» Educational Qualifications

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • .M. GÜLER, B. A. DURAL, Climate Change Protection and Its Effect, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 8, no. 2, pp. 410-417, 2007.

International Articles

 • .M. GÜLER, H. B. AGUN, Büyüksehir Belediyelerinin Gelir Yapilarinin Degerlendirilmesi: 2006-2015, Yüzüncü Yil Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 2017.
 • .M. GÜLER, Ç. Ç. AKSU, G. DEMIRBAS, Avrupa Birligi Katilim Öncesi Mali Yardim Programlari ve Yerel Ekonomik Kalkinma Trakya Bölgesi Örnegi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol. 1, no. 45, pp. 219-236, 1, 2010.
 • .G. MAHMUT, A. ÇIGDEM, D. GÖKBEN, Avrupa Birligi Katilim Öncesi Mali Yardim Programlari ve Yerel Ekonomik Kalkinma Trakya Bölgesi Örnegi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol. 1, no. 45, pp. 219-236, 1, 2010.
 • Climate Change Protection and Its Effect, Journal of Environmental Protection and Ecology
 • Küresel Gelişmeler ve Stratejik Planlama Edirne Belediyesi Örneği, Memleket Mevzuat Dergisi

International Conference Proceedings

 • .S. KARALAR, I. USTA, Y. A. KOLDERE, S. Y. ZEYREKLI, S. G. BILIR, M. GÜLER, Iç Paydas Olarak Akademik ve IdariPersonel Memnuniyet Düzeylerinin Incelenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örnegi, VII International Balkan and Near East Social Siences Congres, vol. 2, pp. 599-613, Tekirdag-TÜRKIYE.
 • .I. USTA, S. KARALAR, Y. A. KOLDERE, S. Y. ZEYREKLI, S. G. BILIR, M. GÜLER, Ögrencilerin Üniversite Memnuniyet Düzeylerinin Incelenmesi Bir Devlet Üniversitesi Örnegi, VII. Internetional Balkan and Near East Science Congres, Tekirdag-TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, S. SÜT, GI?RI?S¸I?MCI? KENT UYGULAMALARI, KENTKI?MLI?G?I? VE YEREL KALKINMA........, tÜRKIYE’xxDE tOPLUM yERLESIM VE YÖNETIM TARTISMALARI, pp. 884-895, Kirijkale-TÜRKIYE.
 • .S. KARALAR, S. G. BILIR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarinin Degelendirilmesi: Edirne Ili Örnegi, III.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne-TÜRKIYE.
 • .I. USTA, S. G. BILIR, S. KARALAR, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Üniversite Çalisanlarinin Örgüt Kültürü Algilari: Bir Devlet Üniversitesi Örnegi, III.Inetrnational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne-TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, H. YAS, Planlamayi ve Kentsel Politikalari Dünya Kenti Istanbul Üzerinden Degerlendirmek, KAYFOR 15, iSPARTA-TÜRKIYE.
 • .S. G. BILIR, S. KARALAR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Edirne Ili Yerel Yönetim Kuruluslarinin Stratejik Planlarinin Incelenmesi, Büyükçekmece 1. Yerel Yönetimler Kongresi.
 • .S. G. BILIR, S. KARALAR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Edirne Ili Yerel Yönetim Kuruluslarinin Stratejik Planlarinin Incelenmesi, Büyükçekmece 1. Yerel Yönetimler Kongresi.
 • .M. GÜLER, H. YAS, Planlamayi ve Kentsel Politikalari Dünya Kenti Istanbul Üzerinden Degerlendirmek, KAYFOR 15, iSPARTA-TÜRKIYE.
 • .I. USTA, S. G. BILIR, S. KARALAR, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Üniversite Çalisanlarinin Örgüt Kültürü Algilari: Bir Devlet Üniversitesi Örnegi, III.Inetrnational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne-TÜRKIYE.
 • .S. KARALAR, S. G. BILIR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarinin Degerlendirilmesi: Edirne Ili Örnegi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series.
 • .M. GÜLER, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sarti ve Türkiye de Büyüksehir Alanlarinda Yeni Düzenlemeler, 1.Uluslararasi Bilimsel Arastirmalar Konferansi Insan ve Toplum Bilimleri, Journal of International Scientific Researches.
 • .M. GÜLER, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sarti ve Türkiye de Büyüksehir Alanlarinda Yeni Düzenlemeler, 1.Uluslararasi Bilimsel Arastirmalar Konferansi Insan ve Toplum Bilimleri, Journal of International Scientific Researches.
 • .M. GÜLER, Responsibilitesof the Municipalities in Turkey For Urban Transportation, THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANFING WORLD AND SOCIAL RESEARCH I, Viyana-AVUSTURYA.
 • .M. GÜLER, Village Neighborhoods in the New Metropolitan Regulation and Their Administration, VII. European Conference on Social and Behavioral Science, Bükres-ROMANYA.
 • .M. GÜLER, Responsibilitesof the Municipalities in Turkey For Urban Transportation, THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANFING WORLD AND SOCIAL RESEARCH I, Viyana-AVUSTURYA.
 • .M. GÜLER, Village Neighborhoods in the New Metropolitan Regulation and Their Administration, VII. European Conference on Social and Behavioral Science, Bükres-ROMANYA.
 • .M. GÜLER, H. B. AGUN, Yönetimler Arasi Mali Iliskiler Baglaminda Türkiye de Yerel Yönetimler Arasinda Gelir Bölüsümü Büyüksehir ve Il Belediyeleri, Uluslararasi Türk Dünyasi Yerel Yönetimler Sempozyumu.
 • .M. GÜLER, H. B. AGUN, Yönetimler Arasi Mali Iliskiler Baglaminda Türkiye de Yerel Yönetimler Arasinda Gelir Bölüsümü Büyüksehir ve Il Belediyeleri, Uluslararasi Türk Dünyasi Yerel Yönetimler Sempozyumu.
 • .G. MAHMUT, T. MENAF, Türkiye de Sürdürülebilir Kentsel Gelisme Stratejileri KENTGES Eylem Plani 2010 2023 Örnegi, ”, INTERNATIONAL ON CONFERENCE EURASION ECONOMIES.
 • .A. TURAN, M. GÜLER, Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikalari Iklim Degisikligi Örnegi, INTERNATIONAL ON CONFERENCE EURASION ECONOMIES.
 • .G. MAHMUT, T. MENAF, Türkiye de Sürdürülebilir Kentsel Gelisme Stratejileri KENTGES Eylem Plani 2010 2023 Örnegi, ”, INTERNATIONAL ON CONFERENCE EURASION ECONOMIES.
 • .T. MENAF, G. MAHMUT, Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikalari Iklim Degisikligi Örnegi, INTERNATIONAL ON CONFERENCE EURASION ECONOMIES.
 • .M. GÜLER, A. TURAN, Services of Municipalities for the Elderly in Turkey, II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERNCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND STANDARD OF LIVING (EDASOL 2012), EDIRNE-TÜRKIYE.
 • .T. MENAF, Services of Municipalities for the Elderly in Turkey, II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERNCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND STANDARD OF LIVING (EDASOL 2012).
 • .G. MAHMUT, B. HÜSNÜ, Local Level at Privatization and Foreign Borrowing at Turkey, Management and Education Conference: Science, Economics and Technologies in the Global World.
 • .M. GÜLER, World Cities, Balkan Conferance of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria.
 • .M. GÜLER, Local Democracy and Turkey, Balkan Conferance of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria.
 • .M. GÜLER, New Liberalism and Local Administration A Study of Turkey, European Prospects For The National Economy Conference.

International Books and Book Chapters

 • .M. GÜLER, Research on Cultural Studies, Uluslararasi, Bölüm: Village” Neighborhoods in the New Metropolitan Regulation and Their Administration, Basim Türü: Basili, pp. 139-150, ALMANYA-Frankfurt, ISBN978-3-631-67500-7, Peter Lang Edition, 20161. Basim.
 • .M. GÜLER, Research on Cultural Studies, Uluslararasi, Bölüm: Village” Neighborhoods in the New Metropolitan Regulation and Their Administration, Basim Türü: Basili, pp. 139-150, ALMANYA-Frankfurt, ISBN978-3-631-67500-7, Peter Lang Edition, 20161. Basim.

National Articles

 • .H. B. AGUN, M. GÜLER, ”Büyüksehir Belediyelerinin Gelir Yapilarinin Degerlendirilmesi: 2006-2015”, Van Yüzüncü Yil Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 4, pp. 1-17, 2017.
 • .M. GÜLER, H. B. AGUN, Büyüksehir Belediyelerinin Gelir Yapilarinin Degerlendirilmesi: 2006-2015, Yüzüncü Yil Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 2017.
 • Güler M., “Sanayileşme Göç ve Demografi Bağlamında Dünya Kenti Kavramı” 17.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 20-24 EKİM 2015, EDİRNE
 • .M. GÜLER, A. TURAN, Trakya Bölgesi nin Kentlesmesinde Sanayilesme ve Demografi Iliskisi, Çagdas Yerel Yönetimler Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 17-45, 4, 2013.
 • .M. GÜLER, A. TURAN, S. G. BILIR, Belediye Yönetimine Katilim Bakimindan Stratejik Planlarin Degerlendirilmesi, Süleyman Demirel Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 241-267, 2013.
 • .M. GÜLER, M. TURAN, Trakya Bölgesi nin Kentlesmesinde Sanayilesme ve Demografi Iliskisi, Çagdas Yerel Yönetimler Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 17-45, -TÜRKIYE, 4, 2013.
 • .M. GÜLER, A. TURAN, S. G. BILIR, Belediye Yönetimine Katilim Bakimindan Stratejik Planlarin Degerlendirilmesi, Süleyman Demirel Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 241-267, 2013.
 • .M. GÜLER, Kentsel Haklar Kapitalizm ve Katilim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,, vol. 66, no. 1, pp. 49-71, 3, 2011.
 • .M. GÜLER, Kentsel Haklar Kapitalizm ve Katilim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,, vol. 66, no. 1, pp. 49-71, -TÜRKIYE, 3, 2011.
 • .M. GÜLER, Il Genel Meclisi Üyeleri Gözüyle Yerel Siyaset Edrine Örnegi, E-Yaklasim Dergisi, vol. 1, no. 211, pp. 1-18, 2010.
 • .M. GÜLER, H. B. AGUN, Il Özel Idaresinin Gelir Yapisinin Yönetimlerarasi Gelir Bölüsü Açisindan Degerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 263-284, 1, 2010.
 • .M. GÜLER, Y. D. EKINCI, Tarihi Çevre Korumanin Yönetsel Boyutu ve Alan Yönetimi, Çagdas Yerel Yönetimler, vol. 19, no. 3, pp. 1-24, 6, 2010.
 • .M. GÜLER, Tarihi Çevre Korumanin Yönetsel Boyutu ve Alan Yönetimi, Çagdas Yerel Yönetimler, vol. 19, no. 3, pp. 1-24, -TÜRKIYE, 6, 2010.
 • .M. GÜLER, Il Özel Idaresinin Gelir Yapisinin Yönetimlerarasi Gelir Bölüsü Açisindan Degerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 263-284, -TÜRKIYE, 1, 2010.
 • .M. GÜLER, Il Genel Meclisi Üyeleri Gözüyle Yerel Siyaset Edrine Örnegi, E-Yaklasim Dergisi, vol. 1, no. 211, pp. 1-18, -TÜRKIYE, 2010.
 • .M. GÜLER, E. DÖVENTAS, Elektronik Devletten Mobil Devlete Geçiste Türkiye Yerel Yönetim Uygulamalari, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 25-49, 6, 2009.
 • Güler M., ”1980 Sonrası Toplumcu Belediyecilik Uygulamaları”, YENİ TOPLUMCU BELEDİYECİLİK SEMPOZYUMU, 14-15 Eylül 2013, Ankara.
 • Güler M., Aksu Ç, Demirbaş G, “Avrupa Birliği Mali Yardımlarının Kent Kalkınmasına Etkisi: Edirne Örneği” Ulusal Kalkınma Ve Yerel Yönetimler TODAİE 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, 2009, s. 319-330
 • .M. GÜLER, S. APAK, M. ÖZSOY, Küresel Gelismeler ve Stratejik Planlama Edirne Belediyesi Örnegi, Memleket Mevzuat Dergisi, no. 17, pp. 10-17, 11, 2006.
 • .M. GÜLER, Erken Cumhuriyet Döneminde Yerel Yönetimler, Memleket Mevzuat Dergisi, no. 1, pp. 60-65, 2005.
 • Erken Cumhuriyet Döneminde Yerel Yönetimler,Memleket Mevzuat Dergisi, Sayı 1, Temmuz 2005, s.60-65

National Conference Proceedings

 • .M. GÜLER, A. TURAN, D. KARANUH, Y. ARSLAN, Uygulamadan Örneklerle Yerel Kalkinma Stratejileri, Ulusal Sindirgi Arastirmalari Sempozyumu, -TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, A. TURAN, D. KARANUH, Y. ARSLAN, Uygulamadan Örneklerle Yerel Kalkinma Stratejileri, Ulusal Sindirgi Arastirmalari Sempozyumu, -TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, Sanayilesme Kalkinma iliskisi Baglaminda Planlama, ERGENE HAVZASINDA MÜHENDISLIK SEMPOZYUMU: FABRIKA, TOPLUMSAL YASAM VE KENT DENEYIMLERI, -TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, Edirne de Kent Içi Ulasim Sorunlari Paneli, Trakya Üniversitesi IIBF Kamu Yönetimi Bölümü Tarafindan Düzenlenen Panel, EDIRNE-TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, Sanayilesme Kalkinma iliskisi Baglaminda Planlama, ERGENE HAVZASINDA MÜHENDISLIK SEMPOZYUMU: FABRIKA, TOPLUMSAL YASAM VE KENT DENEYIMLERI, -TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, Edirne de Kent Içi Ulasim Sorunlari Paneli, Trakya Üniversitesi IIBF Kamu Yönetimi Bölümü Tarafindan Düzenlenen Panel, -TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, P. AKARÇAY, Trakya da Bölgesel Kalkinma Politikalari ve Bölge Kalkinma Ajanslari, Trakya Bölgesi Kalkinma ve Girisimcilik Stratejileri Sempozyumu, -TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, E. DÖVENTAS, S. G. BILIR, Elektronik Devletten Mobil Devlete, Küresellesme Piyasa ve Devlet, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansi, -TÜRKIYE.
 • .D. E. G. MAHMUT, G. B. SEYHAN, Elektronik Devletten Mobil Devlete, Küresellesme Piyasa ve Devlet, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansi, -TÜRKIYE.
 • .A. P. G. MAHMUT, Trakya da Bölgesel Kalkinma Politikalari ve Bölge Kalkinma Ajanslari, Trakya Bölgesi Kalkinma ve Girisimcilik Stratejileri Sempozyumu, -TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, Kentiçi Ulasim Sorunu ve Belediyelerin Sorumlulugu Edirne Belediyesi Incelemesi, CityHealth Symposium, Kent ve Saglik Sempozyumu, EDIRNE-TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, Ç. Ç. AKSU, G. DEMIRBAS, Avrupa Birligi Mali Yardimlarinin Kent Kalkinmasina Etkisi Edirne Örnegi, Ulusal Kalkinma Ve Yerel Yönetimler TODAIE 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, -TÜRKIYE.
 • .M. GÜLER, S. APAK, Stratejik Planlama ve Belediyeler Edirne Belediyesi Uygulamas, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, -TÜRKIYE.
 • Güler M., “Kentiçi Ulaşım Sorunu ve Belediyelerin Sorumluluğu: Edirne Belediyesi İncelemesi”, City&Health Symposium, Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006
 • .M. GÜLER, 1980 den Sonra Sol Kriz ve Sosyal Demokrat Belediyeler, Türkiye’nin Toplumsal Siyasal ve Ekonomik Dönüsümü, -TÜRKIYE.
 • Local Democracy and Turkey, Balkan Conferance of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria
 • Local Level at Privatization and Foreign Borrowing at Turkey,Management and Education Conference: Science, Economics and Technologies in the Global World
 • New Liberalism and Local Administration A Study of Turkey, European Prospects For The National Economy Conference
 • World Cities, Balkan Conferance of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria
 • 1980 den Sonra Sol Kriz ve Sosyal Demokrat Belediyeler, Türkiye’nin Toplumsal Siyasal ve Ekonomik Dönüşümü

National Books and Book Chapters

 • .M. GÜLER, F. F. M. TUNCER, KENTSEL POLITAKALAR, Ulusal, Bölüm: kentsel Bir Rant Olarak Kent Içi Ulasim ve Devletin Sorumlulugu, Basim Türü: Basili, pp. 397-409, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-355-804-0, Palme, 20171. Basim.
 • .M. GÜLER, A. TURAN, Yerel Yönetimler, Ulusal, Bölüm: Yerel Yönetimlere Iliskin Temel Kavramlar, Basim Türü: Basili, pp. 5-27, TÜRKIYE-Ankara, Orion, 20182. Basim.
 • .M. GÜLER, G. ZENGIN, Belediyelerin Gelecegi ve Yeni Yaklasimlar, Ulusal, Bölüm: Gelir ve Gider Bölüsümü Açisindan Yeni Büyüksehir Belediye Sisteminin Tekirdag Büyüksehir Belediyesi Üzerinden Analizi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-iSTANBUL, ISBN978-605-67424-6-0 (Tk.) 978-605-67424-9-1, MARMARA BELEDIYELER BIRLIGI, 20171. Basim.
 • Reform Sonrası İl Genel Meclisi Dönüşüm ve Statüko,Kalkedon Yayınları, İstanbul
 • .M. GÜLER, Disiplinlerarasi Yaklasimla Insan Haklari, Ulusal, Bölüm: Kentsel Haklar ve Kente Karsi Suç: Haklar ve Yükümlülükler, Basim Türü: Basili , Beta Yayinevi, 20101. Basim.
 • Toplumcu Belediyecilik Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Teorik Yaklaşımlar Türkiye Uygulamaları, Sosyal Demokrat Belediyelerin 1989-1994 Deneyimini Toplumcu Belediyecilik Üzerinden Değerlendirmek, Kalkedeon Yayınları
 • .M. GÜLER, Toplumcu Belediyecilik Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Teorik Yaklasimlar Türkiye Uygulamalari, Ulusal, Bölüm: Toplumcu Belediyeciligin Dogus Kosullari Üzerine, Basim Türü: Basili , Kalkedeon Yayinlari,, 20092. Basim.
 • Yerellik ve Politika Ruşen Keleş'e Armağan,Kentsel Toplumsal Hareketler İçinde Yerel Yönetimlerin Rolü,İmge Yayınevi

Editorial Positions

 • 1.Büyükçekmece Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Marmara Belediyeler Birliği Yayınevi (December 2017)
 • .S. G. BILIR, S. KARALAR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Belediyelerin Gelecegi ve Yeni Yaklasimlar, Ulusal, Bölüm: Edirne Ili Yerel Yönetim Kuruluslarinin Stratejik Planlarinin Incelenmesi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, Marmara Belediyeler Birligi Kültür Yayinlari, 20171. Basim.

Projects

 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Stratejik Planlama Açisindan Bölge Halkinin Üniversite Memnuniyet Düzeyinin Incelenmesi, Baslangiç Tarihi: 15.05.2017, Bitis Tarihi : 28.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Stratejik PLanlama Açisindan Bölge Halkinin Üniversite Memnuniyet Düzeyinin Incelenmesi, Memnuniyet Arastirmasi, Baslangiç Tarihi: 15.05.2017, Bitis Tarihi : 28.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Stratejik PLanlama Açisindan Bölge Halkinin Üniversite Memnuniyet Düzeyinin Incelenmesi, Memnuniyet Arastirmasi, Baslangiç Tarihi: 15.05.2017, Bitis Tarihi : 28.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Kalkinma Bakanligi, Trakya Üniversitesi 2016-2020 Stratejik Plan, Stratejik Plan, Baslangiç Tarihi: 10.03.2016, Bitis Tarihi : 07.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sarti ve Türkiye de Büyüksehir Alanlarinda Yeni Düzenlemeler, Baslangiç Tarihi: 14.04.2016, Bitis Tarihi : 14.10.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Kalkinma Bakanligi, Trakya Üniversitesi 2016-2020 Stratejik Plan, Stratejik Plan, Baslangiç Tarihi: 10.03.2016, Bitis Tarihi : 07.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sarti ve Türkiye de Büyüksehir Alanlarinda Yeni Düzenlemeler, Baslangiç Tarihi: 14.04.2016, Bitis Tarihi : 14.10.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Kent Içi Ulasimda Belediyelerin Sorumlulugu 2012 130 nolu TÜBAP Projesi , Baslangiç Tarihi: 07.07.2015, Bitis Tarihi : 19.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Kent Içi Ulasimda Belediyelerin Sorumlulugu 2012 130 nolu TÜBAP Projesi , Baslangiç Tarihi: 07.07.2015, Bitis Tarihi : 19.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Tekirdag Büyüksehir Örneginde Büyüksehir Belediye Ilçe Belediye Iliskilerinin Hizmet Sunumu ve Özerklik Açisindan Degerlendirilmesi, Baslangiç Tarihi: 03.05.2014, Bitis Tarihi : 05.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Tekirdag Büyüksehir Örneginde Büyüksehir Belediye Ilçe Belediye Iliskilerinin Hizmet Sunumu ve Özerklik Açisindan Degerlendirilmesi, Baslangiç Tarihi: 03.05.2014, Bitis Tarihi : 05.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Yöre Halki Memnuniyetinin Belirleyicilerinin ve Sonuçlarinin Izlenmesi, Üniversitelerde ögrencilerin memnuniyet algisi, Baslangiç Tarihi: 06.01.2012, Bitis Tarihi : 07.04.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Yöre Halki Memnuniyetinin Belirleyicilerinin ve Sonuçlarinin Izlenmesi, Üniversitelerde ögrencilerin memnuniyet algisi, Baslangiç Tarihi: 06.01.2012, Bitis Tarihi : 07.04.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Kadinlarin Mekan Algisi ve Kentsel Mekani Kullanma Biçimleri, Mekannin kullanimida kadinin rolü, Baslangiç Tarihi: 25.07.2011, Bitis Tarihi : 24.07.2012,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Kadinlarin Mekan Algisi ve Kentsel Mekani Kullanma Biçimleri, Mekannin kullanimida kadinin rolü, Baslangiç Tarihi: 25.07.2011, Bitis Tarihi : 24.07.2012,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Elektron k Devletten Mobil Devlete Geçis, Mobil Devlet ve Yerel Yönetimler, Baslangiç Tarihi: 05.06.2008, Bitis Tarihi : 04.06.2009,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.
 • .Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Elektron k Devletten Mobil Devlete Geçis, Mobil Devlet ve Yerel Yönetimler, Baslangiç Tarihi: 05.06.2008, Bitis Tarihi : 04.06.2009,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi.

Other

 • .M. GÜLER, Uygulama Sonuçlariyla Yeni Büyük Sehir Modeli:Tekidag Örnegi, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-80820-7-6, Marmara Belediyeler Birligi Kültür Yayinlari, 20191. Basim.
 • .M. GÜLER, M. B. PARLiYAN, Kentlesme ve Yerellesme Sürecinde Edirne Monografisi, Ulusal, Bölüm: Geçmisten Günümüze Belediyecilik Tarihi, Basim Türü: Basili, pp. 151-195, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-80820-2-1, Marmara Belediyeler Birligi, 20191. Basim.
 • .M. GÜLER, E. ASLAN, Kirsal Kalkinma ve Kopperetifçilik, Ulusal, Bölüm: Kirsal KalkinmaninToplumcu Gerçekçi Köy Romanindaki Temsili, Basim Türü: Basili, pp. 237-258, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-136-401-8, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayinlari No:621, 20191. Basim.
 • .M. GÜLER, M. B. PARLiYAN, Kentlesme ve Yerellesme Sürecinde Edirne Monografisi, Ulusal, Bölüm: Edirne’nin Cografi ve Ekonomik Yönden Tarihsel Süreçte Gelisimi, Basim Türü: Basili, pp. 17-41, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-80820-2-1, Marmara Belediyeler Birligi, 20191. Basim.
 • .M. GÜLER, D. KARANUH, Küresellesme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset, Ulusal, Bölüm: Kentsel YAsam Kalitesinin Belirleyicisi Olarak Belediye Hizmetleri ve Stratejik Planlar, Basim Türü: Basili, pp. 285-303, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-136-404-9, Ankara Üniversitesi YayinlariNo:618, 20181. Basim.
 • .M. GÜLER, A. TURAN, Yerel Yönetimler, Ulusal, Bölüm: Yerel Yönetimlere Iliskin Temel Kavramlar, Basim Türü: Basili, pp. 5-27, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-5145-0, Orion, 20182. Basim.
 • .M. GÜLER, F. F. M. TUNCER, KENTSEL POLITAKALAR, Ulusal, Bölüm: kentsel Bir Rant Olarak Kent Içi Ulasim ve Devletin Sorumlulugu, Basim Türü: Basili, pp. 397-409, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-355-804-0, Palme, 20181. Basim.
 • Trakya’da Çevre Sağlığı Sempozyumu, 5 Haziran 2018, Tekirdağ
 • .M. GÜLER, G. ZENGIN, Belediyelerin Gelecegi ve Yeni Yaklasimlar, Ulusal, Bölüm: Gelir ve Gider Bölüsümü Açisindan Yeni Büyüksehir Belediye Sisteminin Tekirdag Büyüksehir Belediyesi Üzerinden Analizi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-iSTANBUL, ISBN978-605-67424-6-0 (Tk.) 978-605-67424-9-1, MARMARA BELEDIYELER BIRLIGI, 20171. Basim.
 • Güler, Mahmut, Panel Başkanlığı, KAYFOR 14 Nasıl Bir Kamu Yönetimi, Van, 27-29 Mayıs 2017.
 • Güler, Mahmut, Bilim ve Hakem Kurulu, KAYFOR 14 Nasıl Bir Kamu Yönetimi, Van, 27-29 Mayıs 2017.
 • Güler, Mahmut, Panel Başkanlığı, Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, Oturum Başkanlığı, 18-19 Eylül 2017, KIBRIS
 • Editör Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Marmara Belediyeler Birliği Yayını, 2017
 • Büyükşehirlerin Geleceği”, Trakya Kent Konseyleri Birliği Toplantısı, 12.11.2107 Lüleburgaz/Kırklareli
 • Ulusal Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu, 5-7 Ekim 2017 Sındırgı/Balıkesir
 • İl Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu”, Hacettepe Üniversitesi, ;çişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2-3 Aralık 2017
 • Güler M., “Kentiçi Ulaşım Çalıştayı” Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin Düzenlediği Çalıştayı Panel Başkanlığı ve Moderatörlük, 6 Mart 2014, Edirne
 • Güler M., “Kentli Hakları Çerçevesinde Ulaşım ve Edirne” Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)-Edirne Kent Konseyi, 2013, Edirne
 • Güler M., “1973-1980 ve 1989-1994 dönemi Sosyal Demokrat Belediylerin Belediyecilik Anlayışı” Yeni Toplumcu Belediyecilik Danışma Kurulu II. Toplantısı sunulan Bildiri, 17 Şubat 2013, Ankara.
 • Güler M., “100. Yılında Balkan Savaşları ve Bugünkü Balkanlar” Babaeski Belediyesi (Panel Yöneticisi) 5 Mayıs 2013.
 • Güler M., Sınır Belediyelerinin Ortak Sorunları” Meriç Belediyeler Birliği, Nisan 2012, Edirne.
 • Güler M., “Toplumcu Belediyecilik Çalıştayı Kış Okulu”, Yerel Yönetimler Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED)- Bergama Belediyesi, 3-4 Şubat 2012, Bergama.
 • Güler M., “Büyükşehir Belediyelerinde Yeni Düzenleme” Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Aralık 2012, Edirne
 • Güler M., “Kentsel Gelişim Projesi” Kırklareli Valiliği, 2011,Kırklareli.
 • .M. GÜLER, Disiplinlerarasi Yaklasimla Insan Haklari, Ulusal, Bölüm: Kentsel Haklar ve Kente Karsi Suç: Haklar ve Yükümlülükler, Basim Türü: Basili, pp. 385-422, TÜRKIYE-istanbul, ISBN978-605-377-374-0, Beta Yayinevi, 20101. Basim.
 • .M. GÜLER, Toplumcu Belediyecilik Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Teorik Yaklasimlar Türkiye Uygulamalari, Ulusal, Bölüm: Toplumcu Belediyeciligin Dogus Kosullari Üzerine, Basim Türü: Basili, pp. 125-158, TÜRKIYE-istanbul, ISBN975-605-5679-20-0, Kalkedeon Yayinlari,, 20092. Basim.
 • .M. GÜLER, Toplumcu Belediyecilik Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Teorik Yaklasimlar Türkiye Uygulamalari, Ulusal, Bölüm: Sosyal Demokrat Belediyelerin 1989-1994 Deneyimini Toplumcu Belediyecilik Üzerinden Degerlendirmek, Basim Türü: Basili, pp. 233-267, TÜRKIYE-istanbul, ISBN975-605-5679-20-0, Kalkedeon Yayinlari, 20092. Basim.
 • Güler M., “Kent ve Demokrasi” Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 15.05.2009, Edirne.
 • Güler M., Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, Edirne, 2009
 • Güler M., “İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Sistemi” Trakya Üniversitesi Eğitim Programı, 3-13 Kasım 2009.
 • .M. GÜLER, Yerellik ve Politika Rusen Keles e Armagan, Ulusal, Bölüm: Kentsel Toplumsal Hareketler Içinde Yerel Yönetimlerin Rolü, Basim Türü: Basili, pp. 235-243, TÜRKIYE-Ankara, Imge Yayinevi, 2007.
 • Güler M., “2007 Örnek Belediyecilik Projesi Jüri Üyeliği” Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği 2007, İstanbul.
 • Güler M., “Belediyelerde Kriz Yönetimi”, Güney Doğu Anadolu Belediyeler Birliği, 12-14 Haziran 2006, Kıbrıs.