» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Professional Experience

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • 13) Şahin M., Güler C., Mısırlı C., Çetinarslan C.S., Eisazadeh H., "Properties of Al/SiC metal matrix composites", Materialprüfung/Materials Testing, 60/6, 647-652, 2018
 • 12) Çetinarslan C.S., Özel K., Tufan M., "Mechanical and Metallurgical Properties of Pipeline Steel Manual Arc Welds dependent on Cellulosic Electrode Coating", Materialprüfung/Materials Testing, 60/4, 399-406, 2018
 • 11) Ozel K.,Çetinarslan C.S., Sahin M., "Mechanical Properties of Friction Stir Welded 5083 Aluminum Alloys", Materialprüfung/Materials Testing, 59/1, 64-68, 2017
 • 2) M., Sahin Çetinarslan C.S. and Akata H.E., ” Effect of Surface Roughness on Friction Coefficients during Upsetting Processes for Different Materials” Materials & Design, 28/2, 633-640, 2007
 • 1) Akata H.E. and Çetinarslan C.S., “An Investigation on the Variation of Surface Areas in Upsetting of Cylindrical Specimen”, Industrial Lubrication & Tribology, 57/5, 202-207, 2005

International Conference Proceedings

 • 15) Özel K., Çağlarer E., Çetinarslan C.S.; Hacıhafızoğlu O., Meral M., Enerji İletim Hatlarında İş Kazalarını Önleyici Uygulamalar, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, 18-20 Nisan 2018, Ciıt:3, sayı:1, sf: 2289 (POSTER)
 • 14) Özel, K., Özgür, D., Çetinarslan, C., Hacıhafızoğlu, O., Özben, T., Meral, M., Yüksek Gerilim Hatlarında Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, 18-20 Nisan 2018, sf: 1424-1432
 • 16) Özel, K., Çetinarslan, C. S., An Investigation of Statistical Analysis for Mechanical Properties of Steel Pipelines Joined with Different Brand Cellulosic Electrodes, ICAT 2018, 7th International Conference on Advanced Technologies, Antalya, Turkey, April 28 - May 01, 2018, pp. 745-748
 • 13) Özel, K., Çetinarslan, C. S., Tufan, M., Joining of 2XXX and 7XXX Aluminum Alloys with Friction Stir Welding, ICAME 2017, 3rd International Conference on Advances in Mechanical Engineering, Istanbul, Turkey, December 19-21, 2017, pp. 971-976
 • 12) Özel, K., Çetinarslan, C. S., A Statistical Analysis for Aluminum Alloys Joined with Friction Stir Welding, ICAME 2017, 3rd International Conference on Advances in Mechanical Engineering, Istanbul, Turkey, December 19-21, 2017, pp. 948-955
 • 10) Özel K., Çetinarslan C.S., “An Experimental Investigation of Non-Traditional Welding Methods for Aluminum Alloys”, SMST 2015, International Conference on Sustainable Materials Science and Technology, Paris, France, July 15-17, 2015
 • 9) Özel K., Çetinarslan C.S., Karaman Genç S.” Joining of Aluminum Alloys with Friction Stir Welding Method” Comat 2014, 3rd International Conference COMAT on Recent Trends in Structural Materials, Plzen, Czech Republic, EU , 19-21 Nov 2014, 33, 2014

National Conference Proceedings

 • 4) Özel, K., Çetinarslan, C. S., Tufan, M., Farklı Elektrot Markaları ile Birleştirilen St 44.2 Çeliğinin Mekanik ve Metalurjik Özelliklerinin İncelenmesi, Kaynak Teknolojisi X. Ulusal Kongresi, Ankara, 17-18 Kasım 2017, sf: 301-310
 • 3) Özel, K., Çetinarslan, C. S., Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Birleştirilmiş Alüminyum Alaşımlarının Mekanik Özelliklerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi, Kaynak Teknolojisi X. Ulusal Kongresi, Ankara, 17-18 Kasım 2017, sf: 11-118
 • 2) Karaman S. ve Çetinarslan C.S., “GGG 50 ve 60 Serisi Küresel Grafitli Dökme, Demir Malzemelerde Kesit Kalınlığının Mekanik Özeliklere Etkisi”, Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, 20-21 Ekim 2011, sf: 243-247
 • 1) Çetinarslan C.S. ve Akata H.E., “Sürtünme Katsayısının Belirlenmesinde Halka Basma Deneyinin Kullanılması Üzerine Bir Çalışma”, Malzeme Bilimi ve Üretim Yöntemleri Sempozyumu (MBÜY 2003), İzmir, 15-17 Ekim 2003, sf: 182-187

Master`s Theses Advised

 • 6) İsmail S., "Frenli menteşelerde, menteşe alt parçalarının ölçüm optimizasyonun, yağlama durumunun ve damper kuvvetlerinin menteşe açma-kapama (çevrim) sürelerine etkisi" (Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi) Trakya Üniversitesi, 2019
 • 5) Tufan M., "Investigation on Mechanical and Microstructural Properties of AA 2024 – AA 7075 Aluminum Alloys Joined by Friction Stir Welding", Trakya University (kaydı silindi)