» Educational Qualifications

» Professional Experience

» Publications

International Articles

 • Normative stakeholder theory in relation to ethics of care" Social Responsibility Journal, 2011, Vol. 7, Iss.3, 381-392

International Conference Proceedings

 • "Women and CSR", 10th Conference on Corporate Social Responsibility, NEW ORLEANS; USA; 18- 20 May 2011.
 • Muammer SARIKAYA, Ilke ORUC, "The role of non-governmental organizations in improving social entrepreneurship skills of university students" ZAGREB/CROATIA, 16-18 June, 2010
 • Cigdem KIREL, Ilke ORUC, "Volunteerism and Gender in Terms of Ethics Of Care", 18th Annual International Conference, SAN FRANCISCO, CA/USA, 29 September-1 October 2010
 • “Gri Alanlarda Yuzmek: Feminist Etik ile Is Etigi Uyumlaştırılabilir mi?” (Swim in the Grey Area: Can Feminist Ethics and Business Ethics be Harmonized?), Uluslararası Disiplinlerarasi Kadin Çalismalari Kongresi, (International Transdisciplinary Women Working Congress), SAKARYA/TÜRKİYE 5-6-7 Mart 2009
 • Muammer SARIKAYA, Ilke ORUC, "Corporate Social Responsibility or Social Responsibility", 1st International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, EDIRNE/TURKEY, June 11-14, 2009
 • Senem BESLER, Ilke ORUC, "A Glimpse Women Managers in Mass Media and Turkey", 2nd Biennial International Women Studies Conference, IZMIR/TURKEY, 12-14 June 2008
 • "Discrimination Against Women in Turkey: Social Responsibility Perspective", 6th Conference on Corporate Social Responsibility, KUALA LUMPUR/MALAYSIA, 11-14 June 2007
 • "Why are CSR and Business Ethics Important Recently?", 3rd Conference on Corporate Social Responsibility, UDAIPUR/INDIA, 21-23 February 2005
 • Yasar SUCU, Ilke ORUC, "Strategic Management in (Global) International Business Context: International Strategies and Entry Modes for Foreign Markets, International Scientific Conference, GABROVO/BULGARIA, 20-21 November 2003
 • Ilke ORUC, Yasar SUCU, "Factors That Effecting Entry Modes for Foreign Markets", International Scientific Conference, GABROVO/BULGARIA, 20-21 November 2003

International Books and Book Chapters

 • İlke ORUÇ "Challenging the ageing future: the impact of ageing in working life in Turkey" (Ageing populations and changing labour markets, ed. by Stella Vettori) Published October 2010
 • İlke Oruç, Muammer Sarikaya, "Non-governmental organizations as outsourcing in corporate philantrophy" pp.81-99 (NGOs and Social Responsibilty, Developments in Corporate Governance and Responsibility Volume 1, Ed. Güler Aras, David Crowther), ISBN: 9780857242952
 • İlke Oruç, “Let it be! Women, discrimination, and the educational system in Turkey”. In societal advancement and gender equality. Published 2008 by Ministry of Women Family and Commuity Development in [Kuala Lumpur], Sage Pub. ISBN 13 9789833252169

National Articles

 • Inan OZALP, Senem BESLER, Ilke ORUC, Manager’s Perceptions and Using Goals of Strategic Tools in Business “İşletmelerde Yöneticilerin Stratejik Araç Algısı ve Kullanım Amaçları”, Anadolu University Journal of Social Sciences,, Cilt/Vol:12, Sayı/no:2, 123-136, 2012
 • H. Zumrut TONUS, Ilke ORUC, “İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Etik Dışı Davranışlar ve Yönetimi: Bir İşletmenin Personel Yönetmeliği İçerik Analizi”, (Unethical behaviour and management in terms of HRM: Content Analysis of a Corporate) Turkish Journal of Business Ethics , Vol. 5, Iss. 10, November 2012.
 • Ilke Oruc, Zumrut TONUS, "Business Ethics Application in Business and the Role of HRM", International Journal of Business and Management Studies,Vol 3, Iss. 2, 2011 ISSN: 1309-8047 (Online)
 • Senem BESLER, Ilke ORUC, Women Managers in Turkey and in Printed Media. "Türkiye'de ve Yazılı Basında Kadın Yöneticiler", Anadolu University Journal of Social Sciences, Cilt/Vol:10, Sayı/no:1, 17-38, 2010
 • Sarikaya, M. ve Ilke Oruc, Business-NGO Relationship as Strategic Partnership in Corporate Reputation "Kurumsal İtibar Oluşturmada Stratejik İşbirliği Olarak İşletme- STK ilişkisi", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (Journal of Organization and Management), Vol. 2, Iss. 2, 95-102, 2010

National Conference Proceedings

 • Ilke ORUC, Zumrut TONUS, "İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Etik-Dışı Davranışlar ve Yönetimi", (Unethical behaviour and management in terms of HRM), 3. National Corporate Governance, Corruption, Ethics and Social Responsibilty Conference, Nevşehir/TURKEY, 7-10 June 2011
 • Inan Ozalp, Senem Besler ve Ilke Oruc, “İş arenasındaki Gerçekler: Yöneticilerin Kullandıkları Stratejik Araçlar", (Business Arena Facts: Strategic Tools used by Managers) Osmangazi University, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, (National Management and Organizations Conference), 21-23 Mayıs 2009
 • Ilke ORUÇ, Yaşar SUCU, "Günümüzde Sıklıkla Kullanılan Değişim Yöntemleri", (Exchange Methods often used nowadays), Istanbul Culture University, Üretim Araştırmaları Sempozyumu, (Production Research Symposium) 19-20 Nisan 2003

National Books and Book Chapters

 • (March 2007) "Is Etigi" (Business Ethics) (with Prof.Dr. Yaşar Sucu ) ETIK VE SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA SEÇME YAZILAR (Featured Articles of Ethics and Social responsibility) (Ed.: Prof.Dr.Yaşar Sucu - Dr. Hakan Evin) p. 35-54
 • (March 2007) "Is Etiginin Kurumsallastirilmasi" (Institutionalizing of Business Ethics) (with Prof.Dr. Yasar Sucu ile beraber) ETIK VE SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA SEÇME YAZILAR (Featured Articles of Ethics and Social responsibility) (Ed.: Prof.Dr.Yaşar Sucu - Dr. Hakan Evin) p.55-71

Other

 • 24 Dec 2012 View Work Life Women in Turkey from ethnographic perspective : a field study. “Etnogarfik Bakış Açısıyla Türkiye’de Çalışma Yaşamındaki Kadının Görünümü: Bir Alan Araştırması”, Anadolu University, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Women Works Application and Research Center) (AKAUM), (Konferans konuşmacısı) (conference speeker)
 • 11 Dec 2012, Unethical Behaviours in Organizations Towards Women: An Ethnographic Research from Feminist Ethic Perspective. Trakya Universty, Economics and Administrative Sciences