» Biography

Eylem Bayır graduated from Gazi University, Department of Chemistry Education, and completed her master and Ph.D. degrees in the field of chemistry education at Gazi University. She currently works at Trakya University, Faculty of Education in the Science Education Department of Mathematics and Science Education Department. She continues her academic studies in various subjects including science education, chemistry education, teacher education, nature of science, inquiry-based learning, STEM education and educational games with science content.

» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Professional Experience

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • Bayır, E., Çakıcı, Y. & Ertas, Ö. (2014). Exploring Natural and Social Scientists’ Views of Nature of Science. International Journal of Science Education, 36(8), 1286-1312. (April 2014)
 • Çakıcı, Y. & Bayır, E. (2012). Developing Children's Views of the Nature of Science through the Role Play?. International Journal of Science Education, Vol. 34, No. 7, pp. 1075–1091.
 • Bayır, E. (2014). Developing and Playing Chemistry Games To Learn about Elements, Compounds, and the Periodic Table: Elemental Periodica, Compoundica, and Groupica. Journal of Chemical Education, 91(4), 531-535.

International Articles

 • Özyıldırım, H., Durel, E. & Bayır, E. (2023). An Investigation into Changes in The Situation of Science Teachers Who Attend Out-of-School Learning Activities. Journal of Science Education, 6,3 303-314. (October 2023)
 • Küçük, T., Bayır, E. and Zorluoğlu S.L. (2023).Teaching Concepts Using The 5E Instructional Model to Secondary School Students with Mild Intellectual Disability: Particulate Structure of Matter. Journal of Inquiry Based Activities (JIBA), 13,1, 80-93. (January 2023)
 • Bayır, E ve Kahveci, S. (2022). Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının bilimsel süreç becerileri açısından incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 11(1), 253-262. (March 2022)
 • Bayir, E. (2019). Introducing an Inquiry-based Experiment-integrated Science Game for Elementary Students: the Shadow Races Game. Science Activities, 56 (2), 33-416. (September 2019)
 • Bayir,E. & Evmez, S. (2019). Effects of Inquiry-based Experiment-integrated Science Games on Secondary School Students. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), Vol 8, No 3. (September 2019)
 • Günşen, G., Fazlıoğlu, Y. & Bayır, E. (2018). Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretiminin 5 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 33(3): 599-616. (January 2018)
 • Bayır, E. & Özyıldırım, H. (2017).Exploring The Challenges That Science Teachers Face In Project-Based Science Teaching, Yearbook of the Faculty of Education, 17, 46-52. (December 2017)
 • Bayır, E., Çakıcı, Y. ve Ertaş Atalay, Ö. (2016). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri: Bilişsel Harita Örneği, Kastamonu Eğitim Dergisi, Mayıs-2016. (May 2016)
 • Bayır, E. Özyıldırım, H. & Çeliksöz, M. (2014). Structured Inquiry Versus Coupled Inquiry For Teaching The Topic of “Mixtures”. Journal of Science Education, 15, 1, 41-44.
 • Bayır, E. & Kösoğlu, F. (2013). Getting Pre-Service Chemistry Teachers to Construct Understandings about Inquiry-Based Teaching Through Professional Development Workshop. Asian Journal of Instruction,1(2), 29-43.
 • Bayır, E. & Köseoğlu, F. (2013). Developing an Inquiry-Based Professional Development Workshop and Examining the Views of Pre-Service Chemistry Teachers about It. Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 527-533.
 • Bayır, E. (2013). The Effect of Creative Drama Based Micro-Teaching Practices on Pre-Service Science Teachers’ Cognitive Maps about Nature of Science. Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 534-541.
 • Bayır, E. & Köseoğlu, F. (2013). Examining Pre-Service Chemistry Teachers’ Understandings about Role of Teacher After Participation to Inquiry-Based Professional Development Workshop. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), Vol. 2, Issue 3, pp. 47-60.
 • Bayır, E. & Deniz, Ç. (2013). Designing A Chemistry Game And Examining Reflection About It. Journal of Science Education, 2, 14, 92-93.

International Conference Proceedings

 • Eylem Bayır, Sertaç Arabacıoğlu, Emrah Oğuzhan Dinçer, Hasan Özyıldırım, Hüsniye Durmaz & Şebnem Selen Işbilir (2023). Unlocking The Potential of STEM Education in Türkiye: A State-Of-The-Art Analysis of TurkishLandscape-International Eurasian Educational Research Congress (May 2023)
 • Özyıldırım, H., Durel, E. & Bayır, E. (2017). Investigation of Awareness and Understanding of Science Teacher Candidates About Teaching Science Through Out-Of_School Activities, 12th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS. (October 2017)
 • Özyıldırım, H. & Bayır, E. (2016). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitimleri Boyunca Bilimin Doğasına İlişkin Anlayış Durumları, İnternational Congresses on Education (ERPA), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June-2016. (June 2016)
 • Çakıcı, Y. & Bayır, E. “Developing Children's Views of the Nature of Science through the Role Play?” ESERA Conference, Lyon/FRANCE, September 5-9, 2011.
 • Budak, E., Köseoğlu, F., “Developing an Explicit Inquiry-Based Professional Development Workshop: Examining the Effects on Science Teachers’ Views of Nature of Science” XIII. IOSTE Symposium (The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development), İzmir/TURKEY, September 21-26, 2008.
 • Budak, E., Köseoğlu, F., “What Concept Maps Tell Us About the Changes in Pedagogical Content Knowledge of Chemistry Student Teachers Participating in Inquiry-Based Workshop?” Third International Conference on Concept Mapping Tallinn, ESTONIA & Helsinki, FINLAND, September 22-25, 2008.

International Conferences and Symposiums

 • Bayır, E., Özel, N. ve Önder, E. (2021). İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi. ERPA International Congresses on Education, 3-5 June 2021. (June 2021)
 • Bayır, E. ve Şenol, H. (2021). Bilim İçerikli Çocuk Kitaplarıyla Yapılan Drama Destekli Görsel Okuma Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dil Gelişimine Etkisi. ERPA International Congresses on Education, 3-5 June 2021. (June 2021)
 • Bayır, E., Özel, N. ve Önder, E. (2021). İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin FeTeMM (STEM) Yaklaşımı Açısından Durumlarının İncelenmesi. ERPA International Congresses on Education, 3-5 June 2021. (June 2021)
 • Bayır, E. ve Akbabaoğlu, G. (2021). Bilim İçerikli Oyunların Okul Öncesi Dönem Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. ERPA International Congresses on Education, 3-5 June 2021. (June 2021)
 • Bayır, G. ve Bayır, E. (2021). Covid-19 Pandemi Döneminin BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi) Öğrencilerinin Kariyer Planlamal arına Etkilerinin İncelenmesi. ERPA International Congresses on Education, 3-5 June 2021. (June 2021)
 • Bayır, E. and Mutlu, A. (2018). Pre-Service Science Teachers’ Cognitive Structure related to Basic Chemistry Concepts (September 2018)
 • Günşen, G., Oğuzhan Dinçer, E. ve Bayır, E. (2018).Eğitimde Planeteryum Kullanımına İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (September 2018)
 • Eylem BAYIR, Yılmaz ÇAKICI, Murat ÇELTEK, Hüsnüye DURMAZ, Nuran EKİCİ, Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Aslıhan OSMANOĞLU, Hasan ÖZYILDIRIM, Şefika TEKİN, Musa ULUDAĞ, Aysun YİĞİTSOY, Beyza ZULE (2018). “Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor” Bilim Şenliğinin Proje Ekibi Bağlamında Değerlendirilmesi. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. (September 2018)
 • Aslıhan OSMANOĞLU, Aysun YİĞİTSOY, Beyza ZULE, Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Eylem BAYIR, Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Hasan ÖZYILDIRIM, Hüsnüye DURMAZ, Murat ÇELTEK, Musa ULUDAĞ, Nuran EKİCİ, Şefika TEKİN, Yılmaz ÇAKICI (2018). “Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor” Bilim Şenliğinin Ziyaretçiler Bağlamında Değerlendirilmesi, 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (September 2018)
 • Bayır, E. ve Alaylı, A. (2018). 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Okunabilirliğinin İncelenmesi. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (September 2018)
 • Bayır, E. ve Evmez, S. (2018).Bilim İçerikli Oyunların Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. (September 2018)
 • Durmaz, H., Bayır, E. ve Çelik, H. (2018).Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Farkındalıkları ve Görüşlerinin İncelenmesi. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. (September 2018)
 • Bayır, E. ve Korkmaz, D. (2018).5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Fen Okuryazarlığı Temaları Açısından Analizi. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (September 2018)
 • Bayır, E. ve Çelik, H. (2018).Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi. 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (September 2018)
 • Examination of the 5th Grade Science Textbook's Unit Questions by Using Bloom Taxonomy (September 2018)
 • Günşen, G. ve Bayır, E.(2018).OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK: MEVSİMLER TABUSU OYUNU, YER MİSİN YEMEZ MİSİN?. 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018). (April 2018)
 • Bayır, E., Evmez, S. ve Günşen, G. (2018). KIZMA KİMYACI, GRUBİKA, DEVRELER YARIŞIYOR, IŞIK YARIŞLARI. 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018). (April 2018)
 • Günşen, G., Bayır, E. ve Fazlıoğlu, Y. (2018).Stem Atölye Uygulamalarının Okul Öncesi Öğretmenlerinin Stem Yaklaşımına Yönelik Farkındalığına Etkisi.1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018). (April 2018)
 • Bayır, E. ve Alaylı A. (2018).Fen Lisesi Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin İncelenmesi.1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018). (April 2018)
 • BAYIR, E., FAZLIOĞLU, Y. ve GÜNŞEN, G. (2017). “5E Modeline Dayalı Olarak Geliştirilen Bilimsel Etkinliklerin 5 Yaş Çocuklarının Bilimsel Kavram Gelişimlerine Etkisi”. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, (UOÖEK-2017), Gazi Üniversitesi, Ekim 18-21. (October 2017)
 • GÜNŞEN, G., BAYIR, E. ve FAZLIOĞLU, Y. (2017). “STEM Yaklaşımına Dayalı Okul Öncesi Öğretim Uygulama Örneği ve Uygulamanın 5 Yaş Çocukları Üzerine Etkileri: “Haydi, İçme Suyumuzu Yapıyoruz!””. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017). Pamukkale, Mayıs 7-11. (Mayıs 2017) (May 2017)
 • Özyıldırım, H., Bayır, E., Çeliksöz, M. (2014). How Do Structured and Coupled Inquiries Effect Students’ Achievement and Retention of Knowledge?, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Baltic Institute of Humanities, September 11-14, St Petersburg, Russia.
 • Bayır, E. & Köseoğlu, F. “Exploring the Challenges that Science Teachers Face in Project-Based Science Learning” International Conference: Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education, Stara Zagora/ Bulgarian, 12-13 September 2013.
 • Bayır, E. & Köseoğlu, F. “Developing an Inquiry-based Professional Development Workshop and Examining the Views of Pre-Service Chemistry Teachers about It” New Trends on Global Education Conference, Kyrenia/North Cyprus, 2012.
 • Bayır, E. “The Effect of Creative Drama Based Micro-Teaching Practices on Pre-service Science Teachers’ Cognitive Maps about Nature of Science” New Trends on Global Education Conference, Kyrenia/North Cyprus, 2012.
 • Bayır, E., Özyıldırım, H. & Çeliksöz, M. “A Comparison of tha Effectiveness of Different Types of Inquiry: Structured versus Coupled in Mixtures” 4th International Conference of Education, Research and Innovation-ICERI-2011, Madrid/SPAIN, 2011.
 • Bayır, E., Çakıcı, Y. & Ertaş, Ö. “What are the Views of Scientists in Natural Science and Social Science about the Nature of Science?” 4th International Conference of Education, Research and Innovation-ICERI-2011, Madrid/SPAIN, 2011.
 • Çakıcı, Y. & Bayır, E. “Developing Children's Views of the Nature of Science through the Role Play?” ESERA Conference, Lyon/FRANCE, September 5-9, 2011.
 • Bayır, E. & Deniz, Ç. “Designing a Chemistry Game and Examining Reflections About It”, 4th International Conference on Advanced and Systematic Research (ECNSI), Zagrep/ CROATIAN, November, 11-13, 2010.
 • Küçüker, S., (Budak) Bayır, E. & Şenelt, M.A., “Examining the Effect of Technology Integrated Inquiry-Based Instruction Method on Students’ Attitudes Towards Chemistry”, The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne/TURKEY, October, 01-03, 2009.
 • (Budak) Bayır, E. & Köseoğlu, F., “Examining the Effect of Inquiry-Based Professional Development Workshop on Self Efficacy Beliefs of Pre-service Chemistry Teachers”, The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne/TURKEY, October, 01-03, 2009.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H. & (Budak) Bayır, E., “Teaching The Nature of Science: Product of A Professional Development Package”, ESERA Conference, İstanbul/TURKEY, August 31st - September 4th 2009.
 • Budak, E., Altun, Y. & Köseoğlu, F., “Developing Teaching Sequences for pH Measurements by Glass Electrode Cells: Improving Undergraduate Students’ Understandings of Nature of Science Through Explicit Argumentation” 9th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), İstanbul/TURKEY, July 06-09, 2008.
 • Budak, E., Köseoğlu, F., “Preparing prospective chemistry teachers for future in undergraduate analytical chemistry laboratory course through inquiry” ESERA Conference, Malmö/SWEDEN, August 21-25, 2007.
 • Budak, E., Köseoğlu, F., “Enhancing Professional Development Workshop in Inquiry-Based Science for Preservice and In-Service Chemistry Teachers”. The Fifth International Conference on Teacher Education: Teacher Education at a Crossroads, Beer Sheva & Tel Aviv/ISRAEL, June 25-28, 2007.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Guided Inquiry in Volumetric Analysis: How Does It Effect Students’ Conceptual Change, Attitude and Perception?, 18th Internetional Conference on Chemical Education: Chemistry Education for the Modern World, İstanbul, 2004.
 • Hatipoğlu, N.D., Kavak N., Tümay, H., Budak, E., Taşdelen, U., Köseoğlu F., “Teaching Chemistry with Games”, 18th International Conference on Chemical Education: Chemistry Education for the Modern World, İstanbul, 2004.
 • Kavak, N., Budak, E., Köseoğlu, F., “Conceptual Change Instrution in Particle Model of Matter by Constructivist Role-Playing Strategy”, 18th Internetional Conference on Chemical Education: Chemistry Education for the Modern World, İstanbul, 2004.

International Books and Book Chapters

 • Bayır, E. & Alaylı, A.(2022).The Effect of Science Teacher Education Program on the Use of Robotic Application (Arduino) in STEM Approach on Self-Efficacy of Pre-service Teachers. Digital Compotence & STE(A)M Education. Ed: Mehmet Tekerek, ISBN: 978-625-009311-5. (May 2022)
 • Bayır, E. & Alaylı, A. (2018). Fen Lisesi Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin İncelenmesi, Balkan Educational Studies, 133-139, 2018. (September 2018)
 • Bayır, E. ve Kahveci, S. (2017).STEM Yaklaşımına Dayalı Fen Eğitimi, Balkan Eğitim Araştırmaları,466-475. (October 2017)
 • FAZLIOĞLU, Y., BAYIR, E. & GUNSEN, G. (2016). Teaching Preschoolers Science Through Play. Emin Atasoy vd. (Ed), Curent Advances in Education içinde (s. 603-617). Kliment Ohridski Universty Press. ISBN: 978-954-07-4134-5. (Eylül 2016) (September 2016)
 • Bayır, E. (2016).The Way of Bringing up Future Scientists: Inquiry-Based Science Education Approach, Educational Science Research, 2016.
 • Bayır, E., Günşen, G. ve Fazlıoğlu, Y. (2016). TUBİTAK Yayınlarından Meraklı Minik Dergisinde Yer Alan Fen Kavramlarının Okul Öncesi Eğitim Programı Açısından İncelenmesi, 2016.
 • Bayır, E., Günşen G. & Fazlıoğlu, Y. (2014). Preschool Science Education, In E. Atasoy (Ed.), Preschool Education in Turkey and in the World: A Perspective with Theorical and Practice. Sofia: Kliment Ohridski University Publication.

National Articles

 • Bayir, E. ve Kahveci, S. (2021). Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğretim Yönteminin Düzeyleri Açısından İncelenmesi.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(3), 1295-1326. (November 2021)
 • Bayir, E. ve Kahveci, S. (2021). Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Okunabilirlik Açısından Analizi. Trakya Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 1561-1572. (October 2021)
 • BAYIR, E. & GÜNŞEN, G. (2017). "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 746-761. (Temmuz 2017) (July 2017)
 • Köseoğlu, F., (Budak) Bayır, E.,“Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Analitik Kimya Laboratuvarlarının Kimya Öğretmen Adaylarının Kavramsal Değişimlerine ve Bilimi ve Bilim Öğrenme Yollarını Algılamalarına Etkileri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(3), 603-625, 2012.
 • Köseoğlu, F., (Budak) Bayır, E.,“Kelime İlişkilendirme Test Yöntemiyle Kimya Öğretmen Adaylarının Gravimetrik Analize İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1, 2011.
 • Bayır, E., Köseoğlu, F.,“Açık-Düşündürücü Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Mesleki Gelişim Çalışma Atölyesinin Geliştirilmesi ve Bilimsel Bilginin Doğası Anlayışına Etkisinin Araştırılması”, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 4, 2010.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H., Budak, E., “Bilimin Doğası Hakkında Paradigma Değişimleri ve Öğretimi İle İlgili Yeni Anlayışlar”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1, 2008.

National Conference Proceedings

 • Budak, E., Kanlı, U., Köseoğlu, F., Yağbasan, R., Oyunlarla Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) Öğretimi, VII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Eylül 2006.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Tümay, H., Kavak, N., 8. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Öğretim Yöntemi Açısından İncelenmesi ve Örnek Bir Kavramsal Değişim Metni, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya, Ekim 2003.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Tümay, H., Türkiye’deki Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Etkili ve Anlamlı Öğrenme Aracı Olarak Yeterliliğinin İncelenmesi, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya, Ekim 2003.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Kavak, N., Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayanan Ders Materyali – Öğretmen Adaylarına Asit-Baz Konusu ile İlgili Kavramların Öğretilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ-Ankara, Eylül 2002.

National Conferences and Symposiums

 • Durmaz, H. Çelik Keser, H. ve Bayır, E. (2021). STEM (FeTeMM) Yaklaşımı Uygulamasına İlişkin Bir Örnek: Su Arıtma Cihazı Tasarlayalım. I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı. 4-5 Temmuz 2020. (July 2020)
 • Bayır, E., Özel, N., Önder, E. ve Yılmaz, A. (2021). 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin FeTeMM (STEM) Yaklaşımına, Uygunluklarının İncelenmesi. I. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı. 4-5 Temmuz 2020. (July 2020)
 • Bayır, E., Günşen, G. ve Fazlıoğlu, Y. (2015). Okul Öncesi Eğitim Programında Fene İlişkin Kavramların Belirlenmesi ve Kavramlara Yönelik Uygulama Önerileri, IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi, 07-10 Eylül 2015 Ayvalık/ BALIKESİR (September 2015)
 • Bayır, E., Günşen, G. ve Fazlıoğlu, Y. (2015). Okul Öncesi Dönemde Bazı Kimya Kavramlarını Geliştirmeye Yönelik Bir Model Önerisi ve Etkisinin İncelenmesi: “Haydi Kongre Düzenliyoruz!”,IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, BAÜ Necatibey Eğitim Fakültesi, 07-10 Eylül 2015 Ayvalık / BALIKESİR (September 2015)
 • Bayır, E., Günşen, G. (2014). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İzledikleri Çizgi Filmlerin Fen Kavramları Açısından Analizi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Bayır, E., Günşen, G. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin Zihin Haritası Aracılığıyla İncelenmesi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Bayır, E., Şahin, S. ve Çakmakçı, E. “Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışlarının Araştırılması”, Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırması Kongresi (EBOAK), Kayseri, Eylül 2012.
 • (Budak) Bayır, E., Çakıcı, Y., “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Modeline Göre Geliştirdikleri Kimya Konularına Yönelik Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum, Temmuz 2011.
 • Budak, E., Köseoğlu, F., “Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Çalışma Atölyesiyle Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri Ve Ders Planı Hazırlama Yetkinliklerinin Geliştirilmesi”, I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, İstanbul, Haziran 2007.
 • Budak E., Köseoğlu F., Fen Alanı Öğretmenleri İçin Mesleki Gelişim Amaçlı Çalışma Atölyesi: Sorgulayıcı-Araştırma Stratejileri Kullanılarak Fen Öğretimi, Fen ve Matematik Öğretmenleri 3. Sempozyumu, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi, Nisan 2007.
 • Tümay, H., Budak, E., Köseoğlu, F., İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitapları Bilimsel Okuryazarlığı Destekliyor mu?, VII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Eylül 2006.
 • Budak, E., Nalçacı, N., Köseoğlu, F., Proje-Tabanlı Öğrenme Yaklaşımında Öğretmenlerin Karşılaştığı Güçlükler ve Yaklaşımın Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, VII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Eylül 2006.
 • Tümay H., Budak E., Altun Y., Köseoğlu F., İlköğretim Fen Ve Teknoloji Ders Kitaplarını En İyi Şekilde Nasıl Ölçebiliriz? 4. ve 5. Sınıf Ders Kitaplarının Öğretim Yöntemleri Açısından Analizi, Fen ve Matematik Öğretmenleri 2. Sempozyumu, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi, Nisan 2006.
 • Köseoğlu, F., Güneş, B., Kanlı, U. Budak, E., Uşak, M., İngiltere, Kanada, İrlanda ve Türkiye’deki İlköğretim Fen Öğretim Programlarının Bazı Temel Fen Kavramlarını İçermesi Açısından İstatistiksel Olarak Karşılaştırılması, XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 2004.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H., Kavak, N., Budak, E., M. E. B. İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Fen Okur-Yazarlığı Temaları Açısından Kantitatif Analizi, VI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, Eylül 2004.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Kavak, N., Fen Eğitiminde Kavramsal Anlama İçin Bir Değerlendirme Yöntemi: Kelime Çağrışımları ve Gravimetride Uygulanışı, V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ-Ankara, Eylül 2002.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Kavak, N., Üniversite Analitik Kimya Laboratuvarlarında Doğrulama Tipi Öğretim Yöntemine Alternatif Bir Yaklaşım: Yapılandırıcı Öğretim Yöntemi, XV. Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi-İstanbul, Eylül 2001.
 • Köseoğlu, F., Budak, E., Kavak, N., Analitik Kimya Laboratuvarlarında Öğrencilerin Tutum ve Başarısına Bulmaca Aktivitelerinin Etkisi, XIV. Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi-Diyarbakır Eylül 2000, s.519.

National Books and Book Chapters

 • Çağdaş Yaklaşımlarla Destekli Fen Öğretimi: Teoriden Uygulamaya Etkinlik Örnekleri (January 2019)
 • Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akkuş, H., Budak, E., Tümay, H., Kadayıfçı, H., Taşdelen, U., Yapılandırıcı Öğrenme Ortamı İçin Bir Fen Ders Kitabı Nasıl Olmalı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.

Doctoral Dissertations Advised

 • Küçük, T. Zihinsel Engelli Öğrencilerde Fen Kavramlarının Gelişimi. (Tez Devam Ediyor) (January 2018)

Master`s Theses Advised

 • Özocak, T. Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin 7.sınıf Hücre ve Bölünmeleri Ünitesinde Öğrencilerin Akademik Başarıları, Kalıcılık Düzeyleri ve Uzamsal Görselleştirme Becerilerine Etkisi (Tezin Tamamlanma Tarihi: Haziran 2022) (September 2019)
 • Alaylı, A. STEM Yaklaşımında Robotik Uygulamaların Kullanımına Yönelik Fen Öğretmen Eğitimi. (Tezin Tamamlanma Tarihi: Temmuz 2021) (September 2018)
 • Kahveci, S. Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Analizi (Tezin Tamamlanma Tarihi: Ekim 2020) (September 2017)
 • Köroğlu H. Fen İçerikli Kitapların Dramatizasyon yoluyla İncelenmesinin Okulöncesi Dönem Çocukları Üzerine Etkileri, Tezin Tamamlanma Tarihi: Temmuz 2019 (September 2017)
 • Akbaba, G."Okul Öncesi Dönemde Oyun Yoluyla Bilim Öğretiminin Çocuklar Üzerine Etkileri" Tezin Tamamlanma Tarihi: Temmuz 2019 (September 2016)
 • Evmez, S. "Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Geliştirilen Bilim İçerikli Oyunların Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkileri" Tezin Tamamlanma Tarihi: Aralık 2018 (September 2016)
 • Günşen, G. “Yapılandıcılığa Dayanan Bilim Eğitiminin 5 Yaş Çocukları Üzerine Etkileri”. Tezin Tamamlanma Tarihi: Aralık 2015.
 • Ertaş, Ö. “Bilim İnsanlarının ve İlköğretim 2. Kademe Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi” Tezin Tamamlanma Tarihi: Eylül 2013. (September 2013)
 • Çeliksöz, M. “Farklı Düzeylerdeki Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğretim Metodolojilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerisi ve Bilgi Kalıcılıklarına Etkileri” Tezin Tamamlanma Tarihi: Şubat 2012. (February 2012)

Memberships

 • Trakya Kalkınma Ajansı Beşeri Bilimler Komisyonu Üyesi
 • Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD)
 • ESERA (European Science Education Research Association)
 • Türkiye Kimya Derneği

Editorial Positions

 • 1-3 Ekim 2009 tarihleri arasında Edirne/TURKEY’de düzenlenen “The 5th International Balkan Education and Science Congress” isimli sempozyumun özet ve tam metin kitabının editörlüğü.

Projects

 • Fen Bilgisi Öğretmenlerinin İhtiyaçları Doğrultusunda Bir Hizmetiçi Eğitim Programının Hazırlanması ve Etkililiğinin İncelenmesi (July 2022)
 • GREEN STEM MODEL FOR TEACHERS EDUCATION PROJECT (March 2022)
 • Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Yenilikçi Öğretim Yöntem ve Ortamlarına Uygun Etkinlik Tasarlama Eğitimi (September 2021)
 • Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Hedef 2023/ (ÖYEH)/TÜBAP Projesi (Proje No: 2010/71) (October 2019)
 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, MAKEDONYA, (TİKA Destekli), 2019 (September 2019)
 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, AFGANİSTAN, (TİKA Destekli), 2019 (April 2019)
 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, ÖZBEKİSTAN, TÜKMENİSTAN, KIRGIZİSTAN, (TİKA Destekli), 2018 (October 2018)
 • World STEM Fastival (Dünya STEM Festivali)- TUBİTAK Projesi (Proje No: 399573) (Eylül 2018) (September 2018)
 • ECDADA İLİM KÖPRÜSÜ: “BİLİME AÇILAN PENCERE: STEM EĞİTİMİ”, BATI TRAKYA, (TİKA Destekli), 2018 (July 2018)
 • Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Geliştirilen Bilim İçerikli Oyunların Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkileri/TÜBAP Projesi (September 2017)
 • Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor-TUBİTAK Projesi (117B200). (July 2017)
 • Yapılandırıcılığa Dayanan Bilim Eğitiminin 5 Yaş Çocukları Üzerine Etkileri, T.Ü. BAP projesi, 2016.
 • Çevremiz Temiz, Çevremiz Karadeniz Projesi, Proje No: 213B638, TUBİTAK, 2014.
 • Bilim İnsanlarının ve İlköğretim 2. Kademe Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, T.Ü. BAP projesi, 2011/26, 2013.
 • Farklı Düzeylerdeki Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğretim Metodolojilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerisi ve Bilgi Kalıcılıklarına Etkileri, T.Ü. BAP projesi, 2010/75.
 • Bilimin Doğası Öğretimi: Bilim Felsefesi ve Bilim Tarihine Dayanarak Bilimsel Argüman Oluşturma ve Akıl Yürütme Öğretimine Yönelik Bir Öğretmen Mesleki Gelişim Paketinin Hazırlanması Projesi, Proje No: 108K086, TUBİTAK, 2008.
 • Fen Eğitiminde Bilimin Doğasına Odaklı Öğretim Dizileri İçeren Ders Tasarımı ve Öğretmen Adayları Üzerinde Etkinliğinin İncelenmesi, G.Ü. AFP projesi, 04/2008-08
 • Kimya Deney Seti Geliştirme Projesi, TÜBİTAK-Bilim ve Toplum Dairesi, 2007
 • Lise Kimya Derslerinde Gazlar Ünitesinin Argümantasyon Öğretim Yöntemiyle Öğretilmesini Destekleyen Müfredat Materyallerini Geliştirilmesi, G.Ü. AFP projesi, 04/2007-20
 • Fen Öğretmenleri İçin Hizmet Öncesi ve Hizmetiçi Mesleki Gelişim: Sorgulayıcı-Araştırma (Inquiry) Odaklı Müfredat Materyallerini İçeren Eğitim Kitinin Hazırlanması ve Etkinliğinin İncelenmesi, G.Ü. AFP projesi, 04/2006-05
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Türk Mucitleri Belgeseli Metin Yazarı (2004-2005)
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Temel Eğitimi Destekleme Projesi Fen ve Teknoloji Dersi (İlköğretim 6-8) Programı Geliştirme Komisyonu üyesi / Kimya Alan Uzmanı (2003-2005)
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Temel Eğitimi Destekleme Projesi Fen ve Teknoloji Dersi (İlköğretim 4-5) Programı Geliştirme Komisyonu üyesi / Kimya Alan Uzmanı (2003-2005)
 • Orta öğretim lise kimya müfredatının gelişmiş ülkelerin müfredatları ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve yapılandırıcı öğrenme teorisine dayalı kimya müfredat programının geliştirilmesi, G.Ü. AFP projesi, GEF 04/2003-11
 • İlköğretim 8. Sınıf fen bilgisi kitaplarının incelenmesi ve öğrencilerin kavramsal algılamalarına yardımcı metinlerin hazırlanması, G.Ü. AFP projesi, GEF 04/01-02

Awards

 • Teşekkür Belgesi (11.05.2016 tarihinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen Bilim Şenliğine katkı nedeniyle), Trakya Üniversitesi TUBİTAK-ARDEP Ofisi, 2016. (May 2016)
 • Trakya Üniversitesi Rektörlüğü-Özendirme Ödülü (03.06.2014 tarihinde)
 • TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2014). International Journal of Science Education dergisinde yayınlanan “Exploring Natural and Social Scientists’ Views of Nature of Science?” isimli yayına (Başvuru No: 317292).
 • TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2012). International Journal of Science Education dergisinde yayınlanan “Developing Children's Views of the Nature of Science through the Role Play?” isimli yayına.
 • Best Paper Award / Bayır, E. & Deniz, Ç. “Designing a Chemistry Game and Examining Reflections About It”, 4th International Conference on Advanced and Systematic Research (ECNSI), Zagrep/ Croatian, November, 11-13, 2010.
 • Teşekkür Belgesi (Ankara ili ilköğretim fen öğretmenlerinin yeni müfredatlar hakkındaki eğitimlerine katkılar nedeniyle)- Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, 2008.
 • Teşekkür Belgesi (Ankara ili ilköğretim fen öğretmenlerinin yeni müfredatlar hakkındaki eğitimlerine katkılar nedeniyle)- Ankara Valiliği, 2008.
 • Teşekkür Belgesi- İsrail Turizm Bakanı, 2007
 • Teşekkür Belgesi - Bahçeşehir Koleji-Kent State Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Eğitimde Constructivist Yaklaşım ve Uygulamaları” konulu seminere katılım nedeniyle - Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü, 2004.

Other

 • Fen Eğitiminde Sorgulayıcı-Araştırma ve Bilimin Doğası Konferans Organizasyonu Konuşmacılar: Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU, Doç. Dr. Salih ATEŞ, Trakya Üniversitesi-Eğitim Fakültesi, Edirne, Mayıs-2010.
 • IV. Geleneksel Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Sergisi Düzenleme Kurulu Üyesi (7–9 Mayıs 2008) Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya Laboratuvarı