» Educational Qualifications

» Publications

International Articles

 • BAYIR, E. & GÜNŞEN, G. (2017). "Scientific Analysis of Cartoons Which Children Watch the Most in Preschool Period". Trakya University Journal of Education, 7 (2), 746-761. (July 2017)
 • UYANIK BALAT, G. ve GÜNŞEN, G. (2017). "STEM APPROACH IN PRE-SCHOOL PERIOD" The Academic Journal of Social Science (ASOS),5(42), 337-348.S (March 2017)

International Conference Proceedings

 • GÜNŞEN, G., GÜZEL, B. Ve KONTAŞ AZAKLI, T. (2017). “COGNİTİVE MAPS of PRE-SCHOOL TEACHER CANDİDATES on INTELLİGENCE CONCEPT”. YEAUK-2017, Mayıs, 19-20. (May 2017)
 • GÜNŞEN, G., BAYIR, E. Ve FAZLIOĞLU, Y. (2017). “STEM Yaklaşımına Dayalı Okul Öncesi Öğretim Uygulama Örneği ve Uygulamanın 5 Yaş Çocukları Üzerine Etkileri: “Haydi, İçme Suyumuzu Yapıyoruz!””. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017). Pamukkale, Mayıs 7-11. (May 2017)
 • GÜZEL, B., GÜNŞEN, G. ve KONTAŞ AZAKLI, T. (2017). “INVESTIGATION on THE THINKING SKILLS of PRESCHOOL EDUCATION CURRICULUM”. IX. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ordu, Mayıs 11-14. (May 2017)
 • ZEMBAT, R., GÜNŞEN, G. ve GÖK, F. (2017). “PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT PRE-SCHOOL APPROACHES APPLIED in THE WORLD: An EXAMPLE of COGNITIVE MAP”. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017). Pamukkale, Mayıs 7-11. (May 2017)
 • GUNSEN, M. O., GUNSEN, G. and FAZLIOGLU, Y. (2016). Content Analysis Aimed at Individual Differences: Meraklı Minik (Curious Kiddy). 1st International Balkan Child and Youth Literature Congress in Edirne/Turkey, (IBCYL-2016), May, 4-7. (May 2016)
 • BAYIR, E., GUNSEN, G. and FAZLIOGLU, Y. (2016). "The Evaluation of Science Concepts Those Take Part at Meraklı Minik (Curious Kiddy) Journal That Is One of the TÜBİTAK Publications in Terms of Preschool Education Program". 1st International Balkan Child and Youth Literature Congress in Edirne/Turkey, (IBCYL-2016), May, 4-7. (May 2016)

International Books and Book Chapters

 • Tuzcuoglu, N., Gok Colak ve Gunsen, G. (2018). A Study on the Language Skills of Pre-School Children: Story in Dreams. Educational Sciences Research in Globalizing World, (Editors; Irina Koleva, Handan Asude Başal, Mümin Tufan, Emin Atasoy). (p.513-528) Kliment Ohridski University Press, Sofia. (October 2018)
 • FAZLIOĞLU, Y., BAYIR, E. & GUNSEN, G. (2016). Teaching Preschoolers Science Through Play. Emin Atasoy vd. (Ed), Curent Advances in Education içinde (s. 603-617). Kliment Ohridski Universty Press. ISBN: 978-954-07-4134-5. (September 2016)
 • GÜNŞEN, M.O., GÜNŞEN, G. ve FAZLIOĞLU, Y. (2016). Bireysel Farklılıklara Yönelik Bir İçerik Analizi: Meraklı Minik. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü (Peace Culture in Child and Youth Literature), Hikmet Asutay vd. (Ed.), Trakya Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-374-191-0. (August 2016)
 • BAYIR, E., GÜNŞEN, G. ve FAZLIOĞLU, Y. (2016). TÜBİTAK Yayınlarından Meraklı Minik Dergisinde Yer Alan Bilim Kavramlarının Okul Öncesi Eğitim Programı Açısından İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü (Peace Culture in Child and Youth Literature), Hikmet Asutay vd. (Ed.), Trakya Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-374-191-0. (August 2016)