» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Publications

International Articles

 • .VATANSEVER ERHAN, AYDOGDU MUSTAFA ZEKI, Osmanli'dan Cumhuriyet'e Hendeseden Geometriye, Manas Journal of Social Studies, vol. 12, no. 2, pp. 476-487, 2023.

International Conference Proceedings

 • .VATANSEVER ERHAN, lkögretim Dergisine Göre Ilkögretim Sosyal Bilgiler Konularinda Kullanilabilecek Yardimci Ders Materyali Örnekleri, 11. Uluslararasi Sosyal Bilgiler Egitimi Sempozyumu, pp. 262-263, Elazig-TÜRKIYE.
 • .VATANSEVER ERHAN, Edirne Yerel Basininda 89 Göçü, 1989 Yilinda Bulgaristan’xxdan Türk Zorunlu Göçünün 30. Yili, pp. 433-456, Tekirdag-TÜRKIYE.
 • .VATANSEVER ERHAN,ALP ILKER, Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gerçeklesen 1950-1951 Göçünün Edirne Postasi Gazetesinde Yansimalari, 1 St International Congress On Social Sciences El-Mu’temeru’d- Devlî Li’l-Ulûmi’l Ictimâiyye 1. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi, pp. 372-372, Malaga-ISPANYA.
 • HISTORY AWARENESS AND PERSPECTIVES OF STUDENTS AT TRAKYA UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION PEDAGOGICAL FORMATION TRAINININGS (October 2016)
 • TUNA, EDİRNE AND AHALİ: THREE TURKISH NEWSPAPER WHICH KEEPING AT THE BULGARIA NATIONAL LIBRARY (May 2016)
 • THE WRITINGS OF IBRAHİM TEMO IN TURKISH UNION NEWSPAPER, PUBLISHED IN PAZARCIK (May 2016)
 • VATANSEVER, Erhan, BALKAÇ, Zerrin, An Example of An Educational Institution in Bulgaria, Medresetün Nüvvâb, 9th International Balkan and Science Congress, Edirne, October 16-18, 2015. (October 2015)
 • .VATANSEVER ERHAN, Balkan Ülkelerinde Yasayan Türk Azinligina Örnek Bir Okul Modeli Nüvvab, ULEAD 2015 Annual Congress: ICRE, Edirne-TÜRKIYE.

International Books and Book Chapters

 • .SARIOGLU TARIK, VATANSEVER ERHAN, Savas Tarihi (Olaylar, Olgular, Yorumlar), PARADIGMA AKADEMI YAYINLARI, Çanakkale-TÜRKIYE.
 • .VATANSEVER ERHAN, TÜRKIYE CUMHURIYETI’NIN 100. YILINA ARMAGAN, PARADIGMA AKADEMI, Çanakkale-TÜRKIYE.
 • .VATANSEVER ERHAN, Egitim Çalismalari, Egitimin Içinde Bir Ömür Zerrin Balkaç Armagan Kitabi, Trakya Üniversitesi, Edirne-TÜRKIYE.
 • .SARIOGLU TARIK, VATANSEVER ERHAN, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yilina Armagan, PARADIGMA AKADEMI, Çanakkale-TÜRKIYE.
 • .VATANSEVER ERHAN, PÂYITAHT Edirne Üzerine Dil-Tarih-Edebiyat Arastirmalari, Paradigma Akademi, Çanakkale-TÜRKIYE.
 • .VATANSEVER ERHAN, Prof. Dr. Ilker Alp'e Armagan Kitabi, Paradigma Akademi, Ankara-TÜRKIYE.
 • .VATANSEVER ERHAN, PÂYIDÂR Balkanlar Üzerine Dil-Tarih-Edebiyat Arastirmalari, Trakya Üniversitesi Yayinlari, EDIRNE-TÜRKIYE.
 • .VATANSEVER ERHAN, Atatürk Dönemi Demokratiklesme 1920-1938, IKSAD Yayinevi, Ankara-TÜRKIYE.
 • .VATANSEVER ERHAN, BALKAN SAVASLARI VE EDIRNE, Trakya Üniversitesi Balkan Arastirmalari Enstitüsü, Edirne-TÜRKIYE.
 • .GÜRESIR SALIH KORALP,VATANSEVER ERHAN, Çocuk ve Gençlik Yazininda Çokkültürcülük, Trakya Üniversitesi, EDIRNE-TÜRKIYE.
 • .VATANSEVER ERHAN, Uygur Türklerinde Bir Bilge Prof. Dr. Mahmut Kasgarli Armagani, Kesit Yayinlari, Istanbul-TÜRKIYE.

Projects

 • .Milli Mücadele Sürecinde Türk Bulgar Iliskileri ve Soydaslarimizin Yardimlari, TRAKYA ÜNIVERSITESI, 2018-2018.