» Educational Qualifications

» Publications

International Conference Proceedings

  • Tulunay, E. T., Bilgin, M., Lenger, D.S., Baykan, D., Erdul,Mergen, M., Baykan,C., vd., “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2013 Yılı Kazısı”, 36. KST, Cilt 3, Ankara, 2015, 695-717. (May 2015)
  • Baykan, C. “Physical and Chemical Causes of Deterioration in Excavated Glass”, 15th Symposium on Mediterranean Archaeology, Ed. P. Militello – H. Oniz, 3-5 March 2011, BAR Internatinal series 2695 (II), 2015, 825-836. (March 2015)

International Conferences and Symposiums

  • Baykan, C., “Nif Dağı Kazısı Altın Diademlerinin Onarımı”, Lidya “Altın Ülke” Uluslararası Katılımlı Altın, Kuyumculuk Ve Gemoloji Sempozyumu, (9-11 Ekim 2015), Salihli - Manisa, 2015 (sözlü bildiri). (October 2015)

National Conference Proceedings

  • Baykan, C., “Nif Dağı Kazısı Koruma Onarım Çalışmaları (2012-2014)”, İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-14 (1-3 Nisan), İstanbul, 2015. (poster bildiri). (April 2015)

National Conferences and Symposiums

  • Baykan, C., “Nif Dağı Kazıları Metal Fırınlarının Korunma Uygulamaları / Preservation Procedure of the Metal Furnaces in Nif Mountain Excavations”, 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, (3-5 Aralık 2015), Trabzon, 2015 (sözlü bildiri). (December 2015)
  • Baykan, C., “Nif Dağı Kazısında Bulunan Bir Hydrianın Koruma ve Onarımı”, I. Tarihi Eserleri Koruma Onarım Çalıştayı: Seramik Eserler, (15-17 Ekim 2014), Eskişehir, 2014 (sözlü bildiri) (October 2014)