» Educational Qualifications

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • .D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, E. TASTEKIN, H. Ç. KARADAG, Effects of hippocampal histone acetylation and HDAC inhibition on spatial learning and memory in the Morris water maze in rats, Fundamental Clinical Pharmacology, 11, 2019. (November 2019)
 • .D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, H. Ç. KARADAG, D. DÖKMECI, A. ULUGÖL, Endocannabinoid and N-acylethanolamide levels in rat brain and spinal cord following systemic dipyrone and paracetamol administration, Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, vol. 97, no. 11, pp. 1035-1041, 11, 2019. (July 2019)
 • .M. AKINCI, H. Ç. KARADAG, S. CHOUSEIN-HÜSEYIN, Ç. OLTULU, S. CANBAZ, Ö. GÜNDÜZ, D. R. TOPUZ, Effects of in vitro Amitriptyline, Fluoxetine,Tranylcypromine and Venlafaxine on SaphenousVein Grafts, Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, vol. 34, no. 3, pp. 290-296, 1, 2019. (July 2019)
 • .M. KUZUCUOGLU, D. R. TOPUZ, E. ALTUN, Effect of mitomycin-C applied through different approachesfollowing tracheal surgery on development of granulation tissueand level of nephrotoxicity in rats, Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol. 27, no. 1, pp. 73-79, 1, 2019. (January 2019)
 • Changes in nociceptin/orphanin FQ levels in rat brain regions after acute and chronic cannabinoid treatment in conjunction with the development of antinociceptive tolerance (December 2016)
  3
  ATIF

International Articles

 • Does dipyrone produce anxiolytic-like effects in mice? (October 2019)

International Conference Proceedings

 • .D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, D. DÖKMECI, H. Ç. KARADAG, A. ULUGÖL, Does dipyrone produce anxiolytic-like effects in mice?, FENS Regional Meeting 2019. Belgrade, Serbia.. (July 2019)
 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, D. DÖKMECİ, H. Ç. KARADAĞ, A. ULUGÖL, Endocannabinoid and N-acylethanolamide levels in rat brain and spinal cord following systemic dipyrone and paracetamol administration, Pain in Europe XI, 11th Congress of the European Pain Federation EFIC. Valencia, SPAIN, -İSPANYA (June 2019)
 • .D. R. TOPUZ, The attitudes and behaviors of the physicians in thefamily health centers of Edirne province, on rational druguse and adverse effects, 8. International Trakya Family Medicine Congress, edirne-TÜRKIYE. (March 2019)
 • .S. YILMAZ, D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, D. DÖKMECI, A. ULUGÖL, H. Ç. KARADAG, Effect Of The Nociceptin Receptor Antagonist Jtc-801 On Chronic Win 55,212-2 Induced Changes In Contextual Fear Conditioning In Mice, Union of Thrace Universities 2 nd International Health Sciences Congress, TEKIRDAG-TÜRKIYE.
 • .Ö. E. ÖZGÜR, E. BAKSIN, H. DEMIREL, D. R. TOPUZ, A. ULUGÖL, Systemic cannabidiol does not reduce compound 48/80-induced itching behavior in mice, Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress.
 • EFFECT OF MITOMYCIN-C APPLIED THROUGH DIFFERENT APPROACHES FOLLOWING TRACHEAL SURGERY ON DEVELOPMENT OF GRANULATION TISSUE AND LEVEL OF NEPHROTOXICITY IN RATS, Association of thrace of universities 1st international health science congres. (November 2017)
 • Effects of resveratrol on glycerol-induced myoglobirnuric kidney injury, Association of thrace of universities 1st international health science congres.
 • The effecsts of in-vitro used amitriptyline ,fluoxetine tranylcpromine and venlafaxine on saphenous vein grafts that are oftenly used in coronary artery bypass surgery, Association of thrace of universities 1st international health science congres.
 • EFFECT OF HIPOCAMPAL HISTONE ACETYLATION AND HDAC INHIBITION ON SPATIAL LEARNING AND MEMORY IN THE MORRIS WATER MAZE IN RATS (June 2016)

National Articles

 • .D. R. TOPUZ, Kannabinoidlerin Farmakolojisi, TÜRKIYE KLINIKLERI, vol. 6, no. 1, pp. 6-14, 1, 2018.

National Conference Proceedings

 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, H. Ç. KARADAĞ, D. DÖKMECİ, A. ULUGÖL, Akut Sistemik Dipiron ve Parasetamol Uygulamasının Sıçan Beyin Bölgelerinde ve Omurilikte Endokannabinoid ve NAçiletanolamin düzeylerine etkisi, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (November 2019)
 • D. R. TOPUZ, M. M. SAPMAZ, G. Z. YURTSEVEN, K. A. DUVAN, İntrauterin dönemde valproik aside maruz kalan dişi farelerin beyninde östrojen reseptör alfa’nın dağılımı ve davranışsal değişiklikler, 24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı), EDİRNE-TÜRKİYE (November 2019)
 • Z. ÇETİN, Ö. GÜNDÜZ, D. R. TOPUZ, D. DÖKMECİ, H. Ç. KARADAĞ, A. ULUGÖL, Farelerde Morfine Tolerans ve Bağımlılık Gelişiminde Hidrojen Sülfürün Rolü, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (November 2019)
 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, D. DÖKMECİ, H. Ç. KARADAĞ, A. ULUGÖL, Dipiron farelerde anksiyolitik-benzeri etkiler oluşturuyor mu?, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİY (November 2019)
 • G. GÜR, D. R. TOPUZ, G. Ö. KIZILAY, Farelerde Valproik Asit İle Oluşturulan Otizm Modelinde Seftriaksonun Etkisi, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (November 2019)
 • S. AKBAŞ, D. R. TOPUZ, Nörotensinin farelerde ipuçlu ve bağlamsal korku koşullanma üzerine etkisi, 25.Ulusal Farmakoloji Kongresi, AYDIN-TÜRKİYE (November 2019)
 • D. R. TOPUZ, Ö. GÜNDÜZ, G. E. ÜMİT, Ö. SEZER, K. TABAKÇIOĞLU, O. KAYA, D. Y. HAN, M. GÜNEŞ, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘Akılcı İlaç Kullanımı’xx Eğitimi Öğrenci Geribildirimleri, Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, eskişehir-TÜRKİYE (April 2019)

National Books and Book Chapters

 • A.ULUGÖL, ÇH. KARADAĞ, D. DÖKMECİ, Ö. GÜNDÜZ, RD. TOPUZ, Farmakoloji, Nobel Tıp Ktabevleri, İstanbul, 2017 (September 2017)
 • .D. R. TOPUZ, Farmakoloji, Ulusal, Bölüm: Antikanser ilaçlar, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-, Nobel tip kitabevi, 20171. Basim. (September 2017)
 • .D. R. TOPUZ, Farmakoloji, Ulusal, Bölüm: Antiepileptik ilaçlar, Basim Türü: Basili, pp. 115-223, TÜRKIYE-, Nobel tip kitabevi, 20171. Basim. (September 2017)
 • .D. R. TOPUZ, Farmakoloji, Ulusal, Bölüm: Otakoidler, Basim Türü: Basili, pp. 195-205, TÜRKIYE-, Nobel tip kitanbevi, 20171. Basim. (September 2017)
 • .D. R. TOPUZ, Farmakoloji, Ulusal, Bölüm: Vitaminler, Basim Türü: Basili, pp. 351-357, TÜRKIYE-, Nobel tip kitabevi, 20171. Basim. (September 2017)
 • .D. R. TOPUZ, Farmakoloji, Ulusal, Bölüm: Antifungal ilaçlar, Basim Türü: Basili, pp. 317-323, TÜRKIYE-, Nobel Tip Kitabevi, 20171. Basim. (September 2017)
 • .D. R. TOPUZ, Farmakoloji, Ulusal, Bölüm: Antiparaziter ilaçlar, Basim Türü: Basili, pp. 323-331, TÜRKIYE-, Nobel Tip Kitabevi, 20171. Basim. (September 2017)
 • .D. R. TOPUZ, Farmakoloji, Ulusal, Bölüm: Immünomodülatör ilaçlar, Basim Türü: Basili, pp. 339-345, TÜRKIYE-, Nobel Tip Kitabevi, 20171. Basim. (September 2017)
 • .D. R. TOPUZ, Farmakoloji, Ulusal, Bölüm: Antiviral ilaçlar, Basim Türü: Basili, pp. 331-339, TÜRKIYE-, Nobel tip kitabevi, 20171. Basim. (September 2017)
 • .D. R. TOPUZ, Farmakoloji, Ulusal, Bölüm: Antiseptikler ve Dezenfektanlar, Basim Türü: Basili, pp. 345-351, TÜRKIYE-, Nobel Tip Kitabevi, 20171. Basim. (September 2017)
 • .D. R. TOPUZ, Farmakoloji, Ulusal, Bölüm: Kalsiyotropik ilaçlar, Basim Türü: Basili, pp. 243-249, TÜRKIYE-, Nobel Tip Kitabevi, 20171. Basim. (September 2017)

Master`s Theses Advised

 • Farelerde Valproik Asit İle Oluşturulan Otizm Modelinde Seftriaksonun Etkisi (April 2019)
 • Nörotensinin farelerde ipuçlu ve bağlamsal korku koşullanma üzerine etkisi (April 2019)

Referee Positions

 • The effect of prenatal zonisamide exposure on motor and cognitive functions of rats" (June 2017)

Projects

 • Farelerde Valproik Asit İle Oluşturulan Otizm Modelinde Seftriaksonun Etkisi
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Akut sistemik dipiron ve parasetamol uygulamasinin siçan beyin bölgelerinde ve omurilikte endokannabinoid ve N-açiletanolamin düzeylerine etkisi, Akut sistemik dipiron ve parasetamol uygulamasinin siçan beyin bölgelerinde ve omurilikte endokannabinoid ve N-açiletanolamin düzeylerine etkisi, Baslangiç Tarihi: 14.02.2018, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Nörotensinin farelerde ipuçlu ve baglamsal korku kosullanma üzerine etkisi, Nörotensinin farelerde ipuçlu ve baglamsal korku kosullanma üzerine etkisi, Baslangiç Tarihi: 28.03.2018, Bitis Tarihi : ,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Devam Ediyor.

Other

 • Bilimsel araştırmalar etik kurul üyeliği
 • Bilimsel araştırmalar etik kurul üyeliği
 • Bilimsel etik kurul üyeliği