» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Professional Experience

» Publications

International Articles

 • Girit Yildiz, D., & Durmaz, B. (2021). A Gifted High School Student’s Generalization Strategies of Linear and Nonlinear Patterns via Gauss’s Approach. Journal for the Education of the Gifted, 44(1), 56–80. https://doi.org/10.1177/0162353220978295 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0162353220978295 (March 2021)
 • Girit-Yildiz, D. & Akyüz, D. (2020). Mathematical knowledge of two middle school mathematics teachers in planning and teaching pattern generalization. Elementary Education Online, 19(4), 2098-2117. doi:10.17051/ilkonline.2020.763457 (September 2020)
 • Girit Yıldız, D. & Akyüz, D. (2019).Examining two middle school mathematics teachers’ knowledge for teaching manipulation of algebraic expressions during lesson planning and instruction. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 10(3), 588-616. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/50604/487243 (December 2019)
 • Ulusoy, F. & Girit-Yıldız, D. (2019). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının sahip oldukları matematik tarihi bilgileri ile ilgili değişen algıları: Pedagojik deneyimlerin rolü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2729-2746. doi:10.24106/kefdergi.3736 (November 2019)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Algebraic thinking in middle school students at different grades: Conceptions about generalization of patterns. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education,10(2), 243-272. (December 2016)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Pre-Service middle school mathematics teachers’ understanding of students’ knowledge: Location of decimal numbers on a number line. International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology, 4(2), 84-100.

International Conference Proceedings

 • Gündoğdu- Alaylı, F. & Girit-Yıldız, D. (2018). Investigation of middle school preservice mathematics teachers’ mathematical knowledge for teaching relations of triangles. 13th Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye. (September 2018)
 • Soyak, Ö. & Girit Yıldız, D. & (2018). Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Productive Noticing of Misconceptions in/during Lesson Planning. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), Bolzano, Italy. (September 2018)
 • Girit Yıldız, D. & Ulusoy, F. (2018). Prospective middle school mathematics teachers’ perceptions about using of history of mathematics in mathematics education. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), Bolzano, Italy. (September 2018)
 • Çetin, Ş., Durmaz, B. & Girit, D. (2018). Matematiksel yılmazlık/dayanıklılık ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Çınkır, Ş. (Ed.) içinde. Vth International Eurasian Educational Research Congress Bildiri Kitabı (s. 875-881), Antalya, Türkiye: Anı Yayıncılık. (May 2018)
 • Durmaz, B., Çetin, Ş. & Girit, D. (2018). Geometrik yaratıcılık ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Vth International Eurasian Educational Research Congress Bildiri Özetleri Kitabı (s. 1654-1656), Antalya, Türkiye: Anı Yayıncılık. (May 2018)
 • Gündoğdu-Alaylı, F. & Girit, D. (2017). Evaluation of Concept Maps Related to Solids. 12th Balkan Education and Science Congress, Nessebar, Bulgaria. (September 2017)
 • Girit, D. & Gündoğdu-Alaylı, F. (2017). Pre-Service Middle School Mathematics Teachers’ Mathematical Knowledge For Teaching Figural Pattern Generalization. 12th Balkan Education and Science Congress, Nessebar, Bulgaria. (September 2017)
 • Girit, D. & Ulusoy, F. (2017). Middle school teachers’ mathematical knowledge within the practices for teaching exponents: A Multiple case study. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Kuşadası, Turkey. (May 2017)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2017). Investigating Teaching Practices for Teaching Algebraic Expressions within a Multiple Case Study. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Kuşadası, Turkey. (May 2017)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2016). Mathematical Knowledge for Teaching of Patterns: A Case Study of Middle School Mathematics Teacher. 13th International Congress on Mathematical Education, Hamburg, Germany.
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2015). An examination of teachers’ mathematical knowledge for teaching patterns in lesson planning. ISER (International Society of Educational Research) – World Conference on Education, İstanbul, Turkey. (June 2015)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2013). Students’ conceptions about decimals and connection with fractions. ECER, İstanbul. (September 2013)

National Articles

 • Girit-Yıldız, D. & Gündoğdu-Alaylı, F. (2019). Ortaokul matematik öğretmen adaylarının sabit değişen şekil örüntüsü genellemesini öğretmek için matematik bilgileri. Trakya Eğitim Dergisi, 9(3), 396-414. (September 2019)
 • Yenilmez, K. & Girit, D. (2013). Mathematics Teachers’ Opinions about New Sub Learning Domains in Elementary Mathematics (6-8) Curriculum. Ondokuz Mayıs University Education Faculty Journal, 32(2), 385-419. (December 2013)

National Conference Proceedings

 • Girit-Yıldız, D., Osmanoğlu, A. & Gündoğdu-Alaylı, F. (2018). Matematik öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını fark etme becerisi: Bir video-örnek olay çalışması. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Türkiye. (October 2018)
 • Girit, D. & Akyüz, D. (2014). Prospective elementary mathematics teachers’ opinions and recommendations about students’ knowledge of the relationship among fraction, decimal representations and percentage of the concept. 13th Mathematics Sympozium, Karabük, Turkey.

Referee Positions

 • Education and Science (February 2019)
 • Trakya University Journal of Education (April 2017)
 • Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty (December 2016)
 • International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology