» Educational Qualifications

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • Kıran Çakır, H., Aydın, D. and Arabulan, S. (2020). "Adaptive reuse of open spaces in historical buildings", International Journal of Building Pathology and Adaptation, 38(5): 703-719. doi: 10.1108/IJBPA-04-2019-0034. (October 2020)
  5
  ATIF

International Articles

 • ÇAKIR, H. K., Arabulan, S., Çay, R. D., & Uğurlu, B. SAKİN ŞEHİR (CITTASLOW) VİZE ÖZELİNDE KENTSEL TASARIM PROJELERİNİN SORGULANMASI. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 47-67. (December 2022)
 • Kısa Ovalı P., Kıran Çakır H., Atik D., Arabulan S., (2016), "Comparasion of Hagia Sophia And Selimiye in Context of Space Hierarchy Related to Privacy", Artium: Mimarlık Planlama Tasarım ve Sanat Dergisi, ISSN: 2147-6683, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Cilt:4, Sayı:1, Şubat 2016, s:27-42 (February 2016)
 • Mıhlayanlar, E., Umaroğulları, F., Arabulan, S., “Wooden Carcase System In Traditional Housing Architecture: Edirne Sample”, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, The Scientific Serial of Trakia University Yambol, Volume 7, Pages,, 267-271, 2009.

International Conference Proceedings

 • SIMITÇIU, M. ve ARABULAN, S., "Urban Transformation of Historic City Center in Gjakova (Kosovo)", II. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu, December 17-18 2021, Edirne, p:139-150 (December 2021)
 • Arabulan, S., Işıkalp, G.S. (2018). "A Comparison Between Redlining Policies and Tarlabaşı Transformation Process", Abstracts Book, p: 733, Prag: World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS). (June 2018)
 • Arabulan, S., Çakır, H.K., “Komşuluk Biriminden Kamusal Alana, Karaağaç Mahallesi", X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Komşuluk, 27-28 Nisan 2017, Edirne, Türkiye. (April 2017)
 • YAŞ, S. Z., ARABULAN, S., "A New Social Movement as a Reaction to the Urban Regeneration", International Conference on Social Science and Economics, ICSSE, 04.08.2016, Athens, GREECE [https://worldresearchlibrary.org/proceeding.php?pid=493, erişim tarihi:11.01.2017] (August 2016)
 • Çakır, H.K., Arabulan, S., Delibaş, N., “Kamusal Yeşil Alanların Yapısal Olarak Sınırlandırılması / Structural Limitation of Public Green Areas”, IV. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Sınırla-ma, 21-22 Nisan 2015, Edirne, Türkiye.
 • Arabulan, S., Çakır, H.K., Atik, D.,“Sınır Kentlerde Dönüşümün Tartışılması”, 1. Uluslar arası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, Kocaeli (May 2014)
 • Kartal, S., Mıhlayanlar, E., Arabulan, S., “Tarihi Alanlarda Canlandırma Edirne/ Karaağaç Örneği”, 1. Uluslar arası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, 8-11 Mayıs 2014, Kocaeli. (May 2014)
 • Kıran Çakır, H.; Arabulan, S.; Atik, D., " Yaşanamayan Yaşam Alanları", Proceedings of the 8th International Symposium On Sinan (Farkındalık-Awareness), ISBN: 978-975-374-159-0, Trakya Üniversitesi Yayın No: 144, 25-26 April 2013, pp: 189-196, Edirne/TURKEY
 • Çahantimur,A.I., Şenkal, F. S., Çakır, H.K., Arabulan, S., “Mekansal Dönüşümün Kentsel Yaşama Etkileri :Edirne/Türkiye Örneği”, 24. Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi Dönüşüm: Yaşama Ve Mekana Etkileri, 05-07 Nisan 2012 Bursa, Türkiye.
 • Benian, E; Kartal S., Arabulan S.; Atik D.; " Structural Developments In Architecture Since The Beginning", International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University "Chernorizets Hrabar", 13-15 September 2012, pp: 214-220, Varna/Bulgaria
 • Atik D.; Arabulan S.; Benian, E; Kartal S., "Effect of Structure on Facade", International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University "Chernorizets Hrabar", 13-15 September 2012, pp: 34-40, Varna/Bulgaria
 • Benian, E., Dalgıç, G., Arabulan, S., “Remarks On Symbol Buıldıngs: Sampling of Edirne Selimiye Complex and Giza Pyramids”, International Scientific Conference for The Centennial of The Faculty of Fine Arts, 19- 22 October 2008, Cairo /Egypt, (bildiri tam metni dijital ortamda basılmıştır, ulaşılabilirlik: www.fineartscairoegypt.com) (October 2008)
 • Sazak, Ş., Arabulan, S., “Türkiye’de Kıyı Kullanımı ve Yasal Değerlendirme”, IV. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Su ve Mimarlık , 10-11 Nisan 2008, Edirne, Türkiye.
 • Arabulan, S., Varlı, E., Minez, B., “Toplu Konut Olgusuna Kısa Bir Bakış ve Edirne Uygulamaları”, III. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Tarihsel Kent ve Yöresel Mimaride Konut, 12-13 Nisan 2007, Edirne, Türkiye.

International Books and Book Chapters

 • ARABULAN, S., (2021), "Human Effect on Urban Identity", Theories, Techniques, Strategies: For Spatial Planners & Designers, Ed.: Murat Özyavuz, ISBN: 978-3-631-83922-5 (Print), Peter Lang GmbH, Berlin https://www.peterlang.com/document/1137134 (August 2021)
 • ARABULAN,S., BENİAN, E., “Tarihi Yapıdaki Eğitim İşlevi İle Gelişen Sosyo-Kültürel Doku”, Sosyo-Ekonomik Stratejiler IV: Tasarım Stratejileri, IJOPEC Publication Limited, Londra, İngiltere, s. 273-286, ISBN: 978-1-912503-19-3 (September 2017)

Editorial Positions

 • CANITEZ, T., BENİAN E., ARABULAN, S., II. International Ottoman Traces, BALKANS, December 17-18 2021, Edirne ISBN:978-975-374-319-8 (December 2021)
 • Mıhlayanlar, E., Zülfikar, H. C., Arabulan, S., XI. International Sinan Symposium, Architecture and Economics, April 11-12, 2019, Edirne, TURKEY. EDITORIAL BOARD (April 2019)
 • Arabulan, S.,Dayan S., Tachir Y., Ertin, D.G., Meral,A., Aydın, D., X. International Sinan Symposium, Neighbourhood, April 27-28, 2017, Edirne, Türkiye. SYMPOSIUM SECRETERIAT (April 2017)
 • Arabulan, S.,Gencer İ., VI. Internatıonal Sinan Symposium, Designing the Future, April 29-30, 2010, Edirne, Türkiye. SYMPOSIUM SECRETERIAT
 • Kaprol, T., Benian, E., Arabulan, S., V. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, 02-03 Nisan 2009, Edirne, Türkiye. SEMPOZYUM SEKRETERLİĞİ
 • Küçükkaya, A.G., Çakır, H., Atik, D., Arabulan, S., IV. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Su ve Mimarlık, 10-11 Nisan 2008, Edirne, Türkiye. SEMPOZYUM EDİTÖRLÜĞÜ
 • Küçükkaya, A.G., Minez, B., Arabulan, S., Ataç, B., Çakır, H., Kartal, S., III. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Tarihsel Kent ve Yöresel Mimaride Konut, 12-13 Nisan 2007, Edirne, Türkiye. SEMPOZYUM EDİTÖRLÜĞÜ
 • Küçükkaya, A.G., Ataç, B., Ovalı P., Arabulan, S.,Kartal, S., Minez, B.,Yenidünya, D., II. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Mekanın Ruhu, 13-14 Nisan 2006, Edirne, Türkiye. SEMPOZYUM EDİTÖRLÜĞÜ

Projects

 • TÜBAP – 2017/ 61, “X. International Sinan Symposium” (August 2017)
 • TÜBAP – 2012/ 115, “Edirne Monument Series-1: Religious Buildings”
 • TÜBAP – 2010/ 118, “Dünya Mirası Kapsamında Selimiye ve Ayasofya Camilerinin Mekansal ve Boyutsal Kademelenmesinin Karşılaştırılması“

Other

 • II. International Ottoman Traces, BALKANS, December 17-18 2021, Edirne ISBN:978-975-374-319-8 ORGANIZATION COMMİTTEE (December 2021)