» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • .GEZGIN DENIZ MERTKAN, TÜRK KURTÇA TUGBA, Deep and surface learning approaches are related to fear of missing out on social networking sites: A latent profile analysis, Computers in Human Behavior, 2023.
 • .ERÇEVIK AYSEGÜL, TÜRK KURTÇA TUGBA, The Experience of Being the First Client of Novice Counselors in Turkiye From the Client’s Perspective, SAGE Publications, vol. 13, no. 3, 2023.
 • .DERELI FATIH, AYKUTLU HASAN CEM, TÜRK KURTÇA TUGBA, The Effect of Covid-19 Pandemic on Preschoolers’ Mental Health in Turkey, Child Indicators Research, 2023.
 • .TÜRK KURTÇA TUGBA, DEMIRCI IBRAHIM, Psychopathy, impulsivity, and internet trolling: role of aggressive humour, Behaviour & Information Technology, 2022.
 • .O. Hatun, T. Kurtca, Self-compassion, Resilience, Fear of COVID-19, Psychological Distress, and Psychological Well-being among Turkish Adults, 10.1007/s12144-022-02824-6, CURRENT PSYCHOLOGY, pp. , 2022.
 • ŞAR, V., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). The Vicious Cycle of Traumatic Narcissism and Dissociative Depression Among Young Adults A Trans-Diagnostic Approach. Journal of Trauma & Dissociation, 22(5), 502–521.
 • .SAR VEDAT, Necef Isil, MUTLUER TUBA, FATIH PARMIS, TÜRK KURTÇA TUGBA, A Revised And Expanded Version Of The Turkish Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-33): Overprotection-Overcontrol As Additional Factor, Journal of Trauma & Dissociation, vol. 22, no. 1, pp. 35-51, 2020.
 • .V. SAR, T. TÜRK, E. ÖZTÜRK, Fear of happiness among college students: The role of gender, childhood psychological trauma, and dissociation, Indian Journal of Psychiatry, vol. 61, no. 4, pp. 389-, 1, 2019.

International Articles

 • .DERELI FATIH, TÜRK KURTÇA TUGBA, Family Engagement in Early Childhood Education: A Phenomenological Study, International Journal of Psychology and Educational Studies, vol. 10, no. 3, pp. 714-732, 2023.
 • .HATUN OSMAN, TÜRK KURTÇA TUGBA, Examining the Relationship Between Social Support and Social Media Addiction: Role of Self-Esteem, ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions, vol. 10, no. 2, pp. 142-147, 2023.
 • .DERELI FATIH, TÜRK KURTÇA TUGBA, Examination of Courses that Gifted and Talented Children are Interested in, Journal for Educating Gifted Young Scientists (JEGYS), no. 11, pp. 1-13, 2023.
 • .ÖZBERK EREN HALIL, TÜRK KURTÇA TUGBA, Profiles of Academic Procrastination in Higher Education: A Cross-Cultural Study Using Latent Profile Analysis, International Journal of Psychology and Education Studies, vol. 8, no. 3, pp. 150-160, 2021.
 • .TÜRK KURTÇA TUGBA,KOCATÜRK METIN, The Role of Childhood Traumas, Emotional Self-Efficacy and Internal-External Locus of Control in Predicting Psychological Resilience, International Journal of Education and Literacy Studies, vol. 8, no. 3, pp. 105-115, 2020.
 • .ERGENE ÖZKAN,TÜRK KURTÇA TUGBA, Pre-Service Mathematics Teachers Levels of Academic Procrastination and Online Learning Readiness, Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol. 8, no. 4, pp. 52-66, 2020.
 • .S. ERDEN, T. TÜRK, B. TURGUT, The Future Metaphors of Sexually Abused Adolsecent Girls, European Journal of Education Studies, vol. 7, no. 1, pp. 82-101, 3, 2020.

International Conference Proceedings

 • .GEZGIN DENIZ MERTKAN, TÜRK KURTÇA TUGBA, Atabay Ecem, Üniversite Ögrencilerinin Sosyal Aglarda Gelismeleri Kaçirma Korkusu Düzeylerinin Ders Çalisma Davranislari Açisindan Incelenmesi, INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCESON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VII, Izmir-TÜRKIYE.
 • .A. SATAN, E. BAKILER, M. SAYIN, T. TÜRK, Üniversite Ögrencilerinin Sanal Cinsel Zorbalik ve Magduriyete Iliskin Algilari, IX. Uluslararasi Yüksekögretimde Psikolojik Danismanlik ve Rehberlik Kongresi, pp. 83-84, Istanbul-TÜRKIYE.
 • .S. ERDEN, T. TÜRK, B. TURGUT, Cinsel istismara maruz kalmis kiz ergenlerin gelecege dair metaforlari, Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya-TÜRKIYE.
 • .E. BAKILER, M. SAYIN, T. TÜRK, A. SATAN, Cyber Sexual Bullying Tendency: A Scale Development Study, 20. Uluslararasi Psikolojik Danismanlik ve Rehberlik Kongresi, Samsun-TÜRKIYE.
 • .T. TÜRK, M. SAYIN, E. BAKILER, A. SATAN, Sanal Cinsel Zorbalik Magduriyet Egilimi Ölçegi, 13. Uluslararasi Balkan Egitim ve Bilim Kongresi.
 • .H. EKSI, B. YiLMAZ, T. TÜRK, Iliskide Yetkinlik Ölçegi: Kapsamli Versiyonu’nun Türkçe Formunun Geçerligi veGüvenirligi, 13. Uluslararasi Balkan Egitim ve Bilim Kongresi.
 • .H. EKSI, T. TÜRK, Bullying Reactions of High School Students Witnessing Bullying: A Qualitative Research, 11th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences.
 • .H. BACANLI, E. ESEN, T. TÜRK, Ortaokul Ögrencileri Için Baris Egitimi: Bir Deger Bilinçlendirme Uygulamasi, II. International Academic Research Congress.
 • .T. TÜRK, F. B. YAVUZ, H. EKSI, C¸ocuk I?stismar Olgulariyla I?lgili Olarak Psikolojik Danis¸manlarinDeneyim I?kilem ve Eg?itim, 26. Uluslararasi Eg?itim Bilimleri Kongresi.

International Books and Book Chapters

 • .TÜRK KURTÇA TUGBA, Fark Edilmeyen Çocuklar, Egiten Kitap.
 • .TÜRK KURTÇA TUGBA, Test Disi Teknikler, Egiten Kitap.
 • .ERMAGAN ÇAGLAR EDA, TÜRK KURTÇA TUGBA, Dijital Oyunlar -1 : Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Nobel Akademik Yayincilik, Ankara-TÜRKIYE.
 • Eryiğit, D. ve Türk-Kurtça, T. (2021). Özel gereksinimli bireylerin aileleri. H. Ekşi, M. Yüksel ve M. Otrar. Özel Kardeşimle Yaşamak. İçinde (ss. 103-126). Nobel. ISBN: 978-625-439-658-8
 • Ermağan-Caglar, E. Ve Türk Kurtça, T. (2021). Adli görüşme protokolleri ve yaklaşımları. A.Aydınay, E.Ermağan-Çağlar ve T. Türk-Kurtça (Ed.). Çocuk istismarını anlamak:tanı ve müdahale. İçinde (ss. 297-348). Nobel. ISBN : 978-625-439-459-1
 • Türk-Kurtça, T. ve Kurtça, V.E. (2021). Erken çocuklukta duygusal ve davranışsal bozukluklar. D. Tezel ve Ş. Yılmaz.(Ed). Erken Çocuklukta Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar: Erken Çocuklukta Özel Eğitim. İçinde (ss. 345-388).Nobel. ISBN : 978-625-439-084-5

National Articles

 • .ERMAGAN ÇAGLAR EDA, SANAL ÖZCAN YASEMIN, TÜRK KURTÇA TUGBA, HAMZAOGLU NURCAN, PERITRAVMATIK STRES ENVANTERI (PDI) TÜRKÇE GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALISMASI, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 24, no. 1, pp. 23-42, 2022.
 • .KOCATÜRK METIN, TÜRK KURTÇA TUGBA, Akran Zorbaligi ve Magduriyeti, Siber Zorbalik, Ahlaki Uzaklasma ve Empatik Ilgi Arasindaki Iliskilerin Incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 20, no. 79, pp. 1123-1136, 2021.
 • Bülbül, Ö., TÜRK KURTÇA, T., EKŞİ, F., & EKŞİ, H. (2021). Ebeveyn-Birey Kariyer Hedefleri Çelişkileri Ölçeği u2019nin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(3), 1085–1100.
 • EKŞİ, H., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). The Witness Experiences of Bullying in High School Students A Qualitative Study. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 11(60), 37–48.
 • ERMAĞAN ÇAĞLAR, E., SANAL ÖZCAN, Y., TÜRK KURTÇA, T., & HAMZAOĞLU, N. (2021). Investigation of Anxiety and Peritraumatic Distress Levels in Context of Various Variables through Covid-19 Outbreak Turkey the UK and the USA Comparison. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17, 0–0.
 • ERMAĞAN ÇAĞLAR, E., ÖZTÜRK, E., DERİN, G., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). Investigation of the Relationship Among Childhood Traumas and Self-Harming Behaviours Depression Psychoform and Somatoform Dissociation in Female University Students. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 11(62), 383–402.
 • BAKİLER, E., & TÜRK KURTÇA, T. (2021). Preparing for Exam during the Pandemic Period from the Perspective of Mothers. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 809–826.
 • .H. BACANLI, T. K. TÜRK, Egitim Psikolojisi Açisindan Merak: Genel Bir Degerlendirme, HAYEF: Journal of Education, vol. 7, no. 1, pp. 103-120, 4, 2020.
 • .T. K. TÜRK, M. KOCATÜRK, S. KOÇ, Siddet Yasantilari Ölçegi-Gözden Geçirilmis Formunun Türkçeye Uyarlanmasi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalismasi, Trakya Egitim Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 505-518, 4, 2020.
 • .E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Çocuklarla Yapilan Adli Görüsmeler Için Ulusal Çocuk Sagligi ve Insan GelisimEnstitüsü Protokolü (NICHD) Önerisi: Türkçe Versiyonu, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 13-32, 3, 2020.
 • .T. TÜRK, E. E. ÇAGLAR, Y. Ö. SANAL, Akran Zorbaligi ve Travma Sonrasi Stres Bozuklugu ArasindakiIliskinin Gözden Geçirilmesi, Kastamonu Egitim Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 384-395, 3, 2020.
 • .H. EKSI, S. KOÇ, T. TÜRK, Psychometric Properties of Teachers’xx Attitudes Toward Reporting Child Sexual Abuse Scale: Turkish Form, Ilkögretim Online, vol. 19, no. 1, pp. 173-182, 1, 2020.
 • .Z. Ç. AKKUS, T. TÜRK, The Mindful Coping Scale: The Validity And Reliability Of Turkish Version, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 299-311, 12, 2019.
 • .E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Y. SANAL, Zorbaliga Dair Bilissel Yargilarin, Tepkisel ve Amaca Yönelik Saldirganligin Aile Içi Siddet Olgusu Açisindan Incelenmesi, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 130-142, 9, 2019.
 • .E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Istismara Maruz Kalan Çocuklarla Adli Görüsme: NICHD PROTOKOLÜ Önerisi, Adalet Akademisi Dergisi, vol. 11, no. 38, pp. 393-412, 7, 2019.
 • .E. E. ÇAGLAR, T. TÜRK, Ergenlik Döneminde Madde Kullanim Deneyimi ve Depresyon Arasindaki Iliski, Bagimlilik Dergisi, 6, 2018.
 • .T. TÜRK, A. MALKOÇ, O. K. ONAT, Mutluluk Korkusu Ölçegi Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri, Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, vol. 9, no. 1, pp. 1-1, 3, 2017.
 • .H. EKSI, T. TÜRK, A. AVCU, MARYLAND GÜVENLI VE DESTEKLEYICI OKUL IKLIM ÖLÇEGI (MGDOI)’NIN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALISMASI, Abant Izzet BaysalÜniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 10, 2017.

National Books and Book Chapters

 • .TÜRK KURTÇA TUGBA, GÜNDOGMUS ÜMIT NACI, Psikotravmatoloji, Türkiye Klinikleri psikoloji.
 • .TÜRK KURTÇA TUGBA, ERMAGAN ÇAGLAR EDA, Çocuklarla Adli Görüsme Kilavuzu, Türk PDR Dernegi, Ankara-TÜRKIYE.
 • Türk-Kurtça, T. (2021). Araştırma yöntemleri. M. Akif Karaman Psikolojiye giriş. İçinde (ss.33-60). Vize yayıncılık ISBN:978-625-8499-04-9
 • Deniz ME, Türk Kurtça T. Çocukluk ve ergenlikte davranışsal ve psikolojik bozuklukları önleme ve aileye müdahaleler. Öztürk E, editör. Aile Psikopatolojisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.144-51.
 • Türk Kurtça, T. ve Ekşi, H. (2021). Nitel desenler: Durum çalışması. İstanbul: Edam
 • .G. ILGAZ, T. TÜRK, Çocuk ve gençlik yazininda çok kültürlülük, Ulusal, Bölüm: Balkan Ülkelerinde Evdeki Kitaplar, Ebeveyn Egitim Düzeyi ve Okuma Puanlari, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 115-124, TÜRKIYE-Edirne, ISBN978-975-374-241-2, Trakya Üniversitesi Yayin, 20191. Basim.
 • .T. TÜRK, Çocuk Haklari Çalismalari -I, Ulusal, Bölüm: Pedofili, Basim Türü: Basili, pp. 27-32, TÜRKIYE-, ISBNIBSN 978-605-152-524-2, Oniki Levha Yayinevi, 20171. Basim.
 • .T. TÜRK, H. EKSI, Nitel Desenler: Etnografya, Uluslararasi, Basim Türü: Basili , Edam, 20171. Basim.

Projects

 • .Cross-cultural study of individual and contextual factors of cyberbullying and prejudice-based cyberbullying among high school student, 2021.
 • .-Tübitak 1001, Kardesi Engelli Olan Ortaokul ve Lise Ögrencilerine Yönelik Psikoegitim Programi: Karma Bir Arastirma, Baslangiç Tarihi: 21.09.2017, Bitis Tarihi : ,Kurumu: MARMARA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Internet Ortaminda Cinsel Zorbalik Gösteren ve Cinsel Zorbaliga Maruz Kalan Üniversite Ögrencilerinin Davranislarinin Farkli Degiskenler Açisindan Incelenmesi, Baslangiç Tarihi: 20.03.2017, Bitis Tarihi : ,Kurumu: BARTIN ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor.