» Educational Qualifications

» Publications

National Books and Book Chapters

  • Sentürk, Rahim (2020) "Alman Dili ve Edebiyatının İzdüşümleri”; Gurbetçi Rap: Türk-Alman Rap Metinlerinin Dilsel Açıdan İncelenmesi: Asutay (Der.) (2020), Trakya Üniversitesi Yayınları 230, s. 99-117 (March 2020)