» Educational Qualifications

» Academic Titles

» Professional Experience

» Publications

International Articles

 • "1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında Karadağ Sınırındaki Askeri Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Memorandumu", T.U. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Volume 4, Number 2, December 2015. (December 2015)
 • “Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Benefşe (Monemvasia)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Vol. 11, No. 2, İzmir 2011, pp. 129-154. (December 2011)
 • “Yunanistan’da Filortodoks Komplo’nun Ortaya Çıkışı (1839) ve Osmanlı İmparatorluğu”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Vol. XXVI, No. 2, December 2011, İzmir, pp. 335-360. (December 2011)

International Conference Proceedings

 • "Dopis Britanskog Oficira o Vojnoj Poziciji na Crnogorskoj Granici tokom Osmansko-Ruskog Rata 1877-1878, Crna Gora i Osmansko Carstvo, Iskustvo medzudrzavnih odnosa, Zbornik, Matica Crnogorska, Podgorica 2017, pp. 219-242.
 • “93 Harbi Sırasında Türk-Yunan Sınırındaki Askerî Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Raporu”, III. International Symposium of Turkish Presence in the Balkans, Proceedings, (10-12 May 2012), Ed. Ünal Şenel, Vol. I, Manisa 2012, pp. 36-49. (May 2012)
 • “Yunanistan’ın Bağımsız Bir Devlet Olarak Kurulması Sürecinde Osmanlı Devleti ile Yunanistan Arasındaki Sınırın Çizilmesi”, II. International Symposium of Turkish Presence in the Balkans, Manisa 13-15 May 2010, Proceedings, Ed. Ünal Şenel, Vol. I, Manisa 2010, pp. 33-62. (May 2010)

International Conferences and Symposiums

 • "The Policy of France Towards the Greek Struggle for Independence (1821-1831)", 7th International Balkan Annual Conference (IBAC): The Role of Diplomacy in the History of the Balkans, 09-10 November 2017, Prishtina - KOSOVO (November 2017)
 • "1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sırasında Karadağ Sınırındaki Askeri Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Memorandumu", International Symposium of Montenegro and The Ottoman Empire: The Experience of Interstate Relations, 23-24 November 2015, Podgorica-MONTENEGRO (November 2015)
 • "Türkiye'de Yakınçağ Yunanistan Araştırmaları Üzerine", I. International Symposium of Balkan History Studies: Methodological Approaches, 26-28 April 2013, Balıkesir. (April 2013)
 • “Yunanistan’ın Bağımsız Bir Devlet Olarak Kurulması Sürecinde Yunanistan’daki Türklerin Durumuna Genel Bir Bakış”, II. International Cultural Congress of Turkic World, 19-25 April 2010, Çeşme-İzmir. (April 2010)
 • “1877-78 Osmanlı-Rus Harbi ve Yunanistan”, Comite International D’etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes, CIEPO 17th Symposium, 18-23 September 2006, Trabzon. (September 2006)

National Articles

 • "93 Harbi Sırasında Türk-Yunan Sınırındaki Askeri Durum Üzerine Bir İngiliz Subayın Raporu", Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı III, March-June 2015, No. 68, pp. 2729-2742 (July 2015)

National Books and Book Chapters

 • "Türkiye'de Yakınçağ Yunanistan Araştırmaları Üzerine", Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, ed. Abidin Temizer, Libra Kitap. ve Yay., Istanbul 2014. (March 2014)

Master`s Theses Advised

 • Ergün Hasanoğlu, The Ceride Newspaper Among The Press of Edirne in The Ottoman Period (H. 1307-1309) (July 2016)

Memberships

 • Republic of Turkey Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History - Atatürk Culture Centre, Member of Communication

Editorial Positions

 • T.U. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Volume 6, Number 2 (December 2017) (December 2017)
 • T.U. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Volume 6, Number 1 (July 2017) (July 2017)
 • T.U. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Volume 5, Number 2 (December 2016) (December 2016)
 • T.U. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Volume 5, Number 1 (July 2016) (July 2016)
 • T.U. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Volume 4, Number 2 (December 2015) (December 2015)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Volume 4, Number 1 (July 2015) (July 2015)
 • T.U. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Volume 3, Number 2 (December 2014) (December 2014)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Volume 3, Number 1 (July 2014) (July 2014)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Volume 2, Number 2 (December 2013) (December 2013)
 • T.Ü. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Volume 2, Number 1 (July 2013) (July 2013)
 • Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Special Issue of 100th Anniversary of Balkan Wars, Vol. 12, No. 2 (Winter 2012) (December 2012)

Referee Positions

 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, Volume XV, Number 57, Spring 2018 (April 2018)
 • Avrasya Etüdleri, Special Issue "The Balkans", 50, 2016-2 (December 2016)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), 5/1 (July 2016)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), 4/1 (July 2015)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), 3/2 (December 2014)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), 3/1 (July 2014)
 • History Studies, Volume 5 / 6 (November 2013)
 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, X/39 (October 2013)
 • History Studies, Volume 5 / 4 (July 2013)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi (BAED), II/1 (July 2013)
 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, X/37 (April 2013)
 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, IX/36 (January 2013)
 • Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, TDID, 12/2 (December 2012)
 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, IX/35 (October 2012)
 • Karadeniz Araştırmaları, KARAM, IX/34 (July 2012)
 • Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, TDID, 11/2 (December 2011)

Certificates

 • "Greek Language and Civilization", University of Athens, GREECE (June 2003)
 • "Greek Language and Civilization", University of The Aegean, GREECE (July 2002)

Other

 • "İtalyan Raporlarında Balkan Savaşları 1912-13", Journal of Balkan Research Institute, Volume 5, No 2, Edirne 2016, pp. 191-193. (Book Review) (December 2016)
 • "Russia and the Napoleonic Wars", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Volume 6, Number 11, Edirne, January 2016, ss. 199-203. (Book Review) (January 2016)
 • "Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri: Avrupa'da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu", Journal of Balkan Research Institute, Volume 3, Number 1, Edirne 2014, pp. 169-172. (Book Review) (July 2014)
 • "Minorities in the Balkans: State Policy and Interethnic Relations (1804-2004)", Journal of Balkan Research Institute, Vol. II, No. 1, Edirne 2013, pp. 111-114. (Book Review) (July 2013)
 • "Ottoman Diplomatic Documents on The Origins of World War One, Volume VII: The Balkan Wars 1912-1913", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Vol. XII, No. 2 (Winter 2012), pp. 579-580. (Book Review) (December 2012)
 • "Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar", Tarih İncelemeleri Dergisi, Vol. XXVII, No 2, December 2012, İzmir, pp. 597-599. (Book Review) (December 2012)
 • “Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi (1660-1783)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Vol. XXVII, No. 1, July 2012, İzmir, pp. 289-291. (Book Review) (July 2012)
 • “Modern Yunanistan Tarihi”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Vol. V, No 2, İzmir 2005, pp. 407-408. (Book Review) (December 2005)
 • “Minorities in Greece: Aspects of a Plural Society”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Vol. XX, No. 2, İzmir 2005, pp. 173-176. (Book Review) (December 2005)
 • “Osmanlı Eyaleti’nden Üçüncü Bulgar Çarlığı’na”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Vol. IV, İzmir 2000, pp. 379-382. (Book review) (December 2000)