» Educational Qualifications

» Publications

SCI-SSCI or SCI Expanded Articles

 • .A. Ozturk, An Autobiography of a Sufi: Shah Veli 'Ayintabi's (d. 1013/1605[?]) al-Rihlat al-Saniyya, 10.33415/daad.755707, DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol. 20, no. 2, pp. 689-726, 2020.

International Articles

 • .ÖZTÜRK ALI, An Autobiography of a Sufi: Shah Veli ’xxAyintabi’xxs (d. 1013/1605[?]) al-Rihlat al-Saniyya, DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol. 20, no. 2, pp. 689-726, 2020.
 • .ÖZTÜRK ALI, ISLÂMÎ TÜRK EDEBIYATINDA ESMÂ-I HÜSNÂ, Islâmî Ilimler Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 27-41, 2019.

International Conference Proceedings

 • .AYDAR HIDAYET,ÖZTÜRK ALI, Anadolu Cografyasinda Türkçe Yazilmis Ilk Fatiha Tefsiri, Osmanli’da Ilm-i Tefsir, pp. 32-33, ISTANBUL-TÜRKIYE.
 • .ÖZTÜRK ALI, Islami Türk Edebiyatinda Eyüp Sultan, 12. Uluslararasi Eyüp Sultan Sempozyumu, Istanbul-TÜRKIYE.
 • .ÖZTÜRK ALI, Halvetiligin Manzum Etvar i Seb a Geleneginde Üç Müellif Bir Eser, Uluslararasi Seyyid Yahya Sirvani ve Halvetilik Sempozyumu, ESKISEHIR-TÜRKIYE.

International Books and Book Chapters

 • .ÖZTÜRK ALI, Türk Islam Edebiyati El Kitabi, Grafiker, Ankara-TÜRKIYE.
 • .ÖZTÜRK ALI, BAKÜ’DEN BALKANLARA HALVETÎLIK III, NOBEL Aktif Düsünce Yayinlari, Ankara-TÜRKIYE.
 • .ÖZTÜRK ALI, Dogu dan Bati ya Düsüncenin Serüveni Medeniyat Projelerinin Insa Sürecinde Çagdas Islam Düsüncesi c IX, Insan Yayinlari, Istanbul.

National Articles

 • .ÖZTÜRK ALI, Halveti divan Sairleri, Keskül, pp. 116-123, 2012.
 • .ÖZTÜRK ALI, Muallim Nâcî 1849 1893 nin Hulâsatü l Ihlâs Isimli Ihlâs Sûresi Tefsiri, Islami Ilimler Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 109-139, 2012.

National Conference Proceedings

 • .ÖZTÜRK ALI, Tezkiretü'l-Evliya, Mehmet Zahit Kotku Sempozyumu, Bursa-TÜRKIYE.
 • .ÖZTÜRK ALI, Semseddin Sivasi nin Türkçe eserlerindeki Sebeb i Telifler Üzerine Bir De erlendirme, Semseddin Sivasi Sempozyumu, Sivas-TÜRKIYE.
 • .ÖZTÜRK ALI, Sivâsî Divanlari Arasindaki Müsterekler, Sivasli Sûfî Sair Ahmed Sûzî ve Dönemi, SIVAS-TÜRKIYE.

Projects

 • .Cezaevlerindeki Tutuklulara Yönelik Degerler Egitimi ve Tutuklularin Psikolojik ve Dini Tutumlarina Yönelik Durum Tespiti, ISTANBUL ÜNIVERSITESI, 2018-2018.
 • .Cezaevlerindeki Tutuklulara Yönelik Degerler Egitimi ve Tutuklularin Psikolojik ve Dini Tutumlarina Yönelik Durum Tespiti, 2018-2018.
 • .Türkçeyi Kuranlar Projesi, 2017-2017.
 • .Bakirköy/Metris 2 Nolu T Tipi Kapali Ceza Infaz Kurumu Müdürlügü Bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklularin Rehabilite Edilerek Tekrar Topluma Kazandirilmasi, ISTANBUL ÜNIVERSITESI, 2017-2017.

Other

 • .YILMAZ ALI, AKKUS MEHMET, ÖZTÜRK ALI, Makalat Hünkar Haci Bektas-i Veli , Tdv - Türkiye Diyanet Vakfi, Ankara-TÜRKIYE.
 • .ÖZTÜRK ALI, Osmanli Türkçesi, Bilay Bilimsel Arastirma Yayinlari, Ankara-TÜRKIYE.
 • .ÖZTÜRK ALI, Niyâzî-i Misrî, Ketebe, Istanbul-TÜRKIYE.
 • .ÖZTÜRK ALI, Kütahyali Bilge Sair Sunullah-i Gaybi ve Dönemi, Emin Yayinlari.
 • .ÖZTÜRK ALI, Türk Islâm Edebiyati, Anadolu Üniversitesi, Eskisehir-TÜRKIYE.
 • .ÖZTÜRK ALI, Abdullah Salahaddîn i Ussâkî nin Hz Ali Dîvâni Tercümesi, ARASTIRMA YAYINLARI, ANKARA-TÜRKIYE.