» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • Apti MD, Kasapçopur Ö, Mengi M, Öztürk G, Metin G. Regular aerobic training combined with range of motion exercises in juvenile idiopathic arthritis. BioMed Research International, vol. 2014, Article ID 748972, 6 pages, 2014. doi:10.1155/2014/748972. (April 2014)
 • Gürel EE, Ural K, Öztürk G, Öztürk L. Flurbiprofen in rapid eye movement sleep deprivation induced hyperalgesia. Physiology & Behavior 2014;128:155-158

International Articles

 • Dinçel M, Acarbay A, Kaya O, Öztürk G, Süt N, Öztürk L. Subjective sleep quality and game performance in tournament level chess players. J Sleep Med Disord 2015;2(1): 1015 (January 2015)
 • Öztürk G, Yaprak M, Gürel EE, Ural K, Tunçer B, Öztürk L. Adipobiology of obstructive sleep apnea syndrome. Adipobiology 2014;6:23-29 (December 2014)

International Conference Proceedings

 • Avcı B, Kaya O, Gündüz Ö, Öztürk G, Nakuş E, Öztürk L. Systemic irisin levels in healthy young adult subjects (Poster Presentation). XIth Congress of Bulgarian Society of Physiological Sciences, Plovdiv 9-11 October 2015. Folia Medica 2015;57(Suppl 3):36
 • Öztürk G, Ocak UM, Gurel EE, Avcı B, Yılmaz ME, Öztürk L. Antinociceptive effects of atorvastatin in experimental pain models (Oral Presentation). XIth Congress of Bulgarian Society of Physiological Sciences, Plovdiv 9-11 October 2015. Folia Medica 2015;57(Suppl 3):19-20
 • Öztürk G, Kaya O, Gurel EE, Palabıyık O, Kunduracılar H, Sut N, Öztürk L, Vardar SA. Acute supramaximal exercise-induced adiponectin increase in healthy volunteers: involvement of natriuretic peptides (Oral Presentation). XIth Congress of Bulgarian Society of Physiological Sciences, Plovdiv 9-11 October 2015. Folia Medica 2015;57(Suppl 3):11
 • Öztürk G, Bulut E, Kurtuldu A, Özdinç S. The Analysis Of Studies On Aging Physiology in Pubmed database Reported From Turkey (Poster). 1st International Balkan Conference On Health Sciences Abstract Book. P11. Edirne/Turkey 14-16 May 2014
 • Öztürk L, Öztürk G, Kaya O, Avcı B. Adipocyte physiology and adipokines in sleep apnea (Oral). Bulgarian Society of Obstructive Sleep Apnea and Snoring, First National Symposium on Obstructive Sleep Apnea and Snoring with International Participation (16-18 October 2014). Abstract Book. P.45, Varna/Bulgaristan 2014.
 • Öztürk L, Öztürk G, Kaya O, Gürel EE. Sleep/wake cycle and glucose homeostasis in humans (Oral). Bulgarian Society of Obstructive Sleep Apnea and Snoring, First National Symposium on Obstructive Sleep Apnea and Snoring with International Participation (16-18 October 2014). Abstract Book. P.36 Varna/Bulgaristan 2014.
 • Kurtuldu A, Açıkgöz İ, Öztürk G, Bulut E. Studies on cost-effectiveness of health services addressing elderly and tools to investigate aging people: A systematic review (Oral). 1st International Balkan Conference On Health Sciences. Abstract Book. P:26. Edirne/Turkey 14-16 May 2014
 • Bulut E, Öztürk G, Taş M, Duymaz J, Kurtuldu A. The analysis of studies in age-induced hearing loss (Presbyacusis) on PubMed database reported from Turkey (Oral). 1st International Balkan Conference On Health Sciences. Abstract Book. P:2. Edirne/Turkey 14-16 May 2014
 • Özdinç S, Öztürk G, Tuna F. Evaluation of physical therapy students’ attitudes towards disabled people (Oral). 1st International Balkan Conference On Health Sciences. Abstract Book. P:4. Edirne/Turkey 14-16 May 2014

National Articles

 • Öztürk GY, Öztürk G, Yıldız S. Paralitik poliomyelit sekelinde tedavi planına eklenen refleksoloji ile kombine tedavinin etkileri: Olgu sunumu. İntegratif Tıp Dergisi 2016;4(1):1-9.
 • Öztürk G. Sağlığın geliştirilmesi ve egzersiz eğitimi. Actual Medicine 2013;21(11):16-19
 • Taştekin N, Uzunca K, Birtane M, Demirbağ Kabayel D, G. Öztürk. Romatoid artritli hastalarda, el eklemlerindeki hareket açıklığı ve el kavrama kuvvetlerinin hastalık aktivasyonu, el fonksiyonları ve özürlülük ile ilişkisi. Romatizma 2006;21:13-7.
 • Aydın A, M. Topalan, T. Özkan, M. Erer, A. Mezdeği, G. Öztürk. Dorsal teknik ile el bilek artrodezi uygulamalarımız. Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg 2004;12(2):118-123.

National Conference Proceedings

 • Aydın A, Özkan T, Erer M, Özkan S, Hoşbay Z, Öztürk G. Obstetrik paralizide sekonder palyatif cerrahi (Sözlü bildiri). IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Özet Kitabı, s.148, Nevşehir 2002
 • Aydın A, Özkan T, Erer M, Özkan S, Hoşbay Z, Öztürk G. Obstetrik brakiyal pleksus yaralanmalarında sinir cerrahisi onarımı (Sözlü bildiri). IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Özet Kitabı, s.147, Nevşehir 2002

Other

 • Özdinç S., Öztürk G., Tuna F.: Evaluation Of Physical Therapy Students’ Attitues Towards Disabled People. A Current Perspective on Health Sciences. Editorial: Ayşegül Kaptanoğlu. Rotipo. 2014. P:349-355.