» Educational Qualifications

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • Meric Ç, Polat MÖ, Altun G. Shot range estimation of shotgun grain-loaded cartridges. Forensic Sci Int. 2020 Sep;314:110375. (September 2020)
 • Altun G. An unusual characteristic “flower-like” pattern: flash suppressor burns. Hippokratia 2012; 16:189-90.
  1
  ATIF
 • Altun G, Yorulmaz AC. Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis. Trakya Univ Tip Fak Derg 2010; 27:7-12.
  1
  ATIF
 • Tatli E, Yilmaztepe M, Altun G, Altun A. Cannabis-induced coronary artery thrombosis and acute anterior myocardial infarction in a young man. Int J Cardiol 2007; 120:420-2.
  4
  ATIF
 • Altun G, Altun A, Erdogan O. Acute Myocardial Infarction Due to Disulfiram (Antabus)– Alcohol Interaction. Cardiovasc Drugs Ther 2006; 20:391-2.
  1
  ATIF
 • Altun G. Planned complex suicide: Report of three cases. Forensic Science International 2006; 157:83-6.
  2
  ATIF
 • Beyaztas FY, Butun C, Dokgoz H, Altun G, Yorulmaz C, Polat O. Childhood Deaths from Sexual Abuse in Istanbul, Turkey: Medicolegal Assessment. Neurology, Psychiatry and Brain Research 2006; 13:121-4.
 • Altun G, Bilgi S, Altun A. Sudden death due to cardiac tamponade caused by metastasis of squamous cell carcinoma of the lung. Cardiology 2005; 103:53-4.
 • Altun G, Altun A, Yilmaz A. Hemopericardium Related Fatalities: A Ten- Year Medico-Legal Autopsy Experience. Cardiology 2005; 104:133-7.
  2
  ATIF
 • Altun G, Akansu B, Ugur-Altun B, Azmak D, Yilmaz A. Deaths due to hunger strike: Postmortem findings. Forensic Science International 2004; 146:35-8.
 • Altun G, Durmus-Altun G. Confirmation of alleged falanga torture by bone scintigraphy – Case report. International Journal of Legal Medicine 2003; 117:365-6.
 • Altun G, Ugur-Altun B, Altun A, Azmak D. Sudden cardiac death in a hunger striker. Cardiology 2003; 100:107-8.
 • Azmak D, Altun G, Koç S, Yorulmaz C, Ozaslan A. Intra-and perioral shooting fatalities. Forensic Science International 1999; 101:217-27.
  2
  ATIF
 • Altun G, Yilmaz A, Azmak D. Deaths among homeless people in Istanbul. Forensic Science International 1999; 99:143-7.
 • Azmak D, Altun G, Bilgi S, Yilmaz A. Firearm fatalities in Edirne, 1984-1997. Forensic Science International 1998; 95:231-9.
  3
  ATIF

International Conferences and Symposiums

 • Oturum Başkanı- Suça Sürüklenen Çocuklarda Adli Tıbbi Değerlendirme-17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Kasım 2020 (Çevrimiçi) (November 2020)

National Articles

 • Altun G, Özçelik Z, Karaca D. Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenelerinde Etik Yaklaşımlar ve Hukuki Sonuçları. Toplum ve Hekim, 34(2):93-105, 2019 (April 2019)
 • Altun G, Yılmaz A, Azmak D. İnsan hakları ve adli tıp açısından gözaltı ve tutuklu ölümleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Ağustos 1998; 7(8):270-3. (August 1998)
 • Altun G, Azmak D, Yılmaz A,Yılmaz G. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran adli olguların özellikleri. Adli Tıp Bülteni 1997; 2(2):62-6. (June 1997)
  5
  ATIF

National Conference Proceedings

 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. İdrar Uyuşturucu Tarama Testlerinin Hatalı Yorumlanmasına Bağlı Sorunlar- 16. Adli Bilimler Kongresi, İzmir (April 2019)
 • Meriç Ç, Polat MÖ, Altun G. Yabancı Uyrukluları Aydınlatmak: Olgu Sunumu -16. Adli Bilimler Kongresi, İzmir (April 2019)
 • Meriç Ç, Polat MÖ, Altun G. Hububat İçerikli Ses Fişeklerinde Atış Mesafesinin Değerlendirilmesi- 16. Adli Bilimler Kongresi, İzmir (April 2019)
 • Gezer T, Polat MÖ, Altun G. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlendiği İddia Olunan Suçlarda Muayene İstem Yazılarının Değerlendirilmesi-15. Adli Bilimler Kongresi (April 2018)
 • Merç Ç, Polat MÖ, Altun G. Minnesota Protokolündeki Güncellemeler: Ne İdi Ne Oldu?-15. Adli Bilimler Kongresi (April 2018)
 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. Suça Bağlı Olmayan 10 Haftanın Üzerindeki Gebelikler, Tıbbi Zorunluluk Dışında Sonlandırılabilir mi?- 15. Adli Bilimler Kongresi (April 2018)
 • Polat MÖ, Meriç Ç, Altun G. Standardize Adli Ölü Muayene Form Çalışması, 14. Adli Bilimler Kongresi, İzmir-TÜRKİYE (April 2017)
 • Meriç Ç, Polat MÖ, Altun G. Kadın Cinayetleri. 14. Adli Bilimler Kongresi, İzmir-TÜRKİYE (April 2017)
 • Meriç Ç, Demir ES, Özcan İİ, Çınar RK, Altun G. Kendine Zarar Verme Davranışına Bağlı Batın İçi Yabancı Cisimler: Olgu Sunumu. 13. Adli Bilimler Kongresi, Milas, 27-30 Nisan 2016 (April 2016)
 • Demir ES, Yaman E, Özcan İİ, Meriç Ç, Altun G. İstismar, İhmal ve Bir Çocuğun Ölümü. 13. Adli Bilimler Kongresi, Milas, 27-30 Nisan 2016 (April 2016)
 • Meriç Ç, Demir ES, İlgen İ, Altun G. Malpraktis iddiaları: Yeni bir kazanç kapısı mı? XII. Adli Bilimler Kongresi, Isparta, 4-6 Haziran 2015 (June 2015)
 • Demir ES, Meriç Ç, İlgen İ, Akköprü H, Altun G. Ya istismar değilse! XII. Adli Bilimler Kongresi, Isparta, 4-6 Haziran 2015 (June 2015)
 • Biçer Ü, Altun G, Yıldırım S, Malkoç MA. Zorla kaybetme, toplu mezarlar ve adli tıp. XI. Adli Bilimler Kongresi, Gazimağusa, KKTC, 23-26 Nisan, 2014 (April 2014)
 • Azmak D, Erdönmez Ö, Altun G, Zeren C, Yılmaz A. Edirne İlinde Otopsisi Yapılan 77 Asfiksi Olgusunun Değerlendirilmesi. Yıllık Adli Tıp Toplantıları- 2002, Mayıs 2002, Antalya. (May 2002)

National Conferences and Symposiums

 • Mustafa Önder POLAT, Çağdaş MERİÇ, Gürcan ALTUN. ADLİ OLGULARDA TIBBİ ÖYKÜNÜN ÖNEMİ, 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Kasım 2020 (Çevrimiçi) (November 2020)
 • Çağdaş MERİÇ, Hasan Cem AYKUTLU, Mustafa Önder POLAT, Gürcan ALTUN. ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİ: EDİRNE ÖRNEĞİ, 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Kasım 2020 (Çevrimiçi) (November 2020)
 • Konuşmacı- Ulusal Kardiyoonkoloji Toplantısı (November 2019)
 • Konuşmacı- Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Muayeneyi Kabul Etmek Zorunda mıdır?- Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi- İstanbul (October 2019)
 • Konuşmacı- Balkan Kardiyoonkoloji Günleri (December 2017)

National Books and Book Chapters

 • Cinsel Saldırılar ve Zorla Beden Muayenesi. İçinde: Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Toplumsal Olaylarda Zor Kullanım Araçlarının Neden Olduğu Sağlık Sorunlarında Tıbbi Destek ve Belgeleme (Hekimlere Yönelik Rehber Kitap). ISBN: 978-605-9880-05-3. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları, 45-58, 2015 (July 2015)
 • Deney Hayvanlarının Kullanımında Yasal Düzenlemeler. İçinde: Deney Hayvanlarında Moleküler Görüntüleme (Editörler: Altun GD, Üstün F). ISBN: 978-605-335-148-1. Nobel Tıp Kitabevleri, 25-31, 2015 (May 2015)

Doctoral Dissertations Advised

 • Uzmanlık Tezi- Dr. Çağdaş Meriç- Av Tüfeği Ses Fişeklerinde Atış Mesafesinin Değerlendirilmesi (December 2018)

Editorial Positions

 • Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology (December 2017)
 • Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology
 • Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology

Referee Positions

 • Adli Tıp Bülteni dergisinde hakemlik (October 2017)
 • Adli Tıp Bülteni dergisinde hakemlik (September 2016)
 • Adli Tıp Bülteni dergisinde hakemlik (January 2016)
 • Forensic Science International dergisinde hakemlik (August 2015)

Awards

 • Bilim Ödülü, Standardize Adli Ölü Muayene Form Çalismasi baslikli çalisma ile Ikincilik Ödülü, Yil: 2017, Adli Tip Uzmanlari Dernegi. (April 2017)

Other

 • WoS H-Index: 8 (December 2020)
 • Konuşmacı- 16. Adli Bilimler Kongresi (April 2019)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi- 16. Adli Bilimler Kongresi (April 2019)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi- 15. Adli Bilimler Kongresi (April 2018)
 • Oturum Başkanlığı- 15. Adli Bilimler Kongresi (April 2018)
 • Oturum Başkanlığı- Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi (March 2018)
 • Profesörlük Atama Jüri Üyesi (February 2018)
 • h-index: 7 (Web of Science’a göre) (December 2017)
 • Doçentlik Unvan Sınavı Jüri Üyeliği (December 2017)
 • Profesörlük Atama Jüri Üyesi (November 2017)
 • Doçentlik Unvan Sınavı Jüri Üyeliği (October 2017)
 • Oturum Başkanlığı- 14. Adli Bilimler Kongresi (May 2017)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi- 14. Adli Bilimler Kongresi (May 2017)
 • Doçentlik Unvan Sınavı Jüri Üyeliği (March 2017)
 • h-index: 7 (Web of Science’a göre) (December 2016)
 • Profesörlük Jüri Üyeliği (May 2016)
 • Oturum Başkanlığı- 13. Adli Bilimler Kongresi (April 2016)
 • Panel Başkanlığı- 13. Adli Bilimler Kongresi (April 2016)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi- 13. Adli Bilimler Kongresi (April 2016)
 • Profesörlük Jüri Üyeliği (February 2016)
 • Profesörlük Jüri Üyeliği (February 2016)
 • Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi- Panel Başkanlığı (December 2015)
 • XII. Adli Bilimler Kongresi- Panelist (June 2015)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi- XII. Adli Bilimler Kongresi (June 2015)
 • Profesörlük Jüri Üyeliği (April 2015)
 • Profesörlük jüri üyeliği (January 2014)