» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • Bending and free vibration analysis of Levy-type porous functionally graded plate using state space approach Pinar Aydan Demirhan Vedat Taskin Composites Part B: Engineering https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.12.020 (March 2019)
 • Static Analysis of Simply Supported Functionally Graded Sandwich Plates by Using Four Variable Plate Theory Teknik Dergi, Yıl 2019, Cilt 30, Sayı 2 Pınar Aydan Demirhan, Vedat Taşkın DOI: 10.18400/tekderg.396672 (March 2019)
 • Levy solution for bending analysis of functionally graded sandwich plates based on four variable plate theory (October 2017)

International Articles

 • Navier’s Approach for Bending Analysis of Functionally Graded Square Plates (June 2016)
 • STATIC ANALYSIS OF SIMPLY SUPPORTED FOAM CORE SANDWICH PLATE (June 2016)

International Conference Proceedings

 • Farklı Öz Malzemeleri ile Oluşturulmuş Sandviç Kompozit Çubukların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi, Yazarlar: Pınar Aydan DEMİRHAN, Vedat TAŞKIN, 6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences (June 2019)
 • Pınar Aydan Demirhan, Vedat Taşkın, “Sandviç Plakların Termal Yükler Altında Statik Davranışının Analizi”, IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18-20 Nisan 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne (April 2018)
 • Nilhan Ürkmez Taşkın, Pınar Aydan Demirhan, Vedat Taşkın, “Açık Hücreli Köpük Malzemelerin Isı Ve Kütle Geçişi Uygulamaları”, IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18-20 Nisan 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne (April 2018)
 • Vedat Taşkın, Pınar Aydan Demirhan, “Fonksiyonel Derecelendirilmiş Plakların Termo-Mekanik Analizi”, IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18-20 Nisan 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne (April 2018)
 • Analysis of Pore Distribution Homogenity of AlMg3-SiC Composite Metal Foam, Pınar Aydan Demirhan, Nilhan Urkmez Taskin, Vedat Taskin, III.International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES), Belgrade, Serbia (July 2017)
 • Free Vibration of Functionally Graded Sandwich Beam, Pınar Aydan Demirhan, Vedat Taskin, III.International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES), Belgrade, Serbia (July 2017)
 • Adhesive Joining Of Composite Foam MaterialsYazarlar: Vedat Taskin, Nilhan Urkmez Taskin, Pinar Aydan Demirhan, Anıl ŞahinYer: ICCS 16 International Conference on Composite Structure, Porto, Portugal (June 2011)
 • Investigation Of The Effect Of Heat Treatment On Mechanical Properties Of Composite Foam MaterialsYazarlar: Nilhan Urkmez Taskin, Vedat Taskin, Ismail Mutlu and Pinar Aydan DemirhanYer: ICCS 16 International Conference on Composite Structure, Porto, Portugal (June 2011)
 • Large Deflection Of Cantilever Functionally Graded Foam Beams Subjected To An End MomentYazarlar: Pınar Aydan Demirhan, Metin Aydogdu, Vedat Taskin and Nilhan Urkmez TaskinYer: ICCS 16 International Conference on Composite Structure, Porto, Portugal (June 2011)
 • Effect Of SiCp On Compressive Behavior Of Composite Metal FoamYazarlar: Nilhan Ürkmez Taşkın, Vedat Taşkın, Metin Aydoğdu , Pınar Aydan Demirhan, İsmail MutluYer: UNITECH’10 International Scientific Conference, 19 – 20 November 2010, GABROVO (November 2010)
 • The Effect Of Reinforcement Ratio And Heat Treatment On Compressive Behavior Of 7075 Al/Sicp Composite FoamYazarlar: Nilhan Ürkmez Taşkın, Vedat Taşkın, İsmail Mutlu, Pınar Aydan Demirhan, Yer: UNITECH’10 International Scientific Conference, 19 – 20 November 2010, GABROVO (November 2010)
 • Manufacturing Of Composite Metal Foam By Directly Foaming At Semi Solid Temperature, Yazarlar: Vedat Taşkın, Nilhan Ürkmez Taşkın, Pınar Aydan Demirhan, İsmail Mutlu YER:UNITECH’10 International Scientific Conference, 19 – 20 November 2010, GABROVO (November 2010)

International Conferences and Symposiums

 • Elasticity Analysis for Bending of Sandwich Beam with Composite Metal Foam Core, Pınar Aydan DEMİRHAN, Vedat TAŞKIN, International Conference on Advances in Composite Materials and Structures 2015 (April 2015)
 • Aluminum Composite Foam Production By Direct Semi-Solid Production Method Yazarlar: Nilhan Ürkmez Taşkın, Vedat Taşkın, Metin Aydoğdu, İsmail Mutlu, Pınar Aydan DemirhanYer: IMSP’2010 International Material Symposium Denizli (October 2010)

International Books and Book Chapters

 • Some Complicating Effects in the Vibration of Composite Beams Yazarlar: Metin Aydogdu, Vedat Taskin, Tolga Aksencer, Pınar Aydan Demirhan and Seckin Filiz Yayın adı: Advances in Vibration Analysis Research, ISBN 978-953-307-209-8 Edited by: Farzad Ebrahimi Publisher: InTech, April 2011 (April 2011)

National Books and Book Chapters

 • Temel Bilgi Teknolojileri II - ISBN:978-605-82909-3-8 (January 2017)
 • Microsoft Office 2016 -ISBN:978-605-82909-4-5 (January 2017)
 • Temel Bilgi Teknolojileri I ISBN: 978-605-83170-8-6 (Eylül 2016) (September 2016)
 • Bilgi Kullanımı ve Raporlama ISBN:978-605-83170-5-5 (Eylül 2016) (September 2016)
 • WORD EXCEL 2013, Tolga DEMİRHAN, Pınar Aydan DEMİRHAN (October 2014)

Editorial Positions

 • MS Office 2013 (PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access) (February 2015)

Projects

 • TÜBAP 2017-206 Yürütücü - Karbon Fiber Kompozit Sandviç Kirişlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi (May 2019)
 • TÜBAP 2017-209 Araştırmacı - Karbon Fiber Kompozit Sandviç Kiriş ve Plakların Titreşim ve Modal Analizi (November 2018)
 • TÜBAP 2017/214 - Araştırmacı- Proje Başlığı: 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu (April 2018)
 • -TÜBAP 2015/138 Araştırmacı - Bakır, Bronz veya Pirinç tozları ile takviye edilmiş Poli Laktik Asit (PLA) ve Akrilonitril bütadien stiren (ABS) kullanılarak üretilen Balpetek, Köpük veya Fonksiyonel Derecelendirilmiş Öze Sahip Sandviç Yapıların Farklı Mesnet Tipleri için Tekil Yük Altında Sehimlerinin Belirlenmesi (January 2016)

Other

 • 2013/15026 numaralı Faydalı Model Tescili (August 2014)