» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Academic and Administrative Positions

» Publications

International Articles

International Conference Proceedings

International Conferences and Symposiums

 • Yüksel Topaloğlu, Ayşe Nur Özdemir, "İstanbul’dan Edirne’ye: Nahit Sırrı Örik’in 'Bir Edirne Seyahatnamesi'”, 3. Edirne Araştırmaları Sempozyumu, “İstanbul Edirne Arasındaki İletişim, Etkileşim ve Karşılaştırmalar”, 11-13 Mayıs 2023, İstanbul.
 • Yüksel Topaloğlu, Ayşe Nur Özdemir, "Safiye Erol'un Romanlarında Edirne", Edirne Araştırmaları Sempozyumu "Şehir Kültürü", 12-14 Mayıs 2022, Edirne.
 • "Güney Azerbaycan Türk Şiirinde Vatan Tasavvuru", International Congress on Social Sciences VII Karabağ, Azerbaycan, 2-4 Haziran 2022.
 • Yüksel Topaloğlu, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Edirne'de Edebiyat Çalışmaları ve Sorunları", Edirne Araştırmaları Çalıştayı, Edirne 2021.
 • Yüksel Topaloğlu, “Servet-i Fünûn Edebiyatı Neslinin Hatıralarında II. Abdülhamid Tasavvuru”, Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul 22-24 Ekim 2018.
 • Yüksel Topaloğlu, "Batı Trakya Türklerinin Çocuk Dergisi Arkadaş Çocuk", I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, 4-7 Mayıs 2016, Edirne.
 • Yüksel Topaloğlu, "İkinci Yeni Karşısında Attilâ İlhan", Vefatının 10. Yılında Uluslararası Attila İlhan Sempozyumu ve 10. Kristal Lale Ödül Törenleri, 13-15 Mayıs 2015, İstanbul.
 • Yüksel Topaloğlu, "Modern Türk Edebiyatının İnşasında Şemseddin Sami’nin Tavrı ve Rolü", Vefatının 110. Yılı Münasebetiyle Uluslararası Şemseddin Sami Bilgi Şöleni, 23-25 Ekim 2014, Kosova.
 • Yüksel Topaloğlu, “Yeni Lisan Hareketinin Öncülü: Şemsettin Sami”, Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş Hatırasına Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, İstanbul Üniversitesi-Türk Dil Kurumu, 30 Mayıs-1 Haziran, İstanbul.
 • Yüksel Topaloğlu, “Bir Töre Oyunu: Besa yahut Ahde Vefa”, Edebiyatın Büyüsünde Barışa Kanat Çırpmak: Çağdaş Balkan Edebiyatlarında Barış ve Kardeşlik Teması” konulu uluslararası sempozyum, Edirne Valiliği, TC. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi, 02-03 Kasım 2012.

International Books and Book Chapters

 • Yüksel Topaloğlu, "Peyami Safa'nın Millî Mücadele Konulu Hikâyeleri", Millî Mücadele Zaferi'nin 100. Yılı-Türk Edebiyatında Millî Mücadele Hatıra Kitabı, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2022, 155-180.
 • Yüksel Topaloğlu, "Safahat'ta Irk, Kavmiyet, Ümmet, Millet ve Milliyet Kavramlarının Tezahürü", Mehmet Akif Ersoy Hayatı-Düşünceleri ve Eserleri, TBMM Basımevi, Ankara 2002, pp. 569-589.
 • Yüksel Topaloğlu, "Servet-i Fünûn Neslinin Hatıralarında II. Abdülhamid Tasavvuru", Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi Cilt I, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul 2022, pp. 185-204.
 • Yüksel Topaloğlu, "Reşat Nuri Güntekin'in Tiyatroları Üzerine", Reşat Nuri Güntekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2021, pp. 379-393.
 • "Tevfik Fikret'i 'Sabah Ezanında' Müşahede Etmek", Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı Armağanı (Ed. Prof. Dr. Ali İhsan Öbek vd.), Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale 2021, pp. 389-396.
 • “Türkiye ile Kuzey Makedonya Millî Marşları”, 100 Ülke 100 Marş İstiklal Marşı, Birol Emil ve Zeki Taştan (Ed.), Kesit Yayınları, İstanbul 2021, pp. 465-474.
 • Yüksel Topaloğlu, “Budist Bir Türkçü: Aydemir”, Vahit Türk Armağanı, Kesit Yayınları, İstanbul 2020, pp. 613-636.
 • Yüksel Topaloğlu, “Prof. Dr. Vahit Türk Hayatı, İlmî Şahsiyeti ve Eserleri”, Vahit Türk Armağanı, Kesit Yayınları, İstanbul 2020, pp. 15-43.
 • Yüksel Topaloğlu - Recep Duymaz, Ölümünün 100. Yılında Ömer Seyfettin Balkan Hikâyeleri, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2020.
 • Yüksel Topaloğlu, Reşat Nuri Güntekin ve Tiyatro, Kesit Yayınları, İstanbul 2017.
 • Millî Mecmua'daki Edirne Abideleri Yazıları, (Haz. Recep Duymaz, Yüksel Topaloğlu), Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2015.
 • Yüksel Topaloğlu, Anka Kuşunun Gördükleri Romancı Yönüyle Adalet Ağaoğlu, Kesit Yayınları, İstanbul 2012.
 • Yüksel Topaloğlu, "Yazmak Sanatı ve Yazıda Plan", Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nobel Yayınları, Ekim 2006.
 • Yüksel Topaloğlu, "Yazılı Anlatım Türleri", Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nobel Yayınları, Ekim 2006.
 • Yüksel Topaloğlu, "Sözlü Anlatım Türleri", Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nobel Yayınları, Ekim 2006.

National Articles

National Conference Proceedings

National Books and Book Chapters

 • "Zehravî", İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 9 -Tıp-, Zehra Gençel Efe (Ed.), Mana Yayınları, İstanbul 2021, pp. 68-74.
 • Yüksel Topaloğlu, “Münevver Ayaşlı ve Edirne”, Prof. Dr. Birol Emil Armağanı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2020, pp. 681-691.
 • Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu – Arş. Gör. Ayşe Nur Özdemir, “Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hayatı ve Eserleri”, Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul 2019, pp. 15-29.
 • Yüksel Topaloğlu, “Hep Kerkük’ü Yaşamak…”, Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul 2019, pp. 63-66.
 • Yüksel Topaloğlu, “Batı Trakya Türk Çocuklarının Çıkardıkları İlk Çocuk Dergisi: Çocuk Dünyası/Genç Kalemler”, Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul 2019, pp. 420-433.
 • Yüksel Topaloğlu, "Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hayatı, İlmî, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri", Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2017, pp. 11-57.
 • Yüksel Topaloğlu, “Akif ve Fikret Davasına 'Nazifane' Bir Bakış”, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2017, pp. 539-551.
 • Muhyiddin Yeni Edebiyat, (Haz. Yüksel Topaloğlu, Recep Duymaz), Akademik Kitaplar, İstanbul 2015.
 • Av. Atâ Terzibaşı Kerkük Şairleri 4. Cilt, (Haz. Yüksel Topaloğlu vd.), Ötüken Yayınları, İstanbul 2013.
 • Av. Atâ Terzibaşı Kerkük Şairleri 3. Cilt, (Haz. Yüksel Topaloğlu vd.) Ötüken Yayınları, İstanbul 2013.
 • Yüksel Topaloğlu, Şemsettin Sami Süreli Yayınlarda Çıkmış Dil ve Edebiyat Yazıları, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2011.
 • Raif Necdet Kestelli Edebiyat Hayatı (Hayat-ı Edebiye), (Haz. Recep Duymaz, Yüksel Topaloğlu, Özcan Aygün), Akademik Kitaplar, İstanbul 2012.

Editorial Positions

 • Millî Mücadele Zaferi'nin 100. Yılı-Türk Edebiyatında Millî Mücadele Hatıra Kitabı (Ed. Prof.Dr. Yüksel Topaloğlu, Dr. Ayşe Nur Özdemir), Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2022.
 • Vefatının 700. Yılında Yunus Emre Hatıra Kitabı, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2021, 318 p.
 • Prof. Dr. Vahit Türk Armağanı, (Ed. Prof. Dr. Ali İhsan Öbek vd.), Kesit Yayınları, İstanbul 2020.
 • Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı, (Ed. Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Dr. Öğr. Üyesi F. Sibel Bayraktar, Arş. Gör. Ayşe Nur Özdemir), Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul 2019.
 • Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, (Ed. Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, Doç. Dr. Yüksel Topaloğlu, Doç. Dr. Oğuzhan Durmuş), Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2017.
 • Uluslararası İki Toplumun Aydını: Şemsettin Sami Sempozyumu Bildiriler, (Ed. Yüksel Topaloğlu, Ayşe Nur Özdemir, Barış Berhem Acar), Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2017.
 • Trakya University Journal of Faculty of Letters (TUJFL), 2014-2016.
 • Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu Bildiriler, (Ed. Yüksel Topaloğlu, Barış Berhem Acar, Ayşe Nur Özdemir, Seda Çetin), Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2016.

Other

 • Yüksel Topaloğlu, "Kāmus-ı Arabî (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/kamus-i-arabi-semsettin-sami
 • Yüksel Topaloğlu, "Kāmusu’l- A’lâm (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/kamusu-l-a-lam-semsettin-sami-tees-1715
 • Yüksel Topaloğlu, "Usûl-i Tenkid ve Tertîb (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/usul-i-tenkid-ve-tertib-semsettin-sami-tees-1383
 • Yüksel Topaloğlu, "Kamus-ı Fransevî (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/kamus-i-fransevi-semsettin-sami-tees-1459
 • Yüksel Topaloğlu, "Letâif (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/letaif-semsettin-sami
 • Yüksel Topaloğlu, "Emsal (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/emsal-semsettin-sami
 • Yüksel Topaloğlu, "Esâtir (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/esatir-semsettin-sami-tees-1863
 • Yüksel Topaloğlu, "Gave (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/gave-semsettin-sami-tees-1512
 • Yüksel Topaloğlu, "Besa Yahud Ahde Vefa (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/besa-yahud-ahde-vefa-semsettin-sami-tees-1804
 • Yüksel Topaloğlu, "Vicdan (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/vicdan-semsettin-sami-tees-1673
 • Yüksel Topaloğlu, "Lisân (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/lisan-semsettin-sami
 • Yüksel Topaloğlu, "Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Link: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/taassuk-i-talat-ve-fitnat-semsettin-sami-tees-1930
 • Yüksel Topaloğlu, "Seydi Yahya (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/seydi-yahya-semsettin-sami-tees-1344
 • "Recep Duymaz, Mehmet Akif Ersoy'un Edirne Yılları, T.C. Edirne Valiliği Yayınları, Edirne, 2019, 270 s.", Journal of Balkanistic Language and Literature, 3(1), June 2021, pp. 138-143.
 • Yüksel Topaloğlu, "Türkçemiz ve Sadeleşme Arayışları", Rumeli Köprüsü Dergisi, 21 Aralık Makedonya Türkçe Eğitimi Bayramı Özel Sayı 3, Aralık 2020, pp. 14-18.
 • Yüksel Topaloğlu, “Ahmet Kutsi Tecer ve Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Edirne”, Edirneli Şairler ve Şiirlerde Edirne Paneli, 19.04.2007, 14:00, Trakya University, Faculty of Arts and Science, Department of Turkish Language and Literature.
 • Yüksel Topaloğlu, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romana Dair Görüşleri”, Ahmet Hamdi Tanpınar Paneli, 09.04.2002, 14.00, Trakya Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi, Düzenleyen: T.Ü. Dil, Eğitim ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü.

» Courses Given

TDE 218 Modern Turkish Literature IV

TDE 219 Modern Turkish Literature III

TDE 328 Modern Turkish Literature VI

TDE 329 Modern Turkish Literature V

TDE 414 Modern Turkish Literature VIII

TDE 415 Modern Turkish Literature VII

TEB 733 Theory of the Novel I (Master Program of Turkish Literature)

TEB 734 Theory of the Novel II (Master Program of Turkish Literature)

TEB 808 Criticism in the Republican Period II (Phd Program of Turkish Literature)

TEB 847 Primary Texts of the Literature of the Tanzimat Period (Phd Program of Turkish Literature)