» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Publications

International Conference Proceedings

  • .L. ÖZKAN, C. EKIZCELEROGLU, A. ATAKISI, Hammadde Piyasalari ve Dünya Ekonomisinde Istikrar, 2. International Economic Research and Financial Markets Congress, no. 2, pp. 211-230, Nevsehir-TÜRKIYE.
  • .C. EKIZCELEROGLU, L. ÖZKAN, A. ATAKISI, Büyümeyi Yakalamak, 2. International Economic Research and Financial Markets Congress, no. 2, pp. 99-116, Nevsehir-TÜRKIYE.
  • Özkan L., "The Effect of Banks on Investment and Consumption Expenditures in Turkey", International Congress on Economic Researches and Financial Markets, Edirne, May 2017, pp. 829-844 (May 2017)
  • Apak, S., Atakişi, A., Özkan, L., Ekizceleroğlu, C., "The Privatization of Public Banks: Will it always turn out to be satisfactory?", 2nd International Conference on Management and Education, Vol. II(1), Science, Economics and Technologies in the Global World, Prof. Dr. Assen Zlatarov, Bourgas, 15-16 September 2006, pp. 156-162 (September 2006)
  • Uzunoğlu, S., Ekizceleroğlu, C., Özkan, L., Yürük, M. S., "Avrasya Bölgesine Yönelik Gelişme Stratejileri ve Potansiyel Sektör Araştırması", Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, Bişkek, 30 Mart, 2006 (March 2006)

International Conferences and Symposiums

  • Özkan, L., "Monetary Transmission Channels in the Inflation Targeting Period in Turkey", 1st International Scientific Researches Congress- Humanity and Social Sciences, IBAD, 19-22 May, 2016, Madrid (May 2016)

International Books and Book Chapters

  • Özkan L., "Küreselleşmenin Tarım Ürünleri Dış Ticareti Üzerine Etkileri: Türkiye", Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2016 ISBN: 978-3-639-67381-4