» Biography

Projects

1.  Rhizoctonia solani’den İnulinaz enziminin elde edilmesi. Trakya Üniv.       Araştırma Fonu, Proje No: 367, 2000.

2. Besin koruyucuların sıçan dokularındaki sialik asit düzeyleri ve membran glikozaminoglikanları üzerine etkileri. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 651,  2005.

 3.  Sıçan testis dokularında formaldehit’in neden olduğu hasara karşı proanthocyanidin ve E vitamininin koruyucu etkileri. Trakya Üniv.   Araştırma Fonu, Proje No: 2009-140.

4.  Biyoloji eğitiminde uygulamalı derslerin elektroforetik yöntemlerle desteklenmesi. Trakya Üniv.   Araştırma Fonu, Proje No 2010-153.

5.  Biyoloji eğitiminde uygulamalı derslerde kullanılan ışıklı öğrenci mikroskoplarına katkı sağlanması. Trakya Üniv.   Araştırma Fonu, Proje No 2010-96.

6.  Biyoloji eğitiminde uygulamalı derslerde kullanılan Stereo-Mikroskoplara katkı sağlanması. Trakya Üniv. Araştırma Fonu, Proje No 2010-99

7.  Doku ve Mikroorganizma Örneklerinden DNA İzolasyonu ve Amplifikasyonu Deneylerinin Uygulamalı Biyoloji Eğitimine Eklenmesi Trakya Üniv. Araştırma Fonu, Proje No: 2012-52.

8.  MESNA’nın (2-merkaptoetan sulfonat) İnce Bağırsak İskemi reperfüzyonuna Bağlı Olarak Gelişen Sistemik Hasara Etkisinin Ultrastrüktürel Düzeyde İncelenmesi. Trakya Üniv. Araştırma Fonu, Proje No: 2010-147. 

9. İnce Bağırsak İskemi-reperfüzyon Hasarında Naringin’in Nitrik Oksit ve Arjinaz Düzeyleri Üzerine Etkisi. Trakya Üniv. Araştırma Fonu, Proje No:2010-156.

10.  Formaldehit’in Böbrek Dokusunda Neden Olduğu Toksik Etkilere Karşı Proanthocyanidin ve E Vitamini'nin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Trakya Üniv. Araştırma Fonu, Proje No: 2011-88.

11. Trakya Bölgesi Teknolojik Gelişim Yapılanması, DPT 2011.

12. Mezenkimal kök hücrenin bağırsak iskemi/reperfüzyon hasarında antioksidan kapasite üzerine etkisi ( TÜBİTAK- 112S124 Nolu proje  2012 SBAG).


Education Courses

1. Klonlama ve Dizi Analizi Eğitim Kursu (06 Ekim 2012 İTÜ MOBGAM İstanbul).

2. Metabolizma Mühendisliği Lisansüstü Yaz Okulu (19-25 Haziran 2011, Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü, Bodrum).

3. Temel Moleküler Hücre Biyolojisi Teknikleri (10-14 Mayıs 2010 TÜBİTAK-MAM, Gebze).

4.Yüzey Bilimlerinin Temelleri: Optik ve Elektron Mikroskopileri ile Diğer Güncel Mikroskopiler ve Biyofizikteki Uygulamaları, (12- 13 Ekim 2010 Trakya Üniversitesi, Edirne).

5. Bulgar Dili Kursu (02.02.2011-17.05.2011 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi).

6. Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Teorik ve Uygulamalı Kursu (18- 20 Aralık 2009 Gazi Üniversitesi, Ankara). 

7. İleri Işık Mikroskopi Kursu (18-19 Ekim 2008, Mersin).

8. Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Modern Teknikler Yaz Okulu (18-28 Haziran 2007 Didim, İzmir).

9. Klinik ve Patolojik Uygulamalarda Stereoloji Kursu (4-5 Kasım 2006, Erzurum).

10. Uluslararası Katılımlı Sinir Biliminde Temel Metotlar ve  Stereoloji Kursu (30 Ekim- 3      Kasım 2006, Erzurum).

11. Elektron Mikroskobu Teknikleri Kursu (29 Ekim 2006, Erzurum).

12. Stereoloji Kesit Alma Kursu (28 Ekim 2006, Erzurum).

13.  Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu (18-21 Temmuz 2005, Avcılar- İstanbul).

14.Elektron Mikroskobunda Hücre Yüzey Örtülerinin Belirlenmesi ve Şeker             Reseptörlerinin Lektinlerle İşaretlenmesi (20-24 Eylül 2004, Bornova –İzmir).

15. Deney Hayvanları Kullanma Sertifikası (Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu).

Conference

1. IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (13-16 Aralık, 2012 Uludağ Üniversitesi, Bursa).

2. Farmakogenetik ve Farmakogenomik Sempozyumu (17 Ekim 2012, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Haydarpaşa Istanbul).

3. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (3-7 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir).

4. 14. Ulusal Anatomi Kongresi  (28 Haziran-1 Temmuz 2012, Ankara Üniversitesi).

5. GDO Sempozyumu (12 Haziran 2012, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, BİYOGEM.)

6. II. Kök Hücre Sempozyumu (23 Aralık 2011, Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul).

7.  XX. National Congress of the Bulgarian Anatomical Society IX International Symposium of Clinical Anatomy (30.09.11-02.10.11 Varna, Bulgaristan).

8. 23. Ulusal Biyofizik Kongresi (13-16 Eylül 2011, Edirne).

9. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-25 Haziran 2010, Denizli).

10. I. Kök Hücre Sempozyumu (5 Mart 2010, İstanbul).

11. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi (02-06 Haziran, 2009 Edirne).

12. Uluslararası Katılımlı 17.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (22-24 Haziran  2005, Gebze).

13. 16. Ulusal Biyoloji Kongresi (4-7 Eylül 2002 Malatya)

14. 14.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Uluslararası Katılımlı (29 Eylül-2 Ekim 1999, Bursa).

15. The First International Biosciences Days ( April 20-24 1999 Antalya, Turkey).

16. Türk Toksikoloji Derneği II. Ulusal Toksikoloji Kongresi (3-6 Nisan 1997, Antalya).

 

» Educational Qualifications

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • Inan M., Bakar E., Cerkezkayabekir A., Sanal F., Uluçam E., Subaşı C., Karaöz E., Mesenchymal Stem Cells Increase Antioxidant Capacity in Intestinal Ischemia/Reperfusion Damage, Journal of pediatric surgery 52 (7), 1196-1206 (July 2017)
 • Sanal F., Ulucam E., Inan M., Cerkezkayabekir A. and Bakar E.Protective Effect of Mesna on Intestinal Ischemia-reperfusion Injury by Nitric Oxide and Arginase in an Experimental Rat Model.International Journal of Pharmacology, 13.8 (2017): 1038-1046. (June 2017)
 • Cerkezkayabekir A., Sanal F., Bakar E., Ulucam E., Inan M., Naringin protects viscera from ischemia/re-perfusion injury by regulating the nitric oxide level in a rat model, Biotechnic and Histochemistry. (March 2017)
 • Uluçam E., Bakar E., The effect of proanthocyanidin on formaldehyde induced toxicity in rat testes. Turk J Med Sci, 46, (2016), 185-193. (January 2016)
 • Bakar E., Uluçam E., Cerkezkayabekir A. Investigation of the protective effects of proanthocyanidin and vitamin E against the toxic effect caused by formaldehyde on the liver tissue. Environmental Toxicology, 30 (12), 1406-1415 (December 2015)
 • Bakar E., Ulucam E., Cerkezkayabekir A.,Pprotective effects of proanthocyanidin and vitamin E against toxic effects caused by formaldehyde in the kidney tissue. Biotechnic and Histochemistry, 2015,90(1)69-78 (June 2015)
 • AKTAÇ T, BAKAR E, GÜNER U. The effects of short-term exposure to cadmium and copper on sialic acid in carp (Cyprinus carpio) tissues. Fresenius Environmental. Bulletin, 19 (3) : 432-437, 2010. (March 2010)
 • AKTAÇ T., KABOĞLU (Ç.) A., KIZILAY G., BAKAR E., Short- term Effects of Citric Acid on mice tissues. Fresenius Environmental. Bulletin, 17 (3) : 311-315, 2008. (March 2008)
 • AKTAÇ T., DANE F.,YILMAZ G., BAKAR E. Effects of Raxil (Tebuconazole) on the Cell Wall (Glycocalix) of Root Cells of Allium cepa L. Fresenius Environmental. Bulletin, 16(7) : 817-820, 2007. (August 2007)

International Articles

 • Turker, N.P., Bakar, E. Carbohydrate Based Therapeutics, International Journal of Life Sciences and Biotechnology (2021), DOI: 10.38001/ijlsb.875364 (April 2021)
 • Çerkezkayabekir, A., Bakar, E., Özfidan, G. K., & Sanal, F. (2020). Acute Toxic Effect of Ethylenediamine Dihydrochloride (EDA-2HCl) on Liver and Kidney. Journal of Applied Biological Sciences (JABS) E-ISSN: 2146-0108, 14(1), 39-52. (April 2020)
 • BAKAR E., AKTAC T. Effects of Sodium Benzoate and Citric Acid on Serum, Liver and Kidney Tissue Total Sialic Acid Levels: An Ultrastructural Study. Journal of Applied Biological Sciences 8 (2): 09-15, 2014 (September 2014)
 • GUNER U., BAKAR E. Effects of cadmium and copper on sialic acid levels in blood and brain tissues of Cyprinus carpio L. doi: 10.12980/JCLM.2.2014JCLM (June 2014)
 • ERTAN F., SANAL (E). F., KABOĞLU (Ç). A., AKTAÇ T., BAKAR E. Some properties of inulinase from Rhizoctonia solani. Journal of Biologycal Sciences, 5(3) : 330-334, 2005.
 • ERTAN F., AKTAÇ T., KABOĞLU A.Ç., EKİNCİ F., BAKAR E. Determination of Optimum Cultivation Conditions on the Production of Inulinase from Rhizoctonia solani. Pakistan Journal of Biologycal Sciences, 36 (16) : 1386-88, 2003.
 • KTAÇ T., BAKAR E. 2002. The histophatological changes in the mouse depending on the aluminum. The Journal of Cell and Molecular Biology, 1: 69-72.
 • AKTAÇ T., KABOĞLU (Ç) A., BAKAR E., KARAKAŞ H. The short-term study of citric acid in the mice. The Journal of Cell and Molecular Biology, 2:19-23, 2002

International Conference Proceedings

 • Oltulu C., Akıncı M., Bakar E., Evaluation of the cytotoxic effect of the combination of carboplatin and carvacrol. 3rd International Cancer and Ion Channels Congress, September 16-18 2021, (Oral prensentation). (September 2021)
 • Turker NP., Bakar E., Celik S., Preliminary study: Determination of target glycoproteins by proteomic method in liver metastasis breast tumor. 3rd International Cancer and Ion Channels Congress, Istanbul. (Eylül 2021) (September 2021)
 • Oltulu, C., Bakar, E., Akinci, M. The Effects Of Carvacrol And Epigallocatechin Gallate On Drug Resistance In Neuroblastoma Cell Line. 13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS) June 22-25 2021. Book of abstracts ISBN 978-605-136-537-4. (Oral prensentation). (June 2021)
 • N.P.Turker, E.Bakar, Investigation of the effects of p-coumaric acid against dopamine toxicity in mouse brain cancer neuroblastoma (N1E-115) cell line. International Agricultural, Biological and Life Science Conference, 01-03 September 2020, Edirne/Turkey (September 2020)
 • N.P.Turker, E.Bakar, Apoptotic effects of L-dopa, p-coumaric acid and combinations on mouse brain cancer Neuroblastoma (N1E-115) cell line. International Agricultural, Biological and Life Science Conference, 01-03 September 2020, Edirne/Turkey (September 2020)
 • Bakar E., Bayram E., Demirkıran O., Uluçam E. Effects of Different Formulations of Doxorubicin on oxidative stress in experimentally-induced Ehrlich acid mouse solid tumor model. Agricultural, Biological & Life Science Conference, 02-05 September 2018, Edirne Turkey. (September 2018)
 • Uluçam E., Bakar E., Bayram E., Demirkıran O.The effects of different formulations of doxurobicin,the chemotherapeutic agent, on apoptosis. (September 2018)
 • Aksoy D., Bakar E., Cerkezkayabekir A., Ulucam E. How do Chlorpyrifos affect programmed cell death in rat kidney? 3rd International Conference On Air, Water, and Soil Pollution and Treatment (Awspt'18), 08-10 2018. Budapeşte Macaristan. (April 2018)
 • Cerkezkayabekir A., BakarE., aksaoy A, Assessing the gene expression changes in oxidative stress induced by BDE-99. 3rd International Conference On Air, Water, and Soil Pollution and Treatment (Awspt'18), 08-10.2018, Budağerşte, Macaristan. (April 2018)
 • Bakar E., Cerkezkayabekir A., Aksoy D., Ulucam E. Observation of cell stress: altered gene expression induced by acute Chlorpyrifos toxicity.3rd International Conference On Air, Water, and Soil Pollution and Treatment (Awspt'18),2018 Budapeşte Macaristan (April 2018)
 • Cerkezkayabekir A., Bakar E. and Ulucam E. Chlorpyrifos, An Organophosphorus Pesticide, Has Toxic Effect On Liver And Lung By Oxidative Stress In Rat. 15th Interntional Congress on Oxidative Stress Reduction, Redox Homeostasis and Antioxidants, on June 22 to 24, 2015, Abstract Book page: 98, Institut Pasteur, in Paris, France. (June 2015)
 • Bakar E. Cerkezkayabekir A. and Ulucam E. Evaluation Of Possible Oxidative Stress And Apoptotic Process By Tunel Induced By Chlorpyrifos In Rat Kidney. 15th Interntional Congress on Oxidative Stress Reduction, Redox Homeostasis and Antioxidants, on June 22 to 24, 2015, Abstract Book page: 100, Institut Pasteur, in Paris, France. (June 2015)
 • Bakar E., Aktaç T., The Effects of Citric Acid and Sodium Benzoate on Liver and Kidney Tissue. Abstract Book page: 173, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (June 2014)
 • Bakar E., Uluçam E., Cerkezkayabekir A., Sanal F., Inan M. Investigation of Effect of Naringin on Antioxidant Capacity in Intestinal Ischemia Reperfusion Injury. 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 02-06 June, 2014, Abstract Book page: 173, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (June 2014)
 • Sanal F., Ulucam E., Inan M., Cerkezkayabekir A., Bakar E. The Effects of Mesna (2-Mercaptoethane Sulfonate) on Nitric Oxide Levels and Arginase Activity in The Ischemia-Reperfusion Injury of Small Intestine. 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 02-06 June, 2014, Abstract Book page: 233, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (June 2014)
 • Cerkezkayabekir A., Sanal F., Bakar E., Ulucam E., Inan M. The effect of naringin on nitric oxide, iNOS, eNOS and arginase activity in small intestine induced ischemia-reperfusion. 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 02-06 June, 2014, Abstract Book page: 78, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (June 2014)
 • BAKAR E., ULUCAM E. The Investıgatıon Of Protectıve Effects Of Proanthocyanıdın And Vıtamın E Agaınts Toxıc Effects Caused By Formaldehyde In The Lıver Tıssue. (XX National Congress of the Bulgarian Anatomical Society IX International Symposium of Clinical Anatomy, 30.09.11-02.10.11 Varna, Bulgaristan). (October 2011)

International Conferences and Symposiums

 • Bakar E., Regenerative Effect of Mesenchymal Stem Cell in COVID-19, International Conference on Tissue Engineering and Regenerative Medicine, September 20-21 2021, Paris/France. (September 2021)

National Articles

 • BAKAR E., AKTAÇ T. 2001. The histophatological changes in the mouse kidney and liver tissues depending on the alluminium. Jourmal Marmara Pure Apply. Sci.,16

National Conference Proceedings

 • Inan M., Bakar E., Sanal F., Ulucam E., Cerkezkayabekir A., Mesna’nin (2-Merkaptoetan Sulfonat) İnce Bağirsak İskemi-Reperfüzyonuna Bağli Olarak Gelişen Sistemik Hasara Etkisinin Ultrastrüktürel Düzeyde İncelenmesi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ekim 2013, Eskişehir. ( Sözlü Bildiri). (October 2013)
 • Bakar E., Uluçam E., Çerkezkayabekir A., Formaldehit’in Böbrek Dokusunda Neden Olduğu Toksik Etkilere Karşı Proanthocyanidin ve E Vitamini'nin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması.( 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül Ege Üniversitesi İzmir Sf: 950-951) (September 2012)
 • Uluçam E., Bakar E., Sıçan Testis Dokusunda Formaldehit’in Neden Olduğu Hasara Karşı Proanthocyanidin ve E-vitamininin Koruyucu Etkileri. (14. Ulusal Anatomi Kongresi 28 Haziran-1 Temmuz 2012 Ankara Üniversitesi, Ankara Sf. 132). (July 2012)

Projects

 • Proje Konusu: Sıçanlarda deneysel oluşturulmuş metabolik sendrom ve Alzheimer hastalığı modelinde Cornus mas L. ekstresinin bilişsel fonksiyonlar üzerine etkilerinin incelenmesi (TÜBAP 2021/ 113) (September 2021)
 • Proje Konusu: İnsan Nöroblastom Hücre Hattında Glikoziltransferazlar'ın Prognostik Rollerinin Değerlendirilmesi, (TÜBAP 2021/44) (May 2021)
 • Nöroblastom tedavisinde kullanılan antineoplastik ajanların sitotoksik etkisi üzerine bazı antioksidanların kemoprotektif etkinliklerinin in-vitro olarak değerlendirilmesi (June 2018)
 • Investigation the effects of various forms of doxorubicin on vimentin, topoisomerase and antioxidant enzyme expression in the experimental breast tumor model (July 2015)