» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Academic and Administrative Positions

» Publications

International Articles

 • Özkıvrak, Ö., Apak, S., S.Uzunoğlu, “Independent Regulatory Agencies in Turkey”, International Journal of Business, Management and Economics (IJBME), Vol 1, No:2 (2005)

International Conference Proceedings

 • Kırgız, T., Uzunoğlu, S., “Küreselleşmenin Olumsuz Etkilerinden Korunmak İçin ‘Avrasya'da Entegrasyon’”, Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, Bişkek, 30 Mart, 2006
 • Uzunoğlu, S., Atakişi, A., Yuruk, M.S., “Avrasya Bölgesinde Ekonomik Entegrasyonun Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme”, Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, Bişkek, 30 Mart, 2006
 • Apak, S., Uzunoğlu, S., Atakişi, A. “Enerji Pazarında Avrasya Ülkelerinin Küresel Etkinliğinin Artırılmasında Finansal Piyasaların Önemi ”,Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, Bişkek, 30 Mart, 2006
 • Uzunoğlu, S., Ekizceleroglu, C., Özkan, L. Yürük, M.S., “Avrasya Bölgesine Yönelik Gelişme Stratejileri ve Potansiyel Sektör Araştırmaları”,Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, Bişkek, 30 Mart, 2006
 • Apak, S., S.Uzunoğlu, “The Role of Cross-Border Turkish Investments in the Balkans and their Protection in the EU Context”, I.Uluslararası AB Giriş Sürecinde Kobiler:Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F., Cilt 1, 126-132, Bandırma, 2005.
 • Apak, S., S.Uzunoğlu, (Sernaz) Uzunoğlu, A.Faruk Açıkgöz, “Protecting and Promoting Human Health with Environmental Role: Tke Case of Balkan Countries”, Agriculture and Food Safety Within the Context of European Union Legislation, BENA, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, 2005
 • Apak, S., S.Uzunoğlu, A.Faruk Açıkgöz, “Mobilizing Financial Resources for Sustainable Tourism Industry in the Balkans, Agriculture and Food Safety Within the Context of European Union Legislation, BENA, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, 2005.
 • Apak, S., Uzunoğlu, S.,”Privatization of the Public Banks and the Competition with their Private Counterparts in Turkey”, International Institute of Administrative Sciences Public Administration and Private Enterprise: Co-operation, Competition and Regulation, 3. Specialised International Conference, Berlin, Germany, 20-23 September 2005
 • Apak, S., S.Uzunoğlu, K.Yıldırak, A.Aytaç, “Privatization and Improvement of Capital Market: Turkish Experience”, Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Bourgas, 2005
 • Yıldırak, K., S.Uzunoğlu, Apak, S., A.Aytaç, “Market Risk Assessment in a Two-Asset Market”, Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, Prof.Dr.Assen Zlatarov University, Bourgas, 2005
 • Apak, S., S.Uzunoğlu, “Foreign Exchange Rate, Public Debt Stock and their Impacts on Financial Sector: The Case of Turkey”, 14th Annual World Business Congress, Euro-Arab Management School&IMDA, Granada, Spain, 2005.
 • Uzunoğlu, S., “Crisis in the Midst of an IMF Disinflation Program: An Analysis of the Recent Turkish Banking Crises”, International Business Research Conference, Victoria University of Technology, Melbourne, 15-16 November 2004.
 • Uzunoğlu, S., “The Crowding Out Effect of the Government in Turkey”, 20.World Business Congress Succeeding in a Turbulent Global Market Place: Changes, Developments, Challenges and Creating Distinct Competencies Lansbridge University&IMDA&Kingston College, 25-29 June 2003, Canada
 • Uzunoğlu, S., “The Implementation of the Customs Union in Turkey and its Macroeconomic Effects”, Zeitschrift für Türkeistudien, Zentrum für Türkeistudien, Bonn, 1997
 • Uzunoğlu, S., “Türkiye’de Basın Özgürlüğü Konusundaki Aktüel Gelişmeler”, “Die Türkei vor Einem Wendepunkt?” “Türkiye Bir Dönüm Noktasında mı?”, Gustav Streseman Institute & Türkiye Araştırmaları Merkezi, Bonn, 1996

International Books and Book Chapters

 • Uzunoğlu, S., “Stabilization Programs Implemented Under the Supervision of IMF: An Analysis of the Turkish Case”, Athena Pres, London (2005), ISBN 1 84401 453 3

National Articles

 • Uzunoğlu, S., Maliye Politikasının Esnekliğini Yitirmesi ve Kaçakçılık Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar, Şubat 2006 (February 2006)
 • Uzunoglu, S., “Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler: 2005 ve 2006 Beklentileri” Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2005 Ekonomik Raporu, 2006
 • Uzunoğlu, S., “Bütçedeki İyileşme Üreten Kesimlere Yansıtılmıyor”, İTO İtovizyon Dergisi, Sayı:35, s.30-32, (Aralık 2005). (December 2005)
 • Uzunoğlu, S., “Genç Nüfus ve İstihdam Olanakları”, TİSK İşveren Dergisi, Cilt:44 Sayı:3, s.52-54, (Aralık 2005) (December 2005)
 • Uzunoğlu, S., “Mersin’in Tasarruf ve Kredi Potansiyeli:Karşılaştırmalı Analiz”, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Dergisi, (Ekim 2005) (October 2005)
 • Uzunoğlu, S., “2005 Yılının Sonuna Doğru Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler”, MESS Mercek Dergisi, s.52-59, (Ekim 2005) (October 2005)
 • Uzunoğlu, S., “Döviz Kuru: Kamu Borç Stoku ve Finansal Kesime Etkisi”, Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar, s.8-14, (Eylül 2005) (September 2005)
 • Uzunoğlu, S., “Reel Faizlerin Yüksekliği Üzerine Bir Not”, Tartışma Tebliğleri, Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F, Bandırma, (Mart 2005) (March 2005)
 • Uzunoğlu, S., “2004 Yılında Türkiye Ekonomisi, 2005 beklentileri ve İnşaat Sektörü”, MESS Mercek Dergisi, s.40-48, (Ocak 2005) (January 2005)
 • Uzunoğlu, S., “2004 Yılında Dünya Ekonomisi”, 2004 Ekonomik Rapor Mersin Sanayi ve Ticaret Odası, s.3-11, (2005)
 • Uzunoğlu, S., “Döviz Konusundaki Gerçekler”, İtovizyon, İTO Yayını, İstanbul, (Mart 2004). (March 2004)
 • Uzunoğlu, S., “İstanbul Yaklaşımı ile Herşey Yolunda mı?”, İtovizyon, İTO Yayını, İstanbul, (Şubat 2004). (February 2004)
 • Uzunoğlu, S., “Bankaların Kaderi Kamu Kağıtlarının Elinde”, İtovizyon, İTO Yayını, İstanbul, (Ocak 2004). (January 2004)
 • Uzunoğlu, S., “Yeni Hükümet ve 2003 Yılındaki Beklentiler”, MESS Mercek, İstanbul, (Ocak 2003). (January 2003)
 • Uzunoğlu, S., “Yaşasın Tek Sorunumuz İş Güvencesi”, MESS Mercek, İstanbul, (Ekim 2002). (October 2002)
 • Uzunoğlu, S., “Siyasetçi Suçlu Ya Program?”, MESS Mercek, İstanbul, (Temmuz 2002). (July 2002)
 • Uzunoğlu, S., “Dünya Ekonomisinde Ortaya Çıkan Yeni Trendler”, MESS Mercek, İstanbul, (Ekim 2001). (October 2001)
 • Uzunoğlu, S., “İstikrar Programının Yeni Yüzyıla Yansımaları”, MESS Mercek, İstanbul, (Ocak 2001). (January 2001)
 • Uzunoğlu, S., “İstikrar Programı ve Altı Aylık Performans”, MESS Mercek, İstanbul, (Temmuz 2000). (July 2000)
 • Uzunoğlu, S., “ Finans Sektörü ‘97’den ‘98’e Neler Devretti: Bankacılık Sektörü ve Reel Kesim, Finans Dünyası, (Şubat 1998) (February 1998)
 • Uzunoğlu, S., “Merkez Bankası Bağımsızlığı ve İstikrar”, Finans Dünyası, (Ağustos 1997) (August 1997)
 • Uzunoğlu, S., “ Merkez Bankası Bağımsız Olsun mu?”, İktisat Dergisi, Sayı:350, Yıl:30, (Temmuz 1994) (July 1994)
 • Uzunoğlu, S., “Para Piyasalarındaki Yangın Reel Kesime Sıçradı” İktisat Dergisi, Sayı:347, Yıl:30, (Mart 1994) (March 1994)

National Conference Proceedings

 • Uzunoğlu, S., “Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Sorunlar ve Beklentiler”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 6 Nisan 2005 (April 2005)
 • Apak, S., Uzunoğlu, S., “Reel Faizlerin Yüksekliği Üzerine Bir Not”, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF Tartışma Tebliği, Bandırma, 8 Nisan 2005. (April 2005)
 • Apak, S., S.Uzunoğlu, F.Açıkgöz, “AB Çerçevesinde Türk KOBİ Yatırımlarının Korunmaları ve Sürdürülebilirliği”, 2.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2005.
 • Uzunoğlu, S., “İşletmelerde Kredi Risk Yönetimi”, İstanbul Ticaret Odası Semineri, İstanbul, 2005
 • Uzunoğlu, S., “Uluslararası Piyasalarda Entegrasyon Sürecinin Önündeki Engeller”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Geleneksel Finans Sempozyumu 2004, İstanbul, 28 Mayıs 2004 (May 2004)
 • Uzunoğlu, S., “Türkiye’de Para Piyasalarının Gelişimi ve Yaşanan Krizin Bankacılık Sektörüne Etkileri”, Özel Sektörün Kullanabileceği Krediler Semineri, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 22 Nisan 2003 (April 2003)
 • Uzunoğlu, S., “İstihdamın Geliştirilmesi Yönüyle Ekonomik ve Sosyal Politikaların Uyumu”, TİSK, Ankara, 12-13 Aralık 2002 (December 2002)
 • Uzunoğlu, S., “Reel Kesimin Finansmanında Bankacılığın Rolü”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Geleneksel Finans Sempozyumu 2002, İstanbul, 5 Haziran 2002 (June 2002)

National Books and Book Chapters

 • Uzunoğlu, S., "Çağ Atlamada Yeni Dönem, Ekonomik ve Politik Gelişmeler:1980-2015", Bağlam Yayıncılık, 2016
 • Uzunoğlu, S., "Bankacılığa Giriş", Literatür Yayınları, 2014
 • Uzunoğlu S., Sönmezler G., Ekonomiye Giriş, 1. Basım, Literatür Yayınları, İstanbul, 2013
 • Uzunoğlu S., Sönmezler G., Yeni Başlayanlar İçin Ekonomi, 1. Basım, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2012
 • Uzunoğlu S., "Yeni Başlayanlar İçin Bankacılık", 1. Basım, Kriter Yayıncılık, İstanbul, 2011
 • Uzunoğlu, S., “Finans Matematiği Çalışma Kitabı”, Literatür Yayınları, İstanbul, Kasım 2006
 • Uzunoğlu, S., A. Aytaç, N. Yıldız, K. Yıldırak ve A. Atakişi, “Temel Ekonomi” Literatür Yayınları, Eylül 2006.
 • Uzunoğlu, S., “Para ve Döviz Piyasaları”, Literatür Yayınları, Genişletilmiş 2.Baskı, 2003
 • Uzunoğlu S., "Yeni Finansman Teknikleri", 1. Basım, STRATA, 1998
 • Aklin, E., İmren, A, Uzunoğlu, S., Bozkurt, İ., Erçel, G., Akman, V., Karakaş, E. “Türkiye’de Özelleştirme”, Alfa Yayınları, 1996

Doctoral Dissertations Advised

 • Asset-Backed Financial Instruments in Risk Management and Portfolio Optimization (April 2017)
 • Yolaç, S.E. Piyasa yapısını belirleyen faktörler, performansın ölçümü ve Türkiye imalat sanayiinde bir uygulama, İstanbul Üniversitesi, 2001
 • Cesur, F., Para arzının fiyat hareketleri üzerindeki etkisi ve Türkiye örneği, İstanbul Üniversitesi, 2000
 • Sezik, A.B., Yatırımların faiz elastikliği ve Türkiye üzerine bir ekonometrik model çalışması, İstanbul Üniversitesi, 1997
 • Çapraz, N., Ekonomik bunalımların dünyada ve Türkiye'de yansıması, İstanbul Üniversitesi, 1997

Master`s Theses Advised

 • Bölükbaşı, G., Risk derecelendirmesi (rating), bankalar ve Türkiye, İstanbul Üniversitesi, 2002
 • Sürmen, F.Z., Halka açık ticaret bankaları ratinglemesinde CAMEL yöntemi ve rasyo analizi, İstanbul Üniversitesi, 1999
 • Kişiyev, V., Factoring, forfaiting ve Türkiye'de uygulanma sorunları, İstanbul Üniversitesi, 1999
 • Usul, İ., Hisse senetlerinde değerleme, risk ve fiyat hareketleri, İstanbul Üniversitesi, 1999
 • Aksu, Y., Bankalarda hazine yönetimi ve uygulama sorunları, İstanbul Üniversitesi, 1997
 • Beydemir, H., Kamu açıklarının merkez bankasından finansmanının etkileri, İstanbul Üniversitesi, 1997
 • Gündüz, S., Hisse senedi opsiyonları, İstanbul Üniversitesi, 1997
 • Süer, A., Para politikası ve T.C. Merkez Bankası`nın uygulama sorunları; 1989-1994, İstanbul Üniversitesi, 1996
 • Harmankaya, A.N, Hisse senedi opsiyonları, İstanbul Üniversitesi, 1996
 • Bulut, N., Hisse senetleri değeri, riski ve sistematik risk unsurlarının analizi, İstanbul Üniversitesi, 1996

Other

 • Uzunoğlu, S., S. Apak ve Ö.F. Açıkgöz, “AB Müzakere Sürecinde KOBİ’lerin Korunması ve Uyum Stratejileri” İTO Yayını, Yayın No:2005-36, (2005)
 • Uzunoglu, S. “IMF ile Nereye Kadar”, İTO Yayını, Yayın No:2004-43, (2004)
 • Uzunoğlu, S., K.Alkin, F.Gürlesel, U.Civelek, “Türk Hazır Giyim Sektörü Yol Haritası: Umut 2010”, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yayını, (2003)
 • Alkin K., S.Uzunoğlu, F.Gürlesel, U.Civelek, “Dış Talebe Bağlı Ekonomik Büyümeye Geçişte Mikro Ekonomi Politikaları”, İTO Yayını, Yayın No:2003-03, (2003)
 • Alkin, K., S.Uzunoğlu, Z.Beyazıt, R.Atabey, Ş.Güngör, “Türkiye’nin Stratejik Yeraltı Kaynakları Ekonomik Değerleri ve Uluslararası Yeri”, İTO Yayını, Yayın No:2003-37, (2003)
 • Uzunoğlu, S., K.Alkin, “Dünyada ve Türkiye’de Özel sanayi Bölgeleri”, İTO Yayını, ISBN975-512-691-0, Yayın No:2003-7, (2003)
 • Gürlesel F., F.Demir, S.Uzunoğlu, K.Alkin, U.Civelek, “Devlet Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması”, İTO Yayını, Yayın No:2002-8, (2002)
 • Uzunoğlu, S., K.Alkin, F.Gürlesel, U.Civelek, “Dış Rekabet Baskısındaki Sektörlerde Maliyet Profili”, İTO Yayını, Yayın No:2001-43, (2001)
 • Uzunoğlu, S., K.Alkin, F.Gürlesel, U.Civelek, “Tarım Kesiminde Yeniden Yapılanma”, İTO Yayını, Yayın No:2000-52, (2000)
 • Uzunoğlu, S., K.Alkin, F.Gürlesel, U.Civelek, “Bölgesel Finans ve Hizmet Merkezi:İstanbul”, İTO Yayını, Yayın No:2000-34, (2000)
 • Uzunoğlu, S., K.Alkin, F.Gürlesel, U.Civelek, “Türkiye 2010: Global Hedefler ve Sektörel Stratejiler” İTO Yayını, (1999)
 • Gürlesel, C.F., Aklin, K., Uzunoğlu, S., “Avrupa Sermaye Piyasaları: Bütünleşme ve Türk Sermaye Piyasası”, İMKB Araştırma Yayınları / No:10, (1997)
 • Uzunoğlu, S., “Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi”, GYİAD Ekonomik Raporlar Dizisi:1 (1996)
 • Uzunoğlu, S., “Bankacılık”, Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayını, 1996
 • Uzunoğlu, S., K.Alkin, F.Gürlesel, “Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Gelişmekte Olan Ülkelerde Makroekonomik Etkileri ve Türkiye”, İMKB Araştırma Yayınları / No:6, (1995)