» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Academic and Administrative Positions

» Professional Experience

» Publications

International Articles

 • Ekizceleroğlu, C . (2011). TÜRKİYE'DE BİLGİ EKONOMİSİ VE BİLGİ YOĞUN MALLARIN DIŞ TİCARETİ (1969-2009). M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 30 (1), 209-228. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/muiibd/issue/492/4467 (January 2011)
  12
  ATIF

International Conference Proceedings

 • .C. EKIZCELEROGLU, S. ERDOGAN, H. ERDAS, Otomobil Dis Ticaretinde Döviz Kuru Nedensellik Analizi, XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, pp. 111-124, Tekirdag-TÜRKIYE.
 • Özkan, L., Ekizceleroğlu, C., ve Atakişi, A., (2018, Nisan). "Hammadde Piyasaları ve Dünya Ekonomisinde İstikrar", International Economic Research and Financial Markets Congress, IREFM2018, Nevşehir, ss. 211-230. (April 2018)
 • Ekizceleroğlu, C., Özkan, L., ve Atakişi, A., (2018, Nisan) "Büyümeyi Yakalamak", International Economic Research and Financial Markets Congress, IERFM2018, Nevşehir, ss. 99-116. (April 2018)
 • Ekizceleroğlu, C. (2017, Mayıs). "Emtia Piyasalarında Finansallaşma ve Kartelleşme Eğilimleri", 1. International Economic Research and Financial Markets Congress, IERFM2017, Edirne, ss. 454-473. (May 2017)
 • Apak, S., Atakişi, A., Özkan, L. ve Ekizceleroğlu, C., (2006, Eylül). "The Privatization of Public Banks: Will it always turn out to be satisfactory?", 2nd International Conference on Management and Education, Vol. II(1), Science, Economics and Technologies in the Global World, Prof. Dr. Assen Zlatarov, Bourgas, pp. 156-162. (October 2006)
 • Uzunoğlu, S., Ekizceleroğlu, C., Özkan, L. ve Yürük, M. S., (2006, Mart). "Avrasya Bölgesine Yönelik Gelişme Stratejileri ve Potansiyel Sektör Araştırması", Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, Bişkek. pp. 228-245. (March 2006)
  6
  ATIF

International Conferences and Symposiums

 • Ekizceleroğlu, C. (2018, Mayıs). "Global Agricultural Production Fluctuations", 3rd International Conference on Social Sciences and Humanities, (ICSSH2018), Sustainable Developments: Trends and Opportunities, Skopje, Macedonia, pp. 44. (May 2018)
 • Ekizceleroğlu, C. (2018, Nisan). "Cyclical Fluctuations of Economic Life", VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, ISBN: 978-1-912503-42-1, pp.139. (April 2018)

International Books and Book Chapters

 • Ekizceleroğlu, C. (2017), Hammadde Fiyatlarının Dünya Ekonomisinin İstikrarı Üzerine Etkisi, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3330068223, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Deutchland. (April 2017)
  1
  ATIF
 • Ekizceleroğlu, C. (2016), Bilgi Ekonomisinin Dış Ticaret İçindeki Yeri: Türkiye Örneği, Türkiye Alim Kitapları, ISBN: 978-3639812992, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Deutchland. (March 2016)

» Courses Given

World Economics