» Educational Qualifications

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • Hatice Kahyaoğlu Süt. Jinekolojik Cerrahi Operasyon Öncesi Hastaların Hastalık Algıları Üzerine Etkili Faktörler. Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13(2): 83-90. DOI: 10.5350/BTDMJB201713205. (January 2017)
 • Necdet Sut, Hatice Kahyaoglu Sut. Effect of aromatherapy massage on pain in primary dysmenorrhea: A meta-analysis. Complementary Therapies in Clinical Practice. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ctcp.2017.01.001. (January 2017)
 • Sut HK, Asci O, Topac N. Sleep Quality and Health-Related Quality of Life in Pregnancy. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing 2016; 34(4):302-309. (October 2016)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Elcin Mestogullari. Effect of Premenstrual Syndrome on Work-Related Quality of Life in Turkish Nurses. Safety and Health at Work 2016; 7(1): 78–82. (January 2016)

International Articles

 • Hatice Kahyaoglu Sut, Burcu Kucukkaya. Views of nursing students about use of simulated pregnant in the practice of labor course. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 2017; 4(2): 79-84. (September 2017)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Necdet Sut. Severity of Menopausal Symptoms in Climacteric Turkish Women. International Journal of Caring Sciences 2017; 10(1). (April 2017)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Pelin AKYÜZ. Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımaya İlişkin Bilgi Düzeyleri. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi 2016; 6: Doi: 10.17367/JACSD.2016619471. (July 2016)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Seda Kurt, Ozge Uzal, Saadet Ozdilek. Effects of Smartphone Addiction Level on Social and Educational Life in Health Sciences Students. Euras J Fam Med 2016;5(1):13-9. (April 2016)

International Conference Proceedings

 • Seda KURT, Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Jinekolojik ve Meme Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri Kullanımı. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 05-06 Ekim 2017,Bildiri Özet Kitabı, s. 178. (October 2017)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Selda ÖZTÜRK. İnfertil Kadınlarda Maruz Kalınan Şiddetin Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 05-06 Ekim 2017, Bildiri Özet Kitabı, s. 241. (October 2017)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Views of Nursing Students about Use of Simulated Pregnant in the Practice of Labor Course. I. Internatıional Congress Of Nursing. Antalya, Turkey, 16 – 18 March 2017, Abstract book p: 139.
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Ozlem Asci, Nalan Topac. Sleep Quality And Health-related Quality Of Life In Pregnancy. 20th International Nursing Research Conference, SPAIN/A Coruña, November 15th to 18th, 2016, Tam Metin Bildiri Kitabı, p: 57-58.
 • Kahyaoglu Sut H, Balkanli Kaplan P, Pelvic Floor Symptoms and Quality of Life in Elderly Women who Applied to an Urogynecology Clinic with Prolapse Complaints, 1st International Balkan Congress on Health Sciences, Edirne, Turkey, (14-16 May 2014) (Oral Presentation)
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Serap Unsar, Seda Kurt. Sexual Quality of Life in Women with Gynecological Cancer. 19th International Conference on Medical and Health Sciences, ICMHS, Rome, Italy May 04-05, 2017. Excellence in Research and Innovation for Humanity 2017, 19 (5): 2. Bildiri Kitabı
 • Necdet Sut, Hatice Kahyaoglu Sut. Effect of Aromatherapy Massage on Pain in Primary Dysmenorrhea: A Meta-Analysis. 19th International Conference on Medical and Health Sciences, ICMHS, Rome, Italy May 04-05, 2017. OP
 • Hatice Kahyaoglu Sut, Necdet Sut. Severity of Menopausal Symptoms in Climacteric Turkish Women. 20th International Nursing Research Conference, SPAIN/A Coruña, November 15th to 18th, 2016, Tam Metin Bildiri Kitabı, p: 51-52.
 • Seçil KIZILKAYA, Hatice KAHYAOĞLU SÜT. Üreme Çağındaki Kadınların Gebelik Ve Postpartum Dönemlerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, 7-8 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, S(78).
 • 1. Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Lgbt Bireylere İlişkin Bakış Açıları. I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, 7-8 Ekim 2016, Bildiri Kitabı, S(99).
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Menopozal Dönemlerde Cinsel Yaşam Kalitesi. 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, 26-29 Mayıs 2016. Bildiri kitabı, OP002.
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Necdet Süt. Gebelik trimesterlerine göre anksiyete ve depresyon. 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, 26-29 Mayıs 2016. Bildiri kitabı, PP 059.
 • Özlem Aşcı, Hatice Kahyaoğlu Süt, Fulya Gökdemir. Üniversite öğrencilerinde premenstrüel sendrom prevalansı ve risk faktörleri. 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, 26-29 Mayıs 2016. Bildiri kitabı, PP 058.
 • Balkanli Kaplan P, Kahyaoglu Sut H, Sut N. Is clinical diagnosis reliable in assessment of LUTS comparing to the urodynamic studies? 41st Annual Meeting of the International Continence Society (ICS), 29 August – 02 September 2011, Glasgow, UK, p:449.

International Books and Book Chapters

 • Kahyaoglu Sut H, Balkanli Kaplan P. Pelvic Floor Symptoms and Quality of Life in Elderly Women who Applied to an Urogynecology Clinic with Prolapse Complaints. Kaptanoğlu A.Y (Ed.) A Current Perspective on Health Sciences. Romania: Rotipo 2014: 364-370. (ISBN: 978-606-8552-05-7)

National Articles

 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT. Suriye'den Göç Eden Kadınlar ve Üreme Sağlığı Sorunları. Sağlık ve Toplum Dergisi 2017; 27(1): 3-7. (April 2017)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemsirelik Bölümü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2016;13(3): 235-243. doi:10.5222/HEAD.2016.235. (December 2016)
 • Hatice KAHYAOĞLU SÜT , Nazlı Gül DEMİR. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeyleri ve Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016; 1(2): 58-76. (December 2016)
 • Özlem Aşcı, Hatice Kahyaoğlu Süt, Fulya Gökdemir. Üniversite Öğrencilerinde Premenstrüel Sendrom Prevalansı ve Risk Faktörleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2016; 9(3). (July 2016)
 • Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Himen Muayenesi ve Himenoplastiye Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2016; 9(2): 52-60. (April 2016)

National Conference Proceedings

 • Kahyaoğlu Süt H, Demir NG, Özer B. Klinik uygulama yapan öğrenci hemşirelerin bireysel iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. 13.Ulusal Öğrenci Hemşire Kongresi (PS-232), 1-3 Mayıs 2014.
 • Burcu Küçükkaya, Hatice Kahyaoğlu Süt, Hasret Kaçmaz, Güler Emektar. Hemşirelik Bilişiminde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanımının Önemi. 15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri Kitapçığı), PS-045, Eskişehir, 28-29 Nisan 2016.
 • Kahyaoğlu Süt H, Balkanlı Kaplan P, Tekbaş S. Menopozun yönetiminde bilgi düzeyini arttırmak için verilen eğitimin etkisi. 4. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Bildiri Özetleri Kitabı, s:20-21, İstanbul, 27 Şubat-1 Mart 2014.

Projects

 • Stres Üriner İnkontinansı Olan Üreme Çağı Kadınlarında Pelvik Taban Kas Egzersizleri ve Abdomen Egzersizlerinin Etkinliği (Hatice KAHYAOĞLU SÜT-Burcu KÜÇÜKKAYA) (TÜBAP 2016/159) (September 2017)