» Biography

Nur Cebeci was born in 1979 in Zonguldak where she attended primary school and secondary school. She graduated from Trakya University, English Language Teaching Department in 2002. In the same year, she started to work as a research assistant at the same department. She has been holding an M.A. degree from the same university, Social Sciences Institute since 2006. She started to work as a lecturer at Trakya University, Education Faculty, English Language Teaching Department in 2006 and she is currently working at the same department. Her scientific area is Teaching English to Young Learners. She has attended national and international conferences held in Turkey and abroad as a presenter

» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Publications

International Conference Proceedings

  • The Schooling and Inclusion In Special Education
  • Theory And Practice in Linguistics: Description of A Sit-Com (October 2014)
  • Can We Use Poems in ELT Classrooms? Then, How? (May 2014)

International Conferences and Symposiums

  • The Attitudes of Undergraduate Students at Preschool Education Department towards Foreign Language Teaching /Learning (October 2015)
  • Eclipsing Theory and Practice (April 2015)

International Books and Book Chapters

  • Effective Revision Activity Suggestions for the Teachers of Young Learners.
  • Pros and Cons of Poetry in ELT Classes: Suggestions for an Effective Yazar Bilgisi Language Teaching Class via Use of Poetry

National Books and Book Chapters

  • Early Childhood Education (November 2014)

» Courses Given

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

  • Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye,  oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri.

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

  • Erken öğrenen (7-12 yaş) grupları için farklı izlence türleri (hikaye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanımı, sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları.

Edebiyat ve Dil Öğretimi I

Edebiyat ve Dil Öğretimi II