» Educational Qualifications

» Publications

International Articles

 • Factors directing women workers working in the textile sector in Turkey to trade union membership: Example of Çorlu

International Conference Proceedings

 • .S. KARALAR, S. G. BILIR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarinin Degerlendirilmesi: Edirne Ili Örnegi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series.
 • .I. USTA, S. G. BILIR, S. KARALAR, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Üniversite Çalisanlarinin Örgüt Kültürü Algilari: Bir Devlet Üniversitesi Örnegi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series.

National Articles

 • .E. YiLDiZ, D. TALIH, Y. A. KOLDERE, Bilgi Toplumunda Meslek Yüksekokullarinin Önemi ve Yalova Meslek Yüksekokulu Ögrencilerinin Bilgi Ekonomisine Eklenme Algisi, Sosyal ve Beseri Bilimler Dergisi, vol. 5, no. 2, -TÜRKIYE, 2013.
 • .Y. A. KOLDERE, U. AKDUGAN, Finansal Piyasalarda Risklerin Belirlenmesinde Riske maruz Deger Yöntemine iliskin Bir Uygulama, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 14, no. 1, -TÜRKIYE, 2012.
 • .Y. A. KOLDERE, Trakya da Ergene Nehri Kirliliginin Tarim Üretimine Olan Etkisi Edirne Örnegi, Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no. 5, -TÜRKIYE, 1, 2011.
 • .Y. E. I, Y. A. KOLDERE, Veri Madenciliginde Kümeleme Teknikleri Ile Ortaögretim Ögrencilerinde Siddet Egiliminin Tespiti Üzerine Bir Analiz, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, no. 46, -TÜRKIYE, 2009.
 • .A. M. ÇiTAK, Y. A. KOLDERE, Ü. SINAN, G. ERGIN, Istanbul Ilinde Görev Yapan Kamu ve Özel Ilkögretim Ögretmenlerinin Is Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Arastirma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 10, no. 2, -TÜRKIYE, 2008.
 • .A. Y. KOLDERE, S. GIRAY, Ülkelerin Ekonomik Göstergelerinin Avrupa Birligi ne Üye Olmadaki Etkisinin Istatistiksel Tekniklerle Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 10, no. 2, -TÜRKIYE, 2008.

Editorial Positions

 • Social Sciences Research Journal-Advisory Editors

Projects

 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Stratejik Planlama Açisindan Bölge Halkinin Üniversite Memnuniyet Düzeyinin Incelenmesi, Baslangiç Tarihi: 15.05.2017, Bitis Tarihi : 28.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.

Other

 • .S. G. BILIR, S. KARALAR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Belediyelerin Gelecegi ve Yeni Yaklasimlar, Ulusal, Bölüm: Edirne Ili Yerel Yönetim Kuruluslarinin Stratejik Planlarinin Incelenmesi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, Marmara Belediyeler Birligi Kültür Yayinlari, 20171. Basim.