» Educational Qualifications

» Publications

International Articles

 • Cebeci, N., Yıldız, I.G. " The catalyst role of teacher: from the perspective of prospective teachers." International Association of Research in Foreign Language Education and Applied Linguistics ELT Research Journal, 6(2), 193-204 ISSN: 2146-9814 (September 2017)

International Conference Proceedings

 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2018). "Impact of Parental Education on Very Young Learners' Achievement". 2nd International Conference Research in Applied Linguistics (ICRAL), 11-12 October, Malatya, Turkey. (September 2018)
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2018). "Attitudes of Freshman Students Towards Writing: Sample of Trakya University ELT Department." Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 24-27 July, Riga, Latvia. (July 2018)
 • Yıldız, I. G., Cebeci, N. (2018). "Yabancı Dil Öğretiminde Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metnine Eleştirel Bir Bakış". Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 24-27 July, Riga, Latvia. (July 2018)
 • Yıldız, I. G., Ögeyik, C. M. (2018). "The Impact of the Level of Learners' Self-esteem on Communication Skills." GlobELT 2018 Conference- an International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, 10-13 May, Belgrade, Serbia. (May 2018)
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2017). "The description of a course: community service in the education faculties at universities in Turkey". 12th Balkan Education and science congress: Education for life, work and well-being, 38-30 September, Nessebar, Bulgaria. (September 2017)
 • Yıldız, I. G. (2017). "An overview of 'early bird catches the worm' case." 12th International Balkan Education and Science Congress: Education for Life, work and well-being, 28-30 September, Nessebar, Bulgaria. (September 2017)
 • Yıldız, I.G. (2016). "Yabancı Dil Öğreniminde İletişimsel Yetiyi Geliştirebilmede Sesbilimsel Yetinin Önemi". IVth International Humanities and Social Sciences Conference, 19-22 May, Berlin, Germany (May 2016)
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2016). "The pros and cons of poetry use in ELT classes: suggestions for an effective language teaching class via use of poetry." 1st International Balkan Child and Youth Literature Congress, 4-7 May, Edirne, Turkey. (May 2016)
 • Yıldız, I.G., Akyay E. E. (2016). "Designing a sample lesson plan for the young learners of English as a foreign language through the use of short stories as a part of literature". 1st International Balkan Child and Youth Literatüre Congress, 4-7 May, Edirne, Turkey. (May 2016)

International Books and Book Chapters

 • Yıldız, Işıl Gamze (2022). CANDIDATE TEACHERS’ PERSPECTIVES ON MICRO TEACHING PROCESS. In: S. Sakarya Maden, H. Asutay, S. Akol Göktaş, R. Şentürk, B. Arabacı (Ed.) Pandemi ve Sonrası Germanistik (pp. 209-222). Trakya Üniversitesi. ISBN:978-975-374-337-2 (December 2022)
 • Yıldız, Işıl Gamze (2022). Sosyal ve Duygusal Gelişim Bağlamında Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi İçin Etkinlik Çeşitleri. In: H. Asutay, S. Akol Göktaş, B. Arabacı & R. Şentürk (Ed.) Trakya Germanistik Studien: Digitalisierung in der Sprache und Literatur (Band I) (pp. 145-155). Trakya Üniversitesi. ISBN: 978-605-72018-0-5 (December 2022)
 • YILDIZ IŞIL GAMZE, POLAT HAVVA TÜLİN (2022) 10-11 Yaş Grubuna Yönelik Yabancı Dil Olarak İngilizce Ders Kitaplarındaki Etkinlikler. In: M. Coşgun Ögeyik, K. Uzun (ed.) SOSYAL BİLİMLERDE DİL, TOPLUM, TARİH, EKONOMİ VE SİYASET - 4 (pp. 77-98). Özgür Yayınevi
 • CEBECİ NUR, YILDIZ IŞIL GAMZE (2022). Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri. In: M. Seyhan Yücel, H. Köksal, M. Tahir Öncü, L. Coşan, H. Asutay (Ed.) Dijital Evriminde Germanistik (pp. 135-147). Trakya Üniversitesi.
 • AKOL GÖKTAŞ SELMA, CEBECİ NUR, YILDIZ IŞIL GAMZE (2021). İnteraktif Bilişim Teknolojilerinin Yabancı Dil Derslerinde (Almanca/İngilizce) Kullanımının Öğretim Üyelerinin Tutumuyla İlişkisi. S. Karabatak (ed.) Eğitim ve Bilim 2021-III (pp. 115-129). Efeakademi Yayınevi. (December 2021)
 • CEBECİ NUR, AKBACAK AYLİN, YILDIZ IŞIL GAMZE, FAZLIOĞLU YEŞİM (2021). Üstün Yeteneklilere Yabancı Dil Öğretiminde İçerik Temelli Dil Öğretimi (CLIL) Etkinlikleri. In: L. Vural, S. Sakarya Maden, H. Asutay, G. Kurum, F. Gürbüz (Ed.) Programlanabilen Eğitim (45-64). Çanakkale: Paradigma (October 2021)
 • YILDIZ IŞIL GAMZE, CEBECİ NUR.(2021) YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YETİNİN ÖNEMİ. SOSYAL BİLİMLERDE DİL, KÜLTÜR, TOPLUM VE EKONOMi
 • CEBECİ NUR, YILDIZ IŞIL GAMZE, (2021). SINIF ORTAMINDA DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ SOSYAL BİLİMLERDE DİL, KÜLTÜR, TOPLUM VE EKONOMİ
 • YILDIZ IŞIL GAMZE, CEBECİ NUR (2021).YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YETİNİN ÖNEMİ. SOSYAL BİLİMLERDE DİL, KÜLTÜR, TOPLUM VE EKONOMİ
 • CEBECİ NUR, YILDIZ IŞIL GAMZE (2021) SINIF ORTAMINDA DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ. SOSYAL BİLİMLERDE DİL, KÜLTÜR, TOPLUM VE EKONOMİ
 • Yıldız, Işıl Gamze & Coşgun Ögeyik, Muhlise (2019). The Impact of the Level of Learners' self-esteem on Communication Skills. In: H. Asutay, S. Sakarya Maden, M. Coşgun Ögeyik (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler-New Trends in Education (134-142). Trakya Üniversitesi. (July 2019)
 • CEBECİ, NUR & YILDIZ, IŞIL GAMZE (2019). Effective Revision Activity Suggestions for the Teachers of Young Learners. In: H. Asutay, S. Sakarya Maden, M. Coşgun Ögeyik (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler-New Trends in Education (194-201). Trakya Üniversitesi. (July 2019)
 • Cebeci, N., Yıldız, I. G. (2019). " Effective Revision Activity Suggestions for the Teachers of Young Learners". Eğitimde Yeni Yönelimler- New Trends in Education-, 2019 Trakya University Publishing , International Research Book. 216: 194-201.
 • Yıldız, I.G. (2018). "The emotional aspect in foreign language learning process: The role of emotional development in child's foreign language learning." Psycholinguistics and Cognition in Language Processing, IGI Global book series advances in linguistics and communication studies, 68-86, USA. (December 2018)