» Publications

International Conference Proceedings

  • .Y. BÜKTEL, Amasya-Sihlar Kilisesi (Dünden Kalanlar), III. Uluslararasi Geçmisten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Arastirmalari” sempozyumu, MERZIFON AMASYA-TÜRKIYE.
  • .Y. BÜKTEL, Fatsa ve Bolaman’in Tarihi Zenginlikleri, I. Uluslararasi Karadeniz Kültürü Kongresi, pp. 149-166, SINOP-TÜRKIYE.
  • .Y. BÜKTEL, Imrahor (Arnavut)Ilyas Bey ve Istanbul’daki Kilise Camisi, I.Uluslararasi Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Iliskisi Sempozyumu Bildirileri, pp. 279-294, TIRAN-ARNAVUTLUK.