» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Professional Experience

» Publications

International Articles

 • .YAVUZ MEHMET,DENIZ SERDAL, Investigation of reading error types, reading levels and reading speeds of students with special learning difficulties, Cypriot Journal of Educational Sciences, vol. 15, no. 4, pp. 686-698, 2020.
 • .YAVUZ MEHMET, Effectiveness Of Video Prompting Method in Teaching Cloth Folding Skiill To Individuals with Autism Spectrum Disorders, European Journal of Special Education Research, vol. 4, no. 2, pp. 111-123, 2019.
 • .YAVUZ MEHMET,SAFAK PINAR, Investigating the Time Children with Autistic Spectrum Disorders Spend with Their Typically Developing Siblings, Universal Journal of Educational Research, vol. 7, no. 8, pp. 1795-1807, 2019.
 • .YAVUZ MEHMET,YIKMIS AHMET, Examining Life Satisfaction Levels of Teachers Working in SpecialEducation Institutions in Terms of Some Variables, Journal of Education and Training Studies, vol. 7, no. 11, pp. 114-120, 2019.
 • .YAVUZ MEHMET, Examination of the Job Satisfaction of Teachers Working With Individuals in Need of Special Education With Regard to Certain Variables, Journal of Education and Training Studies, vol. 6, no. 7, pp. 73-85, 2018.

International Conference Proceedings

 • .YAVUZ MEHMET,SAFAK PINAR, Normal Gelisim Gösteren Çocuklarin Otistik Spektrum Bozuklugu Olan Kardesleriyle Ev Içinde Vakit GeçirmeDurumlarinin Incelenmesi, 29. ULUSLARARASI ÖZEL EGITIM KONGRESI.
 • .ERGIN DEMIRALI YASAR,YAVUZ MEHMET, Egitsel Gezi Düzenleme Becerileri Ölçeginin Gelistirilmesi, VII. Internaonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdag / Turkey.
 • .ERGIN DEMIRALI YASAR,YAVUZ MEHMET, Özel Egitimde Çalisan Ögretmenlerin Gezi-Gözlem Yöntemi Becerilerini Çesitli Degiskenler Acisindan Degerlendirilmesi, VIII. IBANESS International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Plovdiv-BULGARISTAN.
 • .ERGIN DEMIRALI YASAR,YAVUZ MEHMET, Egitsel Gezi Düzenleme Becerileri Ölçeginin Gelistirilmesi, VII. IBANESS International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, TEKIRDAG-TÜRKIYE.
 • .ERGIN DEMIRALI YASAR,YAVUZ MEHMET, Özel Egitimde Çalisan Ögretmenlerin Gezi-Gözlem Yöntemi Becerilerini Çesitli Degiskenler AcisindanDegerlendirilmesi, VIII. IBANESS International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series.
 • .YAVUZ MEHMET, Zihinsel Yetersizligi Olan Bireylerin Normal Gelisim Gösteren Kardesleri ArasindakiIliski Çesitli Degiskenler Açisindan Incelenmesi, 13th International Balkan Education and Science Congress.
 • .YAVUZ MEHMET, Özel Egitim Ögretmenlerinin Gezi Gözlem Yöntemini KullanirkenKarsilastiklari Sorunlar ve Bu Sorunlara Çözüm Önerileri, 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2018).
 • Study of Self-Efficacy Levels of Teacher Candidates in Terms of Several Variables (November 2017)
 • .GEZGIN DENIZ MERTKAN,YAVUZ MEHMET, Ögretmen Adaylarinin Öz Yeterlilik Düzeylerinin Çesitli Degiskenler Açisinda Incelenmesi, 12. Uluslararasi Balkan Egitim ve Bilim Kongresi.
 • .SAFAK PINAR,YAVUZ MEHMET, Examination of Studies with Point of View Method on Education of Children with Autistic Spectrum Disorder, 11. International Balkan Education and Science Congress.
 • .YAVUZ MEHMET,COSKUN IBRAHIM, ÖGRENME GÜÇLÜGÜ OLAN BIREYLERDE KENDINI IZLEME STRATEJISIYLE YAPILMIS ARASTIRMALARIN INCELENMESI, 9. INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS.
 • ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR (June 2013)
 • GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN ÖMSS’DE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (June 2013)
 • .ÇIKILI YAHYA,DENIZ SERDAL,YAVUZ MEHMET, GÖRME ENGELI BIREYLERIN ÖMSS DE KARSILASTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNELIRELIRI, ELMIS-ER 2013 ULUSLARARASI ÖZEL EGITIM KONGRESI PROGRAMI19-21 HAZGRAN 2013.
 • .YAVUZ MEHMET,DENIZ SERDAL,ÇIKILI YAHYA,SARI HAKAN, ÖZEL EGITIM ALANINDA ÖGRETMEN YETISTIRMEDE KARSILASILAN SORUNLAR, ”ELMIS-ER 2013 ULUSLARARASI ÖZEL EGITIM KONGRESI PROGRAMI19-21 HAZIRAN 2013”.

International Conferences and Symposiums

 • Study of Professional Burnout Level of Teachers Working with Students with Autistic Spectrum Disorder with regards to Several Variables (September 2015)

International Books and Book Chapters

 • .YAVUZ MEHMET, ÖZEL EGITIM VE KAYNASTIRMA, Egiten Kitap Yayincilik Org. Tic. Ltd. Sti..
 • .YAVUZ MEHMET,DENIZ SERDAL, Özel Egitim ve Kaynastirma, Egiten, Ankara-TÜRKIYE.
 • .UYGUN NESE,YAVUZ MEHMET, ÖZEL EGITIM VE KAYNASTIRMA, Egiten Kitap Yayincilik Org. Tic. Ltd. Sti..
 • .YAVUZ MEHMET,KIZILARSLAN SEVDA, I AM HERE Try to Understand Me, Kliment Ohridski University Press.
 • I AM HERE, Try to Understand Me

National Articles

 • .YAVUZ MEHMET, YIKMIS AHMET, Özel Egitim Ögretmenlerinin Mesleki Tükenmislik Düzeylerinin Çesitli Degiskenler Açisindan Incelenmesi, Ahmet Kelesoglu Egitim Fakültesi Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1-19, 2021.
 • .YAVUZ MEHMET, SAFAK PINAR, Otizm Spektrum Bozuklugu, Zihin ve Çoklu Yetersizligi Olan Çocuklarin Ebeveynlerinin Yasam Doyum Düzeylerinin Incelenmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, vol. 41, no. 2, pp. 1273-1294, 2021.
 • .YAVUZ MEHMET, Otizm Spektrum Bozuklugu Olan Çocuklara Masa Silme Becerisinin Ögretiminde Video Model Olma Uygulamasinin Etkililigi, Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 246-261, 2021.
 • .YAVUZ MEHMET, Özel Egitim Okullarinda Çalisan Ögretmenlerin Mesleki Öz-Yeterlilik Düzeylerinin Çesitli Degiskenler Açisindan Incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, no. 55, pp. 1-25, 2020.
 • .YAVUZ MEHMET, Özel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalisan Ögretmenlerin Mesleki Tükenmislik Düzeyleri ve Yasam Doyumlarinin Incelenmesi, OPUS Uluslararasi Toplum Arastirmalari Dergisi, vol. 13, no. 19, pp. 527-556, 2019.
 • .VURAL LEVENT,YAVUZ MEHMET, Ögretmen Adaylarinin Ögretmenlik Meslegine Iliskin Tutumlari Ile Derse Katilim Düzeyleri Arasindaki Iliski, Trakya Egitim Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 125-137, 2019.
 • .YAVUZ MEHMET, Kaynastirma Siniflarinda Çalisan Ögretmenlerin Kisilerarasi Öz-Yeterlik Inançlarinin Bazi Degiskenler Açisindan Incelenmesi, Kastamonu Egitim Dergisi, vol. 26, no. 6, pp. 2057-2067, 2018.
 • .SAFAK PINAR,YAVUZ MEHMET, Otizm Spektrum Bozuklugu Olan Bireylerin Egitiminde Kullanilan Kisisel Görüs Nok, Journal of Turkish Studies, vol. 13, no. Volume 13 Issue 27, pp. 1323-1343, 2018.
 • .YAVUZ MEHMET, Kaynastirma uygulamalarinda çalisan ögretmenlerin kaynastirma yeterlilik düzeylerini bazi degiskenler açisindan incelemesi, INESJORNAL, vol. 4, no. 11, pp. 401-415, 2017.
 • .YAVUZ MEHMET,SAFAK PINAR, Otizm spektrum bozuklugu olan çocuklara ev içi becerilerin ögretiminde videoyla model olma ile videoyla ipucu yöntemlerinin etkililiginin ve verimliliklerinin karsilastirilmasi, Trakya üniversitesi sosyal bilimler dergisi, vol. 19, no. 2, pp. 341-365, 2017.
 • .YAVUZ MEHMET,ÖZGÜR HASAN, Otistik Spektrum Bozuklugu Olan Ögrencilerle Çalisan Ögretmenlerin Mesleki Tükenmislik düzeylerinin Incelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 18, no. 2, pp. 46-67, 2016.
 • .YAVUZ MEHMET,COSKUN IBRAHIM, Normal Gelisim Gösteren Bireyin Zihinsel Engelli kardesiyle Vakit Geçirme Durumu, Turkish Studies, vol. 9, no. 8, pp. 295-313, 2014.
 • RECREATION OF NORMAL DEVELOPING CHILDREN AND THEIR MENTALLY DISABLED SIBLINGS

National Conference Proceedings

 • .YAVUZ MEHMET,ÇETREZ ARICAN GALIBIYE, Özel Egitim Ögretmen Adaylarinin Ögretmen Yeterliliklerini Çesitli Degiskenler Açisindan Incelenmesi Bir Mix Tip Çalismasi, 28. Ulusal Özel Egitim Kongresi.
 • .ÇETREZ ARICAN GALIBIYE,YAVUZ MEHMET,FAZLIOGLU YESIM, Otizmli Ögrencilere Yemek Yapma Becerilerinin Ögretiminde Sabit Bekleme Süreli Ögretimin Etkililigi, 28. Ulusal Özel Egitim Kongresi, Eskisehir-TÜRKIYE.

Other

 • .YAVUZ MEHMET, Özel Egitimde Kavram Ögretimi, Egiten Kitap, Ankara-TÜRKIYE.
 • .YAVUZ MEHMET, SAFAK PINAR, Zihin Yetersizligi ve Otizm Spektrum Bozuklugu, egiten kitap, Ankara-TÜRKIYE.
 • .YAVUZ MEHMET, çoklu yetersizligi olan çocuklarin egitiminde güncel yaklasimlar, vize yayincilik.
 • .SAFAK PINAR, YAVUZ MEHMET, Zihin Yetersizligi ve Otizm Spektrum Bozuklugu, Egiten Kitap, Ankara-TÜRKIYE.
 • .YAVUZ MEHMET, Agir ve Çoklu Yetersizligi OlanÖgrencilerin Egitiminde Stratejiler, vize yaincilik.
 • .YAVUZ MEHMET, DIKKAT EKSIKLIGI VE HIPERAKTIVITE BOZUKLUKLARI, Egiten Kitap.
 • .YAVUZ MEHMET, Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Bozukluklari, Egiten Kitap.
 • .YAVUZ MEHMET,parlak cansu, Özel Gereksinimli Çocuklar Erken Çocuklukta Gelisim ve Egitim, Vize Yayincilik, ANKARA-TÜRKIYE.